Verslag Herendag 12 februari 2020

Wat hadden wij weer een mazzel. De hele dag droog en grotendeels zonnig. Alleen een harde wind, waardoor het toch lastig golfen was. Een CBA van -1, met als resultaat dat vier heren in de A met hun 31 stablefordpunten van nét niet naar nét wel in de buffer kwamen. Na de wedstrijd – de tweede van de nieuwe eclectic serie – stelde Ruud Kuhlmann op suggestie van Dingeman Koreman voor het format van de eclectic te wijzigen van bruto naar netto. Dit werd door de overgrote meerderheid goedgekeurd. Het beoogde effect hiervan is, dat nu alle deelnemers gelijke kansen hebben om bovenaan te eindigen. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

33

18,5

2. Ad Berk

31

18,7

   Ton Timmermans

31

20,5

   Jos Heeren

31

20,8

   Theo Jeurissen

31

23,9

Heren B

 

 

1. Herman Rooney

31

27,7

2. Hans Willemse

28

45,0

3. Han Rozenbrand

27

31,4

   Hans Brok

27

32,0

5. Buddy Liem

26

32,4

9 Holes

 

 

1. André van Velsen

15

17,7

2. Frans Reuser

8

33,4

De neary werd geslagen door Christian Traa, de greeny A door Ad Berk, de greeny B op hole 1 / 10 (gesponsord door Herman Rooney) werd niet geslagen. De treeny (gesponsord door Hans Lucas) was voor John van Riel en de longest (gesponsord door Christian Traa) voor Leo Sannen. Er waren birdies voor Peter Weterings (2x), Ad Berk, Ruud Kuhlmann, Erick de Roon, Ton Timmermans, Hans Lucas en Ab Veuger.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 5 februari 2020

De dames van de Damesdag vinden het uiterst unfair. Voor de zoveelste keer zijn ze gisteren van de baan geregend, maar zie . . . de heren krijgen het prachtigste weer van de wereld, waarbij zelfs de jassen uit en de mutsen en petten af konden! Nu maar hopen, dat de dames volgende keer geluk hebben. Ondanks de goede omstandigheden werd er toch niet echt goed gespeeld, met als gevolg een CBA van -2. Dus Dingeman, alsnog een verlaging van je handicap! Hieronder de voornaamste uitslagen:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

35

18,8

2. Ab Veuger

31

20,1

3. Peter Hillebrand

30

21,5

4. Ton Timmermans

29

20,4

5. Alfred van der Ende

28

18,6

   Peter Weterings

28

24,1

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

32

31,4

2. Buddy Liem

31

32,4

3. Ilario Borsoi

29

34,5

4. Frans Reuser

26

33,3

5. Herman Rooney

24

27,6

   Erick de Roon

24

28,5

De neary werd geslagen door Wouter van Hengel, de greeny B door Hans Lucas en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Theo Jeurissen. Er waren birdies voor Dirk Engelkamp, Jac de Beer, Peter Hillebrand, Hans Lucas, Alfred van der Ende en Herman Rooney. De aanmoedigingsprijs ging naar Wouter van Hengel. Na de reguliere prijsuitreiking werden ook de prijzen uitgereikt voor de eerste voltooide serie van de eclectic Hieronder de beste tien per categorie:

Heren A

Aantal slagen

Heren B

Aantal slagen

1. Jac de Beer

74

1. Herman Rooney

81

2. John van Riel

75

2. Hans Lucas

82

3. Jos Heeren

75

3. Han Rozenbrand

85

4. Leo Sannen

76

4. Buddy Liem

87

5. Alfred van der Ende

77

5. Erick de Roon

87

6. Christian Traa

77

6. Arie van Empel

89

7. Ad Verhoof

78

7. Hans Brok

92

8. Ab Veuger

78

8. Ilario Borsoi

94

9. Dingeman Koreman

78

9. Ruud Kuhlmann

96

10. Peter Hillebrand

79

10. Jim Wiegmans

96

Vandaag zijn we weer begonnen met een nieuwe serie!

Herman Rooney

Verslag Herendag 22 januari 2020

Er was een groot verschil tussen het presteren van de heren A en de tegenvallende resultaten van de heren B. Bij de Heren A 7 spelers met 30 stablefordpunten of meer en over de hele categorie een gemiddelde score van 29,125; bij de Heren B welgeteld één speler met 30 stablefordpunten en gemiddeld voor de categorie 24,166. Bij de heren A zijn er nog steeds spelers die niet doorhebben dat de greeny beurtelings voor de A en voor de B is. Ook vandaag probeerde een A-speler (naam en toenaam bij de redactie bekend) zich ertussen te wurmen. Maar Wouter van Hengel in de laatste flight stak daar een stokje voor. Ton Timmermans trakteerde vanwege zijn 70e verjaardag op vlaai met slagroom. Aan het begin van de prijsuitreiking werd hem op muzikale wijze een lang leven toegewenst. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jos Heeren

34

20,7

   Peter Mauritsz

34

24,6

3.Ad Berk

33

18,6

   Dingeman Koreman

33

18,9

5. Ton Timmermans

32

20,4

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

30

32,3

2. Hans Willemse

29

45,0

3. Ilario Borsoi

28

34,4

4. Wouter van Hengel

27

35,2

5. Frans Reuser

26

33,2

De neary werd geslagen door Dingeman Koreman, de greeny B door Wouter van Hengel en de longest (gesponsord door Alfred van der Ende) door Dingeman Koreman. Er waren birdies voor Ad Berk (2x), Ad Verhoof, Jos Heeren, Peter Weterings, Peter Mauritsz en Peter Hillebrand. Noot: volgende week woensdag, 29 januari, nodigen wij de dames uit voor de maandelijkse Gemengde Dag!

Herman Rooney

Verslag Herendag 15 januari 2020

Niet voor het eerst in het bestaan van de Herendag werden de weersvoorspellingen in het ongelijk gesteld. Voorspeld was: stormachtige wind en regen. Dat van de harde wind klopte wel, maar de regen kwam pas toen (vrijwel) alle flights binnen waren. Dat er slecht gescoord werd moet dus aan andere factoren te wijten zijn geweest. In eerste instantie speelde niemand in zijn buffer. Maar dank zij een CBA van -2 kwamen er toch nog zes heren (vier in de A en twee in de B) in hun buffer. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ton Timmermans

31

20,4

2. Dick Engelkamp

30

20,2

   Jos Heeren

30

20,7

   Ad Verhoof

30

25,6

5. Ab Veuger

28

19,9

   John van Riel

28

21,3

   Peter Naus

28

22,0

Heren B

 

 

1. Herman Rooney

29

26,6

   Buddy Liem

29

32,3

3. Ilario Borsoi

27

34,3

4. Hans Willemse

26

45,0

5. Erick de Roon

25

26,5

   Han Rozenbrand

25

29,4

De neary werd geslagen door Ab Veuger, de greeny A door Theo Jeurissen en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Peter Mauritsz. Er waren birdies voor Peter Naus, Dirk Engelkamp, Herman Rooney, Erick de Roon, Theo Jeurissen, Leo Sannen en Ab veuger. De aanmoedigingsprijs ging - na een spannende onderlinge strijd - naar Ruud Kuhlmann. Na de prijsuitreiking nam Erick de Roon het woord om namens alle heren Jos Heeren en Ruud Kuhlmann te bedanken voor het vele werk dat ze wekelijks steken in het organiseren van de Herendag. Er was met de pet rondgegaan en Jos en Ruud kunnen een keer samen gaan golfen op de Efteling!

Herman Rooney

Verslag Herendag 8 januari 2020

Een hole-in-one van Jos Heeren op hole 12 was wel de meest bijzondere gebeurtenis tijdens deze eerste Herendag van 2020. Dat werd na afloop gevierd met een traktatie van Jos en de felicitaties van alle deelnemers. Secretaris Peter Naus bood aan te helpen bij aanmelding bij de roemruchte BOLS Hole-in-One Club en Alfred van der Ende zorgt voor vastlegging op het daarvoor bedoelde bord in het clubhuis. Omdat een hole-in-one tevens een eagle is, ontving Jos het (nog niet bij iedereen bekende) adelaartje. Door alle aandacht voor de prestatie van Jos zouden we bijna vergeten, dat we weer een nieuwe deelnemer mochten verwelkomen in de persoon van Peter Weterings. Peter sleepte er meteen al een gedeelde 4e plaats uit bij de heren A. Goed gedaan, Peter! Vermeldenswaard was nog, dat de deelnemers van flight 2, Christian Traa, Alfred van der Ende en Jac de Beer, op hole 18 alle drie een birdie scoorden: voor zover bekend nooit eerder voorgekomen! Hieronder de belangrijkste resultaten, waarbij opgemerkt moet worden, dat er vanwege de natte eerste helft niet goed is gescoord (met als gevolg een CBA van -1):

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Christian Traa

35

17,3

2. Jac de Beer

31

19,3

3. John van Riel

29

21,2

4. Alfred van der Ende

28

18,3

   Ab Veuger

28

19,8

   Peter Weterings

28

23,5

Heren B

 

 

1. Hans Willemse

31

45,0

2. Han Rozenbrand

30

29,4

   Buddy Liem

30

32,3

4. Hans Lucas

24

26,9

   Ilario Borsoi

24

34,2

De neary was (uiteraard!) voor Jos Heeren, de greeny B voor Hans Lucas. Er waren birdies voor Jac de Beer (2x), Alfred van der Ende, Christian Traa, Eric de Roon, Peter Hillebrand en Peter Naus. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk. Na afloop trakteerde het Comité op bitterballen.

Herman Rooney

Verslag Herendag 18 december  2019

Het was alweer de laatste en kortste Herendag van het jaar 2019. Dat komt doordat de laatste woensdag van december Eerste Kerstdag is: een dag waarop zelfs de meest fanatieke golfer niet aan golf denkt (hoewel . . . Dingeman??). Ondanks het mooie weer werd er niet goed gescoord, wat een CBA opleverde van -1. 

Aandachtspunt: als je bal (eindelijk!) in de hole ligt, moet je hem er nog uit halen. Doe dit niet door de vlag met een ruk omhoog te trekken, want daarmee kun je de rand van de hole beschadigen.

Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jac de Beer

34

19,3

2. Dingeman Koreman

32

18,2

    Alfred van der Ende

32

18,3

4. Peter Hillebrand

31

21,2

    Ad Verhoof

31

25,9

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

33

26,9

    Buddy Liem

33

32,3

3. Ilario Borsoi

30

34,2

4. Ruud Kuhlmann

26

33,5

5. Ton Teunissen

25

39,0

De neary werd geslagen door Herman Rooney, de greeny A door Christian Traa en de greeny B (gesponsord door Han Rozenbrand) door Buddy Liem. Er waren birdies voor Alfred van der Ende, Buddy Liem en Jac de Beer (alle drie 2x!) en voor Christian Traa, Jos Heeren, Ton Timmermans en Herman Rooney. De aanmoedigingsprijs was voor Gerard van Glabbeek.

Noot: er kan nog ingeschreven worden voor de Oliebollenwedstrijd (gemengde dag) op dinsdag 31 december!

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 11 december 2019

We zijn inmiddels aangeland in de donkere dagen vóór Kerstmis. Maar aan het weer zou je dat niet zeggen. De opwarming van de aarde slaat ook in Dongen toe! Er werd redelijk tot goed gescoord, wat vooral tot uiting kwam in het aantal birdies: 7 stuks. Aandachtspunt van de dag: het identificeren van je bal. Regel 7.3 zegt hierover:

Als jij je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren, je de ligplaats niet markeert voor je hem opneemt of de bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan krijg je één strafslag.

Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jeroen van Dalen

35

7,2

2. Jos Heeren

32

20,5

   Leo Sannen

32

20,7

   John van Riel

32

21,1

5. Alfred van der Ende

31

18,2

   Ton Timmermans

31

20,1

   Theo Jeurissen

31

23,4

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

34

26,9

2. Han Rozenbrand

31

29,3

3. Hans Brok

29

31,7

4. Buddy Liem

26

32,2

5. Ilario Borsoi

25

34,1

De neary werd geslagen door Leo Sannen, de greeny A door Dingeman Koreman en de greeny B (gesponsord door Jim Wiegmans) door Han Rozenbrand. Er waren birdies voor Dingeman Koreman (2x), Ad Verhoof, John van Riel, Jeroen van Dalen, Ad van Gestel en Leo Sannen. De aanmoedigingsprijs was voor Frans Reuser.

Noot: Vergeet niet in te schrijven voor de Oliebollenwedstrijd op dinsdag 31 december, samen met de dames. We beginnen om 10:00 uur met een shotgunstart. Dus er is (nog) volop plaats.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 4 december 2019

Met 32 deelnemers aan de start was deze herendag een van de drukstbezochte van 2019. Na een frisse, enigszins mistige start (winterholes) kwam de winterzon volop tot zijn recht. Geen wind, aangename temperatuur, voor de meeste golfers is dit het ideale weer voor een heerlijke dag op de golfbaan.
De scores waren dan ook navenant. Absolute winnaar in de A categorie was Koen Snoeren met 38 punten. In de B categorie streden Hans Lucas en Hans Willemse, beide 37 punten, om de hoogste eer. De NEARY was voor Adje Verhoof, de GREENY A voor Alfred van de Ende en de LONGEST B (gesponsord door Hans Lucas) was voor Buddy Liem. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk die daar meestal (😜) aanspraak op maakt. Met 2 birdies, respectievelijk op hole 17 en 18 was Alfred de Birdiekoning van vandaag.
Een doorn in eenieders oog zijn de vele pitchmarks op de greens. Het is een etiquette regel om deze te repareren en Ruud vroeg er meer dan terecht aandacht voor.
Een tweede punt van aandacht: vanaf januari as sluit de inschrijving voor de herendag op zondagmiddag 18.00 uur. Daarnaast geldt een maximum aantal van 36 deelnemers. Afwijken daarvan kan, maar uitsluitend in overleg met het Golfcentrum.
Tenslotte besloten de heren om niet Eclectic te spelen op wintergreens. Waarvan acte.

Met vriendelijke groet,

John van Riel

Rijp voor Verandering

Verslag Herendag 27 november 2019

De weersvooruitzichten waren zéér slecht, maar voor zover bekend had geen van de deelnemers zich laten afschrikken. En het viel alleszins mee: een flinke wind en een enkel buitje, dus toch goed golfweer. Dingeman Koreman had vorige week 50 vogeltjes ingeleverd met als verwachte tegenprestatie een door Herman vervaardigde standaard. Herman had hem klaarliggen, maar kwam bij aankomst op de baan tot de ontdekking dat hij hem – verdorie! – thuis had laten liggen. Dus Dingeman moet nog een weekje geduld hebben.
Hieronder de voornaamste resultaten, waarbij opvalt dat er in beide categorieën een drievoudige ex aequo was op de 4e plaats:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Peter Hillebrand

34

21,1

2. Ad Berk

33

18,6

3. Dingeman Koreman

30

18,0

4. Ton Timmermans

29

20,0

    John van Riel

29

21,0

    Ad Verhoof

29

25,7

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

33

26,9

2. Buddy Liem

29

32,1

3. Arie van Empel

27

29,4

4. Ruud Kuhlmann

25

33,4

    Ilario Borsoi

25

34,0

    Hans Willemse

25

45,0

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny B door Hans Lucas en de treeny (gesponsord door Herman Rooney) door Theo Jeurisssen. Er waren slechts twee birdies, geslagen door Ad Verhoof en Herman Rooney. De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk.

Herman Rooney

Verslag Herendag 20 november 2019

De Herendag van vandaag begon met een bevroren ondergrond en rijp op de greens (Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands: rijp: witte aanslag van ijskristallen op gras enz.). Het gevolg was, dat we de eerste ronde op wintergreens speelden. Een aantal spelers wist hiervan te profiteren met extra lage scores inclusief de nodige birdies. Dit leidde weer tot de discussie, of de wedstrijd zou meetellen voor de eclectic wedstrijd. Ook het organiserend comité, bestaande uit Jos Heeren en Hans Brok, had zich deze vraag gesteld. Op grond van een aantal overwegingen (wedstrijd non-qualifying, één ronde wintergreens en één ronde zomergreens, één speler die zijn ronde niet kon beëindigen) besloot het comité deze wedstrijd niet te laten meetellen voor de eclectic.
Aandachtspunt: het repareren van pitchmarks op de greens. Met de laaghangende winterzon kun je héél goed de vele pitchmarks zien. Toch bestaat de indruk, dat slechts weinige heren de moeite nemen er op iedere hole een aantal te repareren. Met als gevolg, dat de greens bezaaid zijn en blijven met pitchmarks. Heren, graag uw bijdrage leveren aan het onderhoud van de (onze!) baan
Hieronder de voornaamste uitslagen:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Christian Traa

38

18,6

2. Jos Heeren

36

20,4

3. Ad Verhoof

35

25,7

4. Ad Berk

33

18,6

    Peter Mauritsz

33

24,2

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

36

32,1

2. Ilario Borsoi

35

34,0

3. Wouter van Hengel

33

35,0

4. Jim Wiegmans

31

32,5

5. Hans Willemse

29

45,0

De neary werd geslagen door Christian Traa, de greeny A door Erick de Roon, de greeny B (gesponsord door Han Rozenbrand) door Jim Wiegmans (eindelijk!!), de treeny (gesponsord door Jac de Beer) door Ad Verhoof en de quatro (gesponsord door Ton Timmermans) door Hans Lucas. Er waren winterbirdies voor Ad Berk (3x), John van Riel (2x), Jos Heeren, Ton Timmermans en Christian Traa. Echte birdies werden in de tweede ronde geslagen door Ad van Gestel, Ad Verhoof en Christian Traa. De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk.

Noot: volgende week dinsdag 26 november nodigen de Dames ons uit voor de Gemengde Dag!!

Herman Rooney

Verslag Herendag 13 november 2019

De slechte weersvooruitzichten hadden een aantal trouwe deelnemers aan de herendag al doen besluiten zich reeds op voorhand af te melden. Toen dan ook nog de regen tijdens de normale periode van samenkomen en aanmelden gestaag bleef vallen met slechts een klein uur droog zijn in het vooruitzicht besloot de wedstrijdleiding de herendag af te gelasten. Op hoop van minder 'zegen' ging een aantal onverschrokkenen toch nog voor negen holes de baan in.  

 

Verslag Herendag 6 november 2019

In afwezigheid van Ruud Kuhlmann, op vakantie in het verre Zuid Afrika, werd Jos Heeren geassisteerd door Hans Brok, met name voor het bedienen van de computer. De baan lag er na een prikbeurt weer prima bij en in de tweede ronde was de temperatuur zodanig dat de meeste jassen uitgingen. Er werd dan ook goed gescoord. Uitblinker was Han Rozenbrand met 38 stablefordpunten. Herman Rooney sloeg op hole 5 een “echte” birdie. Zijn derde slag belandde midden tussen een vlucht jonge meerkoeten, die vreedzaam aan het foerageren waren. Eén ervan werd vol geraakt en blies na wat stuiptrekkingen de laatste adem uit. Er bleef Herman niet anders over dan het stoffelijk overschot opzij van de baan te ruste te leggen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

exact hcp

1. Jac de Beer

32

19,3

    Ton Timmermans

32

20,0

3. John van Riel

30

20,9

4. Ad Berk

29

18,5

    Peter Hillebrand

29

21,0

    Herman Rooney

29

26,1

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

38

30,3

2. Buddy Liem

34

32,1

    Hans Willemse

34

45,0

4. Arie van Empel

30

29,3

5. Hans Brok

26

31,6

     Ilario Borsoi

26

33,9

De neary werd geslagen door Dingeman Koreman, de greeny A door Ad van Gestel, de treeny (gesponsord door Peter Hillebrand) door Jac de Beer en de quattro op 5 (gesponsord door Ab Veuger) door Herman Rooney. Er waren birdies voor Ad Verhoof, Ad van Gestel en Buddy Liem.  De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Han Rozenbrand en de aanmoedigingsprijs (na een driedubbele ex aequo) naar Ton Teunissen.

Herman Rooney

Verslag Herendag 23 oktober 2019

We zijn vandaag begonnen met de eerste serie eclectic: een zeker teken dat de winter in aantocht is. In de tweede ronde deed zich een situatie voor waarover discussie ontstond. Er werd afgeslagen op hole 8 (of, om precies te zijn: 17) en de bal ging links van de vijver net voorbij het bruggetje (aan de kant van hole 7) in het water. De vraag was: mag de speler als extra mogelijkheid de bal droppen aan de overkant, dus aan de kant van hole 8? In de spelregels is die mogelijkheid – die voorheen wel bestond – geschrapt. Echter, in onze Local Rules staat onder het vetgedrukte kopje Hindernis ontwijken aan de overkant van een Rode hindernis (hole 8 en 17) het volgende: Als de bal het laatste de grens van de “Rode Hindernis” kruiste op hole 7 of 16, als extra mogelijkheid met bijtelling van één strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de “Hindernis”.
Conclusie: het mag, omdat wij een local rule hebben die dit toestaat. Waarvan acte!
Hieronder de voornaamste uitslagen (waarbij vermeld moet worden, dat de CBA -1 bedroeg):

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

31

17,3

    Jos Heeren

31

20,3

3. Ab Veuger

30

19,1

4. John van Riel

29

20,7

5. Herman Rooney

28

25,8

Heren B

 

 

1. John Wiegmans

33

32,4

    Hans Willemse

33

45,0

3. Ruud Kuhlmann

30

33,9

4. Hans Lucas

29

26,6

5. Arie van Empel

28

29,2

    Han Rozenbrand

28

30,1

De neary werd geslagen door John van Riel, de greeny B door Jim Wiegmans, de greeny B op hole 1 (gesponsord door Jim Wiegmans) door Hans Lucas (eindelijk!) en de treeny (gesponsord door Leo Sannen) door Dingeman Koreman. Er waren slechts twee birdies: voor John van Riel en Christian Traa. De aanmoedigingsprijs ging naar Ditmer Weertman.
In het zojuist beëindigde tienwekenklassement waren de eerste plaatsen als volgt (in de tweede kolom de behaalde punten uit een maximaal haalbare 80):

Heren A

Heren B

1. Leo Sannen

53

1. Han Rozenbrand

56

2. Dingeman Koreman

52

2. Jim Wiegmans

54

3. Ab Veuger

46

3. Frans Reuser

48

4. Ton Timmermans

44

4. Ilario Borsoi

46

5. Jos Heeren

44

5. Hans Willemse

46

De nummers drie, twee en één ontvingen als prijs resp. 1, 2 en 3 doosjes balletjes.

Ruud Kuhlmann werd door de heren toegezongen vanwege zijn verjaardag van afgelopen maandag!

Noot: volgende week woensdag, 30 oktober, is weer de maandelijkse Gemengde Dag, waarvoor wij de Dames van harte uitnodigen.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 16 oktober 2019

Mede door een aantal verlate aanmeldingen verschenen er 29 deelnemers aan de start. Vandaag gebeurde datgene waar een verslaggever altijd op hoopt en zijn vingers bij aflikt: een karretje in het water. Arie van Empel moest in de tweede ronde op hole 7 (16) zijn paraplu achterna en lette even niet op zijn trolley, met bovenvermeld resultaat. Naar verluidt slaagde Arie zelf erin op het droge te blijven. We hadden een nieuwe daalnemer: Koen Snoeren. Hoewel . . . hij was er al bij, toen we in 2010 verhuisden naar Dongen en vervolgens tijdelijk speelden op Bergvliet. Daar is hij een aantal jaren blijven hangen en nu dus weer terug op het oude nest. Welkom, Koen en we hopen je vaak in actie te zien op de herendag.
Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad van Gestel

36

19,5

2. Ad Verhoof

32

25,5

3. Koen Snoeren

31

17,3

4. Ad Berk

28

18,4

    Leo Sannen

28

20,5

    Peter Hillebrand

28

20,7

Heren B

 

 

1. Arie van Empel

33

29,2

2. Ruud Kuhlmann

31

33,9

3. Hans Willemse

29

45,0

4. Hans Rozenbrand

26

30,0

    Ton Teunixssen

26

39,0

9 Holes

 

 

1. André van Velsen

17

17,3

De neary werd geslagen door Koen Snoeren, de greeny A door Dirk Engelkamp, de treeny (gesponsord door Frans Reuser) door Ad Verhoof. De greeny B (gesponsord door Jim Wiegmans) werd niet geslagen. Een prijs voor een par op hole 5, beschikbaar gesteld door Hans Lucas, was een prooi voor Dingeman Koreman. Er waren birdies voor Hans Lucas, Ad Verhoof, Dirk Engelkamp en Dingeman Koreman. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk. Tijdens de prijsuitreiking trakteerde het Comité op  bitterballen.

Herman Rooney

Verslag Herendag 9 oktober 2019

Vandaag sloegen we – bij wijze van funwedstrijd – allemaal af van de rode tees. Dat zijn dus de tees van waaraf volgens de richtlijnen van de NGF de meerderheid van de heren altijd zou moeten afslaan. Uiteraard kostte dat een aantal slagen: gemiddeld vier over 18 holes. En dus viel het nog helemaal niet mee. Alleen André van Velsen slaagde er – over 9 holes –in zich te verbeteren. Het moet gezegd worden, dat het weer niet meewerkte: een vervelende miezerregen die pas in de loop van de tweede ronde plaats maakte voor zonneschijn. Het voordeel was, dat we droog binnenkwamen. Grootverdiener van de dag was Hans Lucas, die volgens een snelle berekening met maar liefst 13 ballen (3 doosjes van drie en vier losse ballen) naar huis ging.  Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jos Heeren

32

20,2

2. Ad van Gestel

30

19,4

3. Dingeman Koreman

29

17,0

    Ab Veuger

29

18,9

    Peter Hillebrand

29

20,6

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

32

26,5

    Hans Willemse

32

45,0

3. Jim Wiegmans

28

32,2

    Gerard van Glabbeek

28

38,0

5. Ilario Borsoi

27

33,5

9 holes

 

 

1. André van Velsen

19

17,5

2. Frans Reuser

14

32,7

De neary werd geslagen door Theo Jeurissen, de greeny B, de quatro B (gesponsord door Ditmer Weertman) en een par op hole 5 voor de B (gesponsord door Ad Berk) alle door Hans Lucas. De greeny B op hole 1, gesponsord door Jim Wiegmans, werd (wederom!) niet geslagen. Er waren birdies voor Jim Wiegmans, Ab Veuger, Jos Heeren, Peter Hillebrand en Dingeman Koreman. De aanmoedigingsprijs van de dag werd met afstand gewonnen door Arie van Empel. De CBA bedroeg, verrassenderwijs, gewoon 0.

Herman Rooney

Verslag Herendag 2 oktober 2019

Regen afgewisseld door zonneschijn, zonneschijn gevolgd door regen , regenkleding aan en regenkleding uit: dat typeerde de Herendag van vandaag. Toch kon er tussen de buien door aardig gegolft worden, zoals Frans Reuser en Hans Willemse demonstreerden met hun 37 stablefordpunten. In de A-groep deed Dingeman Koreman het goed met 35 punten. De rough is inmiddels (grotendeels) gemaaid, zodat díe ergernis verleden tijd is. Tussen de eerste en tweede ronde trakteerde Han Rozenbrand op vlaai ter ere van zijn verjaardag. Nog vele jaren, Han! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

35

16,9

2. Christian Traa

33

16,9

    Leo Sannen

33

20,4

4. Ad Berk

32

18,3

5. Jos Heeren

30

20,1

    John van Riel

30

20,4

Heren B

 

 

1. Frans Reuser

37

33,2

    Hans Willemse

37

48,0

3. Arie van Empel

31

29,1

4. Jim Wiegmans

29

32,1

5. Ilario Borsoi

27

32,1

De neary werd geslagen door Peter Hillebrand, de greeny A door Jos Heeren, de greeny B (gesponsord door Jim Wiegmans) werd niet geslagen. Een prijs voor een par op hole 4 (gesponsord door Arie van Empel) was voor Dingeman Koreman, die er in beide ronden een par sloeg, evenals John van Riel. Ook Ad Berk kwam er in de eerste ronde met een par vanaf. Een par op hole 5, waarvoor Ad Berk een prijs had gesponsord, bleek echter voor iedereen te veel gevraagd. De longest voor de heren B, gesponsord door Jac de Beer, was voor Jim Wiegmans. Er waren birdies voor Jos Heeren,  Dingeman Koreman en Christian Traa. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Frans Reuser en de aanmoedigingsprijs naar Guus van Dijk.

Noot: volgende week spelen we bij wijze van funwedstrijd alles vanaf de rode tees, wél qualifying en meetellend voor het tienwekenklassement.

Herman Rooney

Verslag Herendag 25 september 2019

Alle deelnemers kwamen onderweg naar de golfbaan volop regen tegen. Maar . . . het Brabants Dagblad gaf voor golf een 10 en inderdaad, om 9;30 uur hield het op met regenen en voor de rest van de dag was het mooi weer. Herman Rooney sloeg op hole 14 met een verre afslag een echte birdie. Het was een vogel van het genus laris ridibundus (in het Nederlands: kokmeeuw). We zagen geen veren in het rond vliegen en hij ging er meteen vandoor, maar ongetwijfeld zal het beestje een paar dagen last hebben van gekneusde ribben! Leo Sannen zette zijn traject naar een lagere handicap voort met een mooie 38 stablefordpunten. Nog even en hij hoort bij de grote jongens onder de 20! Tussen de eerste en tweede ronde trakteerde Frans Reuser op vlaai vanwege zijn verjaardag. Gefeliciteerd, Frans! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

38

21,2

2. Ad Berk

35

18,3

    Ad van Gestel

35

19,4

    Ton Timmermans

35

19,9

5. Ab Veuger

33

18,8

    Jac de Beer

33

19,2

Heren B

 

 

1. Ilario Borsoi

35

33,3

2. Hans Willemse

31

46,0

3. Frans Reuser

29

33,1

4. Wilbert-Jan Karskens

28

28,2

5. Jim Wiegmans

27

32,0

De neary werd geslagen door Leo Sannen, de greeny B door Arie van Empel, de longest (gesponsord door Christian Traa) door Jac de Beer, een extra greeny B op hole 1 / 10 (gesponsord door Jim Wiegmans) werd door niemand geslagen en een speciale prijs voor een par op hole 5 / 14 (uitgeloofd door John van Riel) was voor Ad Berk. Er waren birdies voor John van Riel en Leo Sannen. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Leo Sannen en de aanmoedigingsprijs voor Ruud Kuhlmann. Na de prijsuitreiking werd Herman Rooney toegezongen voor zijn 82e verjaardag een dag later.

Herman Rooney

Verslag Herendag 18 september 2019

De greens waren vers gemaaid en geprikt en liepen als een biljartlaken. Ook het weer was goed, dus er was geen enkel excuus voor slecht spel. Jim Wiegmans had zich dit nog het beste in de oren geknoopt, want met 41 stablefordpunten was hij royaal de eerste. Hij lijkt hard op weg naar een handicap onder de 30. Ab Veuger had op hole 16 een bijzondere ervaring. Hij putte van grote afstand en zijn bal raakte de vlaggenstok, leek in de hole te zakken maar bedacht zich en klom er weer uit om pal naast de rand te blijven liggen . . . totdat hij toch besloot er alsnog in te vallen. Op televisie zou dit een sensatie zijn geweest. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ab Veuger

36

18,8

2. Ton Timmermans

35

19,8

3. Dirk Engelkamp

31

19,6

    Theo Jeurissen

31

22,6

     Herman Rooney

31

25,2

Heren B

 

 

1. Jim Wiegmans

41

34,5

2. Han Rozenbrand

33

29,7

    Hans Willemse

33

46,0

4. Frans Reuser

32

33,1

5. Ruud Kuhlmann

31

33,9

De neary werd geslagen door John van Riel, de greeny door Ad Berk. De twee birdies werden beide geslagen door Ab Veuger. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Jim Wiegmans en de aanmoedigingsprijs voor Gerard van Glabbeek.
Noot: volgende week dinsdag is de Gemengde Dag, waarvoor de dames ons van harte uitnodigen!

Herman Rooney

Verslag Vriendendag 11 september 2019

Het was jammer, dat er niet méér vrienden waren. Slechts 6 heren waren erin geslaagd een vriend te vinden die bereid en in staat was om op deze dag mee te spelen. We zullen maar zeggen, dat de kwaliteit het gebrek aan kwantiteit (ruimschoots) compenseerde. Maar een maaltijd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, zat er niet in. Er waren dus zes koppels met een vriend. De rest van de koppels bestond uit twee heren van GV Dongen. Ieder speelde zijn eigen bal en per hole telde het hoogste aantal stablefordpunten. Logisch dat er enkele hoge scores uitrolden. Naast de stableford wedstrijd had ieder van de negen holes een eigen uitdaging: neary (2x), greeny (2x), treeny (2x), quatro, longest (2x). Al met al een heel boeiende wedstrijd met veel variatie. Jammer slechts, dat een miezerregen het spelen bemoeilijkte. Hieronder de stableford resultaten van de vrienden met partner:

Vriend

thuisspeler

stablefordpunten

1. Jeroen van der Velden

Frans Reuser

41

2. Pierre van Wijmeren

Peter Naus

40

3. Giel van Kampen

Ab Veuger

39

11. Theo van de Bogaard

Theo Jeurissen

35

12. Bart Kooistra

Ruud Kuhlmann

35

13. Louis Boons

Rob van den Broek

32


De bijzondere verrichtingen leverden de volgende winnaars op:

Hole

verrichting

winnaar

sponsor

1.

greeny

Erick de Roon

 

2.

longest

John van Riel

 

3.

neary

Ad Verhoof

 

4.

quatro

Ad van Gestel

 

5.

treeny

Peter Naus

 

6.

longest

Pierre van Wijmeren

JENSZ BV van Erick de Roon

7.

neary

Bart Kooistra

 

8.

treeny

Pierre van Wijmeren

 

9.

greeny

Ad Verhoof

 

Er werden birdies geslagen door John van Riel (2x), Bart Kooistra, Ad Verhoof en Ad van Gestel. De aanmoedigingsprijs (eveneens gesponsord door JENSZ bv. Zie www.Jensz.nl) was voor Rob van den Broek en Louis Boons. Tijdens de prijsuitreiking werd er getrakteerd op bitterballen (en plakjes kaas voor Herman. Dank je wel, Han!)

Herman Rooney

Verslag Herendag 4 september 2019

De weersvooruitzichten waren ongunstig en dus werd besloten geen koffie te drinken tussen de eerste en de tweede ronde. Dit bleek een goed besluit, want de laatste flight was net op hole 18 toen de eerste regen begon te vallen! Erick de Roon wist zich als enige te verbeteren met 38 stablefordpunten. Hij promoveert daardoor naar de A-groep, waar hij – gezien de lengte van zijn slagen – ook thuishoort! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. John van Riel

36

21,4

2. Ab Veuger

34

18,8

    Peter Mauritsz

34

23,6

4. Jos Heeren

32

20,0

5. Alfred van der Ende

31

17,8

    Leo Sannen

31

21,1

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

38

26,9

2. Ilario Borsoi

33

33,3

    Ruud Kuhlmann

33

33,9

    Ton Teunissen

33

39,0

5. Han Rozenbrand

30

29,6

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

11

33,1

De neary werd geslagen door Dirk Engelkamp, de greeny A en de treeny (gesponsord door Ilario Borsoi) beide door Christian Traa en de longest (gesponsord door Christian Traa) door John van Riel. Er waren birdies voor Peter Mauritsz, Christian Traa, Ad Verhoof en Ton Timmermans. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor de sponsor himself en de aanmoedigingsprijs voor Gerard van Glabbeek.
Noot: voor de Vriendendag die gepland stond op woensdag 11 september zijn er slechts 6 vrienden aangemeld en dus is het volgende besloten: de 6 vrienden spelen wel mee, maar er wordt afgezien van de maaltijd (Chinees) na de wedstrijd. De andere deelnemers – leden van GV Dongen – spelen twee-aan-twee samen. Ieder van de twee speelt zijn eigen bal en op iedere hole telt de score met de meeste stablefordpunten.

Herman Rooney

Verslag Herendag 21 augustus 2019

Tijdens de vorige Herendag in Dongen (twee weken geleden) is afgesproken, dat de greeny op hole 9/18 beurtelings voor de A- en voor de B-groep zou zijn, beginnende bij de B-groep. Dat ging vandaag meteen fout. Enkele A-spelers letten niet op en schreven hun naam op het briefje, terwijl de greeny toch echt voor de Heren B was. Na het schrappen van (maar liefst!) drie heren A ging de prijs naar Ditmer Weertman. Leo Sannen hervatte zijn weg omlaag met een score van 38 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

38

21,8

2. Jos Heeren

33

20,0

    Peter Hillebrand

33

22,0

4. Jac de Beer

31

18,6

5. André van Velsen

30

17,4

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

35

26,9

2. Frans Reuser

34

33,1

3. Hans Brok

32

32,2

    Jim Wiegmans

32

34,9

5. Han Rozenbrand

30

29,5

    Ruud Kuhlmann

30

33,8

De neary werd geslagen door Ad Verhoof, de greeny voor de Heren B door Ditmer Weertman, de treeny (gesponsord door Han Rozenbrand) door Christian Traa en de longest Heren B (gesponsord door Leo Sannen) door longhitter Erick de Roon.  De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Leo Sannen. De aanmoedigingsprijs in de A-categorie, gesponsord door Hans Brok, was voor Peter Mauritz. Voor Hans Lucas was er in de B-categorie een balletje als aanmoediging.  Birdies werden geslagen door Ruud Kuhlmann, Ad van Gestel, Ton Timmermans, Christian Traa, Jos Heeren, Erick de Roon en Jac de Beer. Na de prijsuitreiking leverde Jos Heeren een zak met 50 vogeltjes (zijn derde vijftig!) in voor een door Herman Rooney vervaardigde gietijzeren vogel op voet met als opschrift

Golfvereniging Dongen
50 birdies

De vijftig ingeleverde vogeltjes gaan weer in roulatie.
Noot: komende woensdag, 28 augustus, nodigen wij de dames uit voor de maandelijkse Gemengde Dag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 14 augustus 2019

Vandaag speelden we niet in Dongen, maar op golfbaan De Pettelaer, onder de rook van het provinciehuis in Den Bosch. Na koffie en een Bossche bol gingen we de baan op. De Pettelaer is een 9-holes baan, met een bijzondere eerste en laatste hole. Hole 1 en 10 sla je over het water en tegen een steile heuvel op, met dien verstande dat de afslag van hole 10 verder naar achteren ligt en voor de gewone stervelingen bijna onhaalbaar is. Op hole 9 en 18 het tegenovergestelde: van grote hoogte omlaag naar een green die afgeschermd is door een forse bunker. Wat die bunkers betreft: hier zullen mijn flightgenoten wel glimlachen, want ik wist ze allemaal te vinden! Voor ons, gewend als we zijn te spelen op de langste 9-holes baan van Nederland, was de baan aan de korte kant, met zeven par 3 en slechts twee par 4 holes. Er was enige verwarring over de longest: wel of niet op de fairway. De eigenaar van de baan, Toine van de Berg, moest het Salomonsoordeel vellen, waarna de prijs werd toegewezen aan Ab Veuger. Vermeldenswaard was, dat de enige birdie van de dag werd geslagen door Gerard van Glabbeek: naar eigen zeggen zijn eerste birdie ooit! Frans Reuser wist als enige boven zijn buffer te spelen met 37 stablefordpunten. Gerard van Glabbeek scoorde in de eerste ronde een fabuleuze 25 punten, maar liet het in de tweede ronde enigszins liggen. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

exact hcp

1. Jos Heeren

35

20,0

2. Dingeman Koreman

33

15,3

    André van Velsen

33

17,4

4. Jac de Beer

32

18,6

5. Ad van Gestel

30

19,0

Heren B

 

 

1. Frans Reuser

37

33,0

2. Gerard van Glabbeek

36

38,0

3. Hans Lucas

33

27,1

4. Hans Willemse

32

46,0

5. Erick de Roon

30

26,8

De neary werd geslagen door Dingeman Koreman, de longest door Ab Veuger. Voor beiden een voucher voor 9 holes, beschikbaar gesteld door de eigenaar van de Pettelaer. Zoals vermeld was de enige birdie voor Gerard van Glabbeek. De JENSZ ‘M ERIN PRIJS van Erick de Roon ging naar Frans Reuser en de aanmoedigingsprijs naar Han Rozenbrand. De dag werd afgesloten met bitterballen!

Herman Rooney

Verslag Herendag 7 augustus 2019

De Herendag van 7 augustus was vooral interessant door wat er gebeurde buiten de wedstrijd om. Hoewel …. de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat Herman Rooney een heel goede dag had: 38 stablefordpunten en terug naar de A! Maar de schijnwerpers waren dit keer vooral gericht op Ditmer Weertman. Om te beginnen trakteerde Ditmer voor zijn verjaardag. Als dank werd hij door het hele imposante mannenkoor toegezongen. Maar bovendien had Ditmer een analyse gemaakt van de bijzondere verrichtingen van de laatste 19 Herendagen met als aandachtspunt: gescoord door iemand uit de A- of uit de B-groep. En wat blijkt: met uitzondering van de neary zijn alle prijzen – greeny, treeny, quatro en longest - uitsluitend gescoord door A-spelers. Ditmer had alles overzichtelijk op papier gezet. Naar aanleiding hiervan werd een – soms verhitte – discussie gevoerd over de wenselijkheid hier conclusies aan te verbinden. Uiteindelijk rolde er een helder besluit uit: de greeny zal in het vervolg afwisselend voor de A- en voor de B-groep zijn, te beginnen met de B-groep. Hieronder de voornaamste resultaten van de wedstrijd:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

35

15,3

2. Ton Timmermans

33

19,5

    Peter Hillebrand

33

22,0

    Theo Jeurissen

33

22,4

5. Dirk Engelkamp

32

19,3

    Ad Verhoof

32

24,9

Heren B

 

 

1. Herman Rooney

38

27,0

2. Jim Wiegmans

34

34,8

3. Hans Lucas

33

27,1

    Han Rozenbrand

33

29,4

5. Ditmer Weertman

29

32,1

De neary werd geslagen door Ton Timmermans, de greeny door Theo Jeurissen en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Dingeman Koreman. Er waren birdies voor Theo Jeurissen, Ad van Gestel, Dingeman Koreman, Han Rozenbrand, Ton Timmermans en Leo Sannen. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Herman Rooney en de aanmoedigingsprijs voor Arie van Empel.
Noot: VOLGENDE WEEK WOENSDAG 14 AUGUSTUS SPELEN WE OP DE PETTELAER IN DEN BOSCH: AANVANG 9:30 UUR!!

Herman Rooney

Verslag Herendag 31 juli 2019

De Herendag van 31 juli werd vooral gekenmerkt door het groot aantal birdies: maar liefst 11 stuks. Op hole 9 scoorde Wilbert-Jan Karskens een birdie vanaf 50 meter en Hans Brok vanaf 38 meter. Verder werd er vooral bij de Heren A heel goed gespeeld. Ad van Gestel kwam binnen met 39 stablefordpunten, André van Velsen met 38 en Peter Naus en Leo Sannen ieder met 37 punten. Vermeldenswaard vind ik, dat Guus van Dijk 34 punten scoorde. Toch weer zonnebrandcrème gebruikt, Guus? (Wie dit niet snapt: graag even het verslag lezen van 24 juli!) We hadden weer een nieuwe deelnemer: Rick Hesslink. Hartelijk welkom, Rick en we hopen dat je een vaste deelnemer wordt. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad van Gestel

39

20,1

2. André van Velsen

38

17,9

3. Peter Naus

37

21,7

    Leo Sannen

37

22,9

5. Alfred van der Ende

36

17,5

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

35

29,4

2. Guus van Dijk

34

35,5

3. Hans Lucas

33

27,1

4. Wilbert-Jan Karskens

32

28,5

     Hans Brok

32

32,0

De neary werd geslagen door Ad Verhoof, de greeny door Dingeman Koreman, de greeny voor de Heren B (gesponsord door Frans Reuser) door Arie van Empel en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Christian Traa. De birdies werden geslagen door Ad Verhoof en André van Velsen (ieder 2x) en door Dingeman Koreman, Peter Naus, Ab Veuger, Christian Traa, Caspar Dumont, Hans Brok en Wilbert-Jan Karskens. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Ad van Gestel en de aanmoedigingsprijs naar Rick Hesselink. Tussen de eerste en de tweede ronde was er beschuit met muisjes ter ere van de gisteren ter wereld gekomen kleindochter Sofia van Nel en Herman Rooney.

Herman Rooney

Verslag Herendag 24 juli 2019

Hoe voelt het om in de tropen te golfen? Nou, vanaf vandaag weten we dat: bloed- en bloedheet! Mede in het belang van ieders gezondheid liepen we maar één ronde van 9 holes. Voor sommigen een uitgelezen gelegenheid om hun handicap te verlagen. Hans Brok spande de kroon met een score van 21 stablefordpunten. Maar ook André van Velsen, Ton Teunissen en Guus van Dijk scoorden boven hun buffer. Guus vertrouwde mij toe, dat hij zich voor het eerst van zijn leven had ingesmeerd met zonnebrandcrème. Als je dan meteen – voor het eerst in vijf jaar – boven je buffer speelt, vraag je je af of er een oorzakelijk verband is. Guus, toch maar wat vaker insmeren!!!
Hieronder de voornaamste uitslagen:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. André van Velsen

19

18,1

2. Jos Heeren

18

19,7

3. Ab Veuger

17

18,1

4. Ton Timmermans

16

19,8

     Leo Sannen

16

22,9

Heren B

 

 

1. Hans Brok

21

33,5

2. Guus van Dijk

19

36,0

    Ton Teunissen

19

40,0

4. Ilario Borsoi

17

33,0

    Frans Reuser

17

33,4

De neary werd geslagen door Ilario Borsoi, de greeny door Leo Sannen, de greeny op hole 1 (gesponsord door Leo Sannen) door Ad van Gestel en de quatro op hole 4 (gesponsord door Ad van Gestel) door André van Velsen. De enige birdie van de dag werd geslagen door Ad van Gestel. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Hans Brok en de aanmoedigingsprijs voor Peter Mauritsz.
Na de prijsuitreiking maakte Ruud Kuhlmann de uitslag bekend van het tienwekenklassement. Hieronder de eerste vijf per categorie:

Categorie A

punten

1. Ad van Gestel

55

2. Dingeman Koreman

47

3. John van Riel

44

4. Jac de Beer

40

5. Leo Sannen

35

Categorie B

 

1. Ruud Kuhlmann

60

2. Ilario Borsoi

59

3. Ton Teunissen

57

4. Frans Reuser

55

5. Hans Willemse

49

Het winnen van het tienwekenklassement is zeer lucratief: drie doosjes ballen voor nummer één, twee doosjes voor nummer twee en één doosje voor nummer drie.
Ad van Gestel en Erick de Roon trakteerden vanwege hun verjaardag op bitterballen.

Noot: volgende week dinsdag, 30 juli, is de Gemengde Dag, georganiseerd door de Dames!

Herman Rooney

Verslag Herendag 17 juli 2019

Vandaag mochten we wederom een nieuwe deelnemer verwelkomen: Jos Segeren. Welkom, Jos en we hopen dat je het bij ons naar je zin zult hebben. Er vielen enkele bijzonder goede scores te noteren. Ad van Gestel deed letterlijk alles goed en kwam binnen met 41 stablefordpunten. Knap was ook de score van Caspar Dumont: 40 stablefordpunten. Eindelijk gebeurt wat er al lang zat aan te komen: Caspar promoveert naar de categorie Heren A. Ook Dingeman Koreman (38) en André van Velsen (37) scoorden boven hun buffer. Een droevige noot: Guus van Dijk sloeg op hole 10 een echte birdie en het beestje moest worden afgemaakt. Maar ja, een meeuw op een golfbaan neemt wel heel veel risico!. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad van Gestel

40

22,0

2. Dingeman Koreman

38

18,2

3. André van Velsen

37

18,4

4. Ad Berk

36

18,1

5. Jac de Beer

34

18,5

    Ton Timmermans

34

19,8

Heren B

 

 

1. Caspar Dumont

40

28,2

2. Erick de Roon

36

26,6

3. Wilbert-Jan Karskens

33

28,5

4. Ruud Kuhlmann

32

33,4

5. Hans Brok

31

33,5

9 holes

 

 

1. Arie van Empel

13

26,3

De neary werd geslagen door Arie van Empel, de greeny en de treeny (deze laatste gesponsord door Alfred van der Ende) beide door Leo Sannen en de greeny voor de Heren B (gesponsord door Frans Reuser)door Ditmer Weertman. Er waren birdies voor Arie van Empel, Ad van Gestel, Caspar Dumont, Jac de Beer, Leo Sannen en André van Velsen. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Ad van Gestel, de aanmoedigingsprijs (gesponsord door Alfred van der Ende) naar Peter Naus. Vandaag was de laatste wedstrijd voor het tienwekenklassement. Ruud slaat nu aan het rekenen en volgende week mogen we uitslag en prijsuitreiking verwachten.

Herman Rooney

Verslag Herendag 10 juli 2019

Vandaag schotelde het comité (Jos en Ruud) ons een funwedstrijd voor in de vorm van hidden holes. Je kon op iedere hole nog zo je best doen, maar aan het eind van de dag werd er geloot en werd je score op 4 holes buiten beschouwing gelaten. Margaret (van de bediening) trok uit de hoge hoed holes 1, 8, 10 en 15. Christian Traa was hierin het meest onfortuinlijk, want maar liefst 12 van zijn punten bleken te vervallen. Ook René Gilhaus, Ad Verhoof en Hans Brok hadden pech met 11 punten die werden geschrapt. In de wandelgangen vingen we wel op, dat niet iedereen deze vorm van funwedstrijd even funny vond. Hieronder de voornaamste resultaten (dus na aftrek van de hidden holes):

Heren A

punten

exact hcp

1. Leo Sannen

31

23,7

2. Ad van Gesel

30

22,0

3. Dingeman Koreman

28

18,0

    Ton Timmermans

28

19,8

    Ad Verhoof

28

26,0

Heren B

 

 

1. Frans Reuser

28

33,3

2. Ruud Kuhlmann

27

33,4

    Jim Wiewgmans

27

35,7

4. Ditmer Weertman

26

31,7

    Hans Brok

26

33,5

    Wouter van Hengel

26

35,9

De neary werd geslagen door Ton Timmermans, de greeny door Ad Berk, de treeny (gesponsord door John van Riel) door Jos Heeren en de quatro (gesponsord door Ab Veuger) door Ad van Gestel. Er waren birdies voor Alfred van der Ende, Christian Traa, Erick de Roon, Theo Jeurissen, Ab Veuger, Ad van Gestel, Ad Berk en Leo Sannen. De aanmoedigingsprijzen, gesponsord door Alfred van der Ende, waren voor Dirk Engelkamp en Gerard van Glabbeek.

Herman Rooney

Verslag Herendag 3 juli 2019 op de Efteling

Het jaarlijkse uitstapje van de Herendag vond dit jaar plaats op golfpark De Efteling. Vooraf was er enige zorg over de op de Efteling veel voorkomende eikenprocessierups. Volgens de marshall van dienst is de Efteling zijn natuurlijke habitat. Nou, dat viel gelukkig mee: voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. Jos Heeren kreeg te maken met een andere handicap: de overal aanwezige konijnenholen. Zijn bal verdween zo diep in een hol, dat hij nog ternauwernood te zien was. De hengel van Coen Pfrommer moest eraan te pas komen om hem eruit te vissen. De moeilijkheidsgraad van de baan bleek voor de meeste heren een maatje te hoog. Aanvankelijk zag het er zelfs naar uit dat niemand in zijn buffer zou spelen. Een CBA van -1 was het logische gevolg en dat zorgde er weer voor dat Dingeman Koreman in de A- en Frans Reuser en Jim Wiegmans in de B-groep nog net hun buffer haalden. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

32

17,9

2. Sidney van den Berg

30

5,7

     André van Velsen

30

18,1

4. Jos Heeren

29

20,7

    John van Riel

29

22,0

Heren B

 

 

1. Frans Reuser

30

33,3

    Jim Wiegmans

30

35,7

3. Hans Lucas

29

26,8

    Hans Brok

29

33,4

5. Hans Willemse

26

46,0

De neary werd geslagen door Alfred van der Ende, de greeny door Ab Veuger en de longest (gesponsord door René Hems) door John van Riel. De (weinige) birdies waren voor Ab Veuger (2x) en Coen Pfrommer. De aanmoedigingsprijs was voor Rick Hesselink. De overall winnaar, Dingeman Koreman, ontving een fraaie Efteling trofee, geschonken door Ton Timmermans.

Herman Rooney

Verslag Herendag 19 juni 2019

Het vermeldenswaardige aan deze Herendag gebeurde aan het begin en aan het einde van de dag. Net toen de eerste flight had moeten afslaan, barstte er boven Dongen een stevig onweer los, waardoor de start drie kwartier moest worden uitgesteld. En helemaal aan het einde van de prijsuitreiking ging er iets mis met de bal die Ruud Kuhlmann aan Gerard van Glabbeek toewierp als aanmoedigingsprijs. Die bal knalde keihard (nou ja…) tegen het voorhoofd van Ditmer Weertman, die daarna enige verzorging nodig had in de vorm van een zakje ijs. Verder valt nog te vermelden, dat er in eikenbomen op drie plaatsen in de baan brandhaarden van de beruchte eikenprocessierups aanwezig zijn. Dus heren, als je toevallig met jeuk thuis bent gekomen, dan is dat de verklaring! Hans Willemse wist zich als enige te verbeteren, met wederom drie slagen. Hij gaat hard omlaag in zijn handicap. Herman Rooney slaagde er niet in om in zijn buffer te spelen en degradeert naar de B-groep. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Peter Naus

31

22,0

2. Dirk Engelkamp

30

19,6

    Ad van Gestel

30

21,8

4. Christian Traa

29

18,5

    Peter Mauritsz

29

23,3

    Herman Rooney

29

26,4

Heren B

 

 

1. Hans Willemse

38

49,0

2. Ilario Borsoi

35

32,6

3. Ton Teunissen

33

40,0

4. Hans Lucas

30

27,7

5. Arie van Empel

29

28,0

De CBA was -1.
De neary werd geslagen door Han Rozenbrand, de greeny door Christian Traa, de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ad van Gestel en de quatro (gesponsord door Ab Veuger) door Peter Naus. Er waren birdies voor Ilario Borsoi en Peter Naus. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Hans Willemse en de aanmoedigingsprijs voor Gerard van Glabbeek.
Noot: volgende week woensdag 26 juni is de Gemengde Dag, gehost door de Heren.

Herman Rooney

Herendag 12 juni afgelast

Vanwege erbarmelijke weersomstandigheden werd de Herendag van 12 juni afgelast. Een klein aantal diehards ging toch de baan in om gezellig een rondje te lopen. Na 9 holes in de regen hield iedereen het voor gezien. Hopelijk volgende keer beter!

Herman Rooney

Verslag Herendag 5 juni 2019

Het complete comité van de Herendag (Jos en Ruud) was afwezig in verband met een vriendendag op de baan van Nieuwkerksedijk. Gelukkig was Hans Brok bereid in het gat te springen en dat deed hij voortreffelijk. Alles liep perfect! Na de lovende woorden van de afgelopen twee wedstrijden voelde Theo Jeurissen zich verplicht het nog eens dunnetjes over te doen: wederom boven de 36 stablefordpunten, zij het iets bescheidener dan de vorige twee keer. En passant sloeg hij op hole 3 bijna een hole-in-one: het scheelde niet meer dan 2 centimeter! Maar de grote uitblinker vandaag was Jac de Beer, die met 41 stablefordpunten in het clubhuis kwam. In de B-groep toonde Hans Willems gestage progressie met een score van 38 punten. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jac de Beer

41

20,5

2. Theo Jeurissen

37

22,6

3. Ad van Gestel

34

21,8

    Ad Verhoof

34

26,0

5. Dingeman Koreman

33

19,1

Heren B

 

 

1. Hans Willemse

38

51,0

2. Erick de Roon

35

26,5

    Ilario Borsoi

35

32,7

    Ton Teunisssen

35

40,0

5. Frans Reuser

31

33,1

9 holes

 

 

1. Hans Brok

16

33,4

De neary werd geslagen door Theo Jeurissen, de greeny door Christian Traa en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Ad Verhoof. Er waren birdies voor Ad Berk, Christian Traa, Theo Jeurissen, Erick de Roon, Peter Hillebrand en Jac de Beer. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Jac de Beer en de aanmoedigingsprijs naar Guus van Dijk.

Herman Rooney

Verslag Herendag 29 mei 2019

In verband met een mega-happening op het golfcentrum later op de dag hadden we een vroege (8:45 uur) shot gun start. Dus zaten we om 12:30 uur al met zijn allen aan de borrel. Er was goed gespeeld. Wanneer iemand een score inlevert van ruim boven de 36 en dus zijn handicap flink verlaagt, kun je er gif op innemen dat er achter zijn rug wordt gegniffeld: “Zo, daar hebben we voorlopig geen last meer van.” Het is bijna een wetmatigheid. Echter, wetmatigheden zijn niet van toepassing op Theo Jeurissen. Gisteren tijdens de Gemengde Dag scoorde Theo 40 stablefordpunten. En zie, ook vandaag tijdens de Herendag kwam hij binnen met 40 stablefordpunten. Waar gaat dat ooit eindigen? In de B-groep  scoorde Ilario Borsoi een fraaie 39 stablefordpunten. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Theo Jeurissen

40

24,2

2. Dingeman Koreman

35

19,1

    Ad van Gestel

35

21,8

4. Ton Timmermans

33

20,2

    Jac de Beer

33

20,5

    Herman Rooney

33

26,3

Heren B

 

 

1. Ilario Borsoi

39

34,1

2. Hans Willemse

37

52,0

3. Frans Reuser

36

33,1

4. Ruud Kuhlmann

32

34,2

5. Frans van Keulen

30

28,9

De neary werd geslagen door Jos Heeren, de greeny door Herman Rooney en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Dingeman Koreman. Er waren birdies voor Ad Berk, Ilario Borsoi en Christian Traa. De JENSZ  ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Theo Jeurissen en de aanmoedigingsprijs voor Arie van Empel.

Herman Rooney

Verslag Herendag 22 mei 2019

De meest opmerkelijke gebeurtenis van vandaag was het optreden van een loslopende hond (een labrador?). Niet alleen sprong hij ettelijke keren in het water op jacht naar de watervogels, maar ook ging hij er vandoor met de bal van Ditmer Weertman. Het spelregelboekje moest eraan te pas komen en op basis van regel 9.6 werd de bal teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plaats (bij benadering vastgesteld). Sidney van den Berg (hcp 6.6) leverde een knappe prestatie door als enige boven de 36 te spelen. Ton Timmermans vergaarde in 9 holes 19 stablefordpunten. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Sidney van den Berg

37

6,6

2. Leo Sannen

35

23,7

    Ad Verhoof

35

25,9

4. Jac de Beer

34

20,4

5. Ab Veuger

31

17,8

    John van Riel

31

24,0

    Herman Rooney

31

26,1

Heren B

 

 

1. Frans Reuser

32

33,1

    Ruud Kuhlmann

32

34,2

3. Frans van Keulen

31

28,9

    Hans Willemse

31

52,0

5. Ton Teunissen

27

40,0

9 holes

 

 

1. Ton Timmermans

19

20,2

2. Ditmer Weertman

10

31,1

De neary werd geslagen door Frans Reuser, de greeny door Ton Timmermans en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ab Veuger. Er waren birdies voor Sidney van den Berg, Ruud Kuhlmann, Ab Veuger, Ton Timmermans, Jos Heeren en Herman Rooney. De JENSZ 'M‘ERIN prijs van Erick de Roon was voor Sidney van den Berg en de aanmoedigingsprijs voor Wilbert-Jan Karskens.

Noot: Komende dinsdag is de Gemengde Dag. Op woensdag 29 mei starten we allemaal tegelijk om 8:45 uur  (shot gun). Uiterlijk om 8:30 uur aanwezig zijn!

Herman Rooney

Verslag Herendag 15 mei 2019

De zomer lijkt er nu toch aan te komen. De zon scheen, er moest gesmeerd worden en de eerste korte broeken (en mooie herenbenen) waren te bewonderen. Jammer alleen dat het zo droog blijft: flink wat regen (liefst  ’s nachts!) zou de baan veel goed doen. Er werd goed gescoord: 11 heren in hun buffer en één – Ton Teunissen – erboven. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Herman Rooney

36

26,1

2. Jos Heeren

34

20,6

    Ad van Gestel

34

21,7

    John van Riel

34

24,0

5. Dingeman Koreman

33

19,6

    Christian Traa

33

18,7

    Leo Sannen

33

23,7

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

37

41,0

2. Ilario Borsoi

36

34,1

3. Arie van Empel

32

31,7

4. Han Rozenbrand

31

28,9

5. Frans Reuser

29

33,0

    Ruud Kuhlmann

29

34,1

De neary werd geslagen door Dingeman Koreman, de greeny door Dirk Engelkamp, de treeny door Ab Veuger en de longest Heren B (gesponsord door Peter Naus) door Han Rozenbrand. Dank zij sponsoring van Dingeman Koreman waren er ook nog doosjes balletjes voor de nummer 2 en 3 van de neary (Frans Reuser en ??) en van de greeny (Ab Veuger en Ilario Borsoi). De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Ton Teunissen en de aanmoedigingsprijs naar Guus van Dijk. Er waren 3 birdies, door Dingeman Koreman, Dirk Engelkamp en Herman Rooney. Na de prijsuitreiking vroeg Jos Heeren aandacht voor de Herendag van 29 mei (over 2 weken!). We beginnen dan om 8.45 uur met een shot gun start!

Herman Rooney

Verslag Funwedstrijd Herendag 8 mei 2019

Een vlaggetjeswedstrijd, met een maximum van 10 slagen per hole: dat was de formule waarmee we de baan op werden gestuurd. Jammer genoeg werkte het weer niet mee. Een miezerregen gepaard met een forse wind maakte het de heren niet echt makkelijk. Ilario Borsoi bleek er het beste mee om te kunnen gaan. Als enige bereikte hij hole 19. Ab Veuger trakteerde vanwege zijn 68e verjaardag op vlaai met slagroom en kreeg een enthousiast “lang-zal-ie-leven” over zich heen. Tijdens het napraten deed een gerucht de ronde als zou één van de heren zich tot drie keer toe bedreigd hebben gevoeld door achterop komende ballen. Overtuigend en wettelijk bewijs hiervoor werd niet geleverd, dus werd de zaak geseponeerd. Erick de Roon vroeg om nadrukkelijk vermeld te worden als winnaar in de A-categorie, maar daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen!  Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

Bereikte hole

Aantal meters tot de vlag

1. Erick de Roon

18

5

2. Ad Verhoof

17

0

3. Leo Sannen

17

0

4. Jac de Beer

17

0,05

5. Dingeman Koreman

17

16

Heren B

 

 

1. Ilario Borsoi

19

109

2. Ruud Kuhlmann

18

47

3. Hans Willemse

17

119

4. Arie van Empel

16

0

5. Hans Brok

16

0,1

De neary werd geslagen door Herman Rooney, de greeny door Jos Heeren. Er waren birdies voor Dingeman Koreman (2x), Jos Heeren, Jac de Beer, Ruud Kuhlmann en André van Velsen. De aanmoedigingsprijs was voor Ditmer Weertman.

Herman Rooney

 

 

Verslag Herendag 1 mei 2019

De Herendag van vandaag was er een met hindernissen, want tijdens het spelen waren de greenkeepers volop bezig met het prikken van de greens. Dat betekende, dat er steeds één hole was met een wintergreen. De H&R Commissie in de persoon van Sidney en André constateerde, dat de baan niet qualifying was, vanwege het feit dat de holes van de wintergreens een doorsnee hadden van méér dan de toegestane 4,25 inches. Bovendien speelden niet alle heren dezelfde winterholes. Onnodig te zeggen, dat dit tot enige frustratie leidde. Van de andere kant was er natuurlijk begrip voor het feit, dat dit moest gebeuren.
We mochten één nieuwe deelnemer verwelkomen: Hans Willemse. Welkom, Hans! Hans deed meteen flink van zich spreken, want hij kwam met 38 stablefordpunten van de baan en scoorde bovendien een birdie. Dus dat belooft wat! Overigens kwam ook John van Riel met 38 punten binnen en dat op zijn 65e verjaardag. Samen met André van Velsen trakteerde hij tussen de twee ronden op Limburgse vlaai. Tijdens de nazit werden beide jarigen door het voltallige gezelschap toegezongen. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

Exact hcp

1. John van Riel

38

24,0

2. André van Velsen

33

17,9

    Ad Verhoof

33

25,8

4. Peter Hillebrand

32

22,0

5. Theo Jeurissen

31

25,6

Heren B

 

 

1. Hans Willemse

38

41,0

2. Han Rozenbrand

34

28,9

3. Ton Teunissen

33

41,0

4. Arie van Empel

32

31,7

5. Hans Brok

30

33,2

    Ilario Borsoi

30

34,7

De neary werd geslagen door Hans Brok, de greeny door John van Riel en de treeny (gesponsord door André van Velsen) door Peter Hillebrand. Birdies werden geslagen door John van Riel (2x), Ton Timmermans, Hans Willemse, Han Rozenbrand en Leo Sannen. Op de winterholes sloegen Dingeman Koreman en Arie van Empel ook een birdie, maar die werd niet “uitbetaald”. De aanmoedigingsprijs was dit keer voor Frans Reuser.

Herman Rooney

Verslag Herendag 17 april 2019

Er vielen op deze Herendag twee opmerkelijke feiten te noteren. Ten eerste waren er in de B-categorie twee bijzonder goede scores: Ton Teunissen 42 en Hans Palm 41 stablefordpunten. Ten tweede werden er in het geheel geen birdies gescoord:  voor zover bekend nog nooit eerder voorgekomen ! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

Exact hcp

1. Ad Verhoof

33

25,7

2. André van Velsen

32

17,6

    Dingeman Koreman

32

18,4

    Ton Timmermans

32

20,4

5. Jac de Beer

30

20,2

    Jos Heeren

30

20,4

    Ad van Gestel

30

21,6

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

42

47,0

2. Hans Palm

41

55,0

3. Frans Reuser

31

32,9

4. Jim Wiegmans

30

35,5

    Ruud Kuhlmann

30

37,0

De neary werd geslagen door Ton Teunissen, de greeny door Ad van Gestel, de treeny (gesponsord door Caspar Dumont) door Ton Timmermans, de quatro (gesponsord door Ab Veuger) door Peter Hillebrand en de longest voor de Heren B (gesponsord door Peter Naus) door Jim Wiegmans.  De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Ton Teunissen en de aanmoedigingsprijs voor Erick de Roon. Na de prijsuitreiking deelde Ruud Kuhlmann mee, dat de heren dit seizoen twee keer op een andere baan spelen:

  • Op 3 juli op de Efteling (wie meedoet aan de warme hap: € 15,- extra)
  • Op 14 augustus op de Pettelaar.

Herman Rooney

Verslag Herendag 10 april 2019

Een REGENBOOGWEDSTRIJD: dat was de eerste funwedstrijd van het nieuwe seizoen. Zes keer van geel, zes keer van rood en zes keer van oranje. Maar dan nog zo, dat je op elke hole twee verschillende afslagen gebruikt. Ruud houdt er wel van om dingen ingewikkeld te maken! Van Nel hoorde ik al, dat ze dat bij de Dames echt niet zo gaat doen. Maar goed: na een berg ingewikkeld rekenwerk slaagden alle heren er toch in een volgorde uit te knobbelen die aan alle voorwaarden voldeed. Van te voren was al duidelijk, dat 40+ nodig zou zijn om te winnen. En dat klopte: 3 keer een score van 41 stablefordpunten. Het comité had verordonneerd, dat er bij eventuele birdies geen vogeltjes zouden worden uitgereikt. Extra zuur voor Herman, die op hole 7, afslaande van geel (!) een birdie sloeg. Maar Ruud en Jos waren niet te vermurwen. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jac de Beer

41

20,2

    Jos Heeren

41

20,4 

3. Ton Timmermans

39

20,4 

     Ad Verhoof

39

25,7 

5. Leo Sannen

36

23,7 

    John van Riel

36

23,9 

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

41

47,0

2. Wouter van Hengel

40

37,0

3. Caspar Dumont

37

27,9 

4. Ruud Kuhlmann

32

37,0 

5. Wilbert-Jan Karskens

31

28,3 

    Hans Palm

31

55,0 

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

17

 32,9


Herman Rooney

Verslag Herendag 3 april 2019

“Mijn beste wedstrijd ooit!” Tot zijn eigen verbazing leverde Ruud Kuhlmann vandaag met afstand de beste score in: 38 stablefordpunten . Dat leverde hem maar liefst 7 ballen op. Nieuwkomer Hans Palm – welkom Hans! – deed het ook niet slecht met 34 stablefordpunten. Dit alles ondanks de zeer wisselende weersomstandigheden: van zonneschijn naar striemende hagelbui en weer terug. Ab Veuger riskeerde een nat pak, toen hij er maar ternauwernood in slaagde de trolley van Peter Naus te weerhouden van een duik in een waterhindernis. Er was een door Peter Naus gesponsorde longest voor de heren B. Maar omdat die werd geslagen door een deelnemer die afsloeg van rood, werd het resultaat geannuleerd: volgende week opnieuw! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

34

23,7

2. Dingeman Koreman

33

18,3

3. Christian Traa

32

18,6

4, John van Riel

31

23,8

    Ad Verhoof

31

25,6

Heren B

 

 

1. Ruud Kuhlmann

38

39,0

2. Hans Palm

34

55,0

3. Hans Lucas

32

27,6

4. Ilario Borsoi

29

34,2

5. Chris van Vught

27

33,7

    Ton Teunissen

27

49,0

De neary werd geslagen door Ab Veuger, de greeny door Leo Sannen, de treeny door Ad Verhoof en de quatro (gesponsord door Ab Veuger) door Martien de Wit. Er waren drie birdies: Ab Veuger, Leo Sannen en Ad Berk. Ruud Kuhlmann ontving de JENSZ 'M ERIN prijs van Erick de Roon. De aanmoedigingsprijs ging naar Hans Brok.

Op de reguliere prijsuitreiking volgde de prijsuitreiking voor de eclectic. Hieronder de resultaten van de beste vijf, waarbij vermeld mag worden dat winnaar Christian Traa met zijn 73 slagen slechts één slag boven de par van de baan zat. Bij de Heren B scoorde Hans Lucas het beste met 79 slagen.

Heren A

Aantal slagen

hcp

1. Christian Traa

73

18,6

2. Dingeman Koreman

74

18,3

3. Peter Mauritsz

77

23,2

    Ton Timmermans

77

20,2

    Ab Veuger

77

17,8

    Ed van der Donk

77

9,6

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

79

27,6

2. Caspar Dumont

83

27,8

3. Hans Brok

86

32,9

4. Arie van Empel

89

31,5

5. Buddy Liem

90

31,9

Noot 1: vanaf vandaag spelen we weer voor het tienwekenklassement.
Noot 2
: volgende week hebben we een funwedstrijd.

Noot 3: Dit verslag wordt ongetwijfeld ook gelezen door onze trouwste lezer, die zich momenteel op Curaçao bevindt.

Herman Rooney

Verslag Herendag 27 maart 2019

De grote winnaar – én grootverdiener – van deze Herendag was Christian Traa. Hij kwam binnen met de hoogste score van de dag: 36 stablefordpunten, hij sloeg zowel de greeny als de (door hemzelf gesponsorde) treeny én hij sloeg twee birdies. Bravo, Christian! Bij de Heren A was er een viervoudige en bij de Heren B een drievoudige ex aequo op de derde plaats. Verder geen bijzonderheden te melden, dus hieronder meteen maar de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Christian Traa

36

15,5

2. John van Riel

35

25,0

3. Dingeman Koreman

33

18,3

    Jac de Beer

33

20,2

    Peter Mauritsz

33

23,2

    Leo Sannen

33

23,7

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

32

27,6

2. Hans Brok

29

32,9

3. Han Rozenbrand

28

28,7

    Arie van Empel

28

31,5

    Ruud Kuhlmann

28

39,0

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

18

32,9

Naast de hierboven reeds genoemde greeny en treeny was er nog de neary. Deze werd geslagen door Arie van Empel. Er waren birdies voor Christian Traa (2x), Ab Veuger, Peter Mauritsz en Arie van Empel. De aanmoedigingsprijs ging naar Wilbert Jan Karskens.
Na de prijsuitreiking wees Ruud Kuhlmann op de inmiddels bekend gemaakte resultaten van de enquête, die door veel van de Heren was ingevuld, waarvoor dank. Er was veel waardering voor de gedegen opzet van de enquête en de zorgvuldige en correcte verwerking. Het is de bedoeling om volgende week al te beginnen om 9:00 uur, mits de exploitant hiermee akkoord gaat.

Herman Rooney

Verslag Herendag 20 maart 2019

Hoera, de lente is eindelijk gearriveerd. Het was een genot buiten in de natuur te vertoeven onder het slaan van een balletje. Tenminste. . .  als je geen panne had. Dat had wel Han Rozenbrand, wiens trolley het halverwege de eerste ronde begaf. Gelukkig was daar dan nog altijd John van het golfcentrum, die per buggy meteen een vervangend karretje kwam brengen. Wat een service! Jim Wiegmans sloeg de hoogste score met 38 stablefordpunten. In de A-groep was er een vijfvoudige ex aequo op de vijfde plaats. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Christian Traa

33

18,6

    Ad van Gestel

33

21,5

3. Ab Veuger

31

17,6

4. Erick de Roon

30

25,9

5. Jos Heeren

29

20,1

    Dirk Engelkamp

29

20,5

    Leo Sannen

29

23,6

    John van Riel

29

24,9

    Ad Verhoof

29

25,4

Heren B

 

 

1. Jim Wiegmans

38

37,0

2. Hans Lucas

34

27,6

3. Frans Reuser

33

32,9

4. Caspar Dumont

32

27,8

5. Ton Teunisssen

29

49,0

De neary (gesponsord door Theo Jeurissen) werd geslagen door Caspar Dumont, de greeny en de treeny  waren beide voor Dingeman Koreman. Christian Traa sloeg zelf de door hem gesponsorde longest. Er waren birdies voor Dingeman Koreman, Christian Traa en John van Riel. Jim Wiegmans kreeg de JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon en Ilario Borsoi mocht de aanmoedigingsprijs mee naar huis nemen.
Noot1: volgende week dinsdag, 26 maart, is de maandelijkse Gemengde Dag.

Noot 2: vóór maandag 25 maart verwachten Jos en Ruud van alle heren de ingevulde enquête. Niet vergeten!

Herman Rooney

Verslag Herendag 13 maart 2019

Aan het begin van deze Herendag was het “dreigend” maar droog en dus werd besloten 9 holes te lopen. Halverwege dachten we nog “Waarom geen 18 holes?”, maar toen begon het te regenen en werd het bijzonder onaangenaam. Toen we verkleumd en wel in het clubhuis zaten, was een tweede ronde echt niet meer aan de orde. Na de prijsuitreiking was er even paniek, want Ad Verhoof kon zijn autosleutels nergens vinden. Nadat iedereen had meegezocht, bleken ze toch in (de voering van) zijn jas te zitten! Wat sommige mensen er al niet voor over hebben om in het verslag te komen! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad Verhoof

17

25,4

2. Ab Veuger

16

17,5

    John van Riel

16

24,9

4. Ton Timmermans

15

20,0

5. Ad van Gestel

13

21,4

    Erick de Roon

13

25,8

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

13

28,5

2. Hans Brok

12

32,6

    Ruud Kuhlmann

12

39,0

4. Ton Teunissen

11

49,0

De neary en de greeny werden beide geslagen door Theo Jeurissen. De enige birdie van de dag werd geslagen door Ad Verhoof. Dick Engelkamp sleepte de aanmoedigingsprijs in de wacht.

Herman Rooney

Verslag Herendag 6 maart 2019

Vooral de Heren B lieten het deze keer afweten: slechts 5 enthousiastelingen hadden zich ingeschreven. Maar de thuisblijvers kregen ongelijk. Het weer pakte heel anders uit dan voorspeld. In plaats van veel wind en regen kregen we een droge dag met een aangename temperatuur: het kon bijna niet beter. Genieten dus. Leo Sannen leverde de beste score af: 36 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

36

23,5

2. Dingeman Korreman

33

18,2

3. Theo Jeurissen

32

25,3

4. Ad van Gestel

31

21,3

    Ad Verhoof

31

25,3

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

33

27,6

2. Ruud Kuhlmann

27

39,0

3. Hans Brok

26

32,6

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

13

32,9

De neary werd geslagen door Jos Heeren, de greeny door Ad van Gestel en de quatro (gesponsord door Ab Veuger) door Dingeman Koreman. Er waren birdies voor Peter Mauritsz, Ruud Kuhlmann en Ab Veuger. De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Ilario Borsoi.

Herman Rooney

Verslag Herendag 20 februari 2019.

 

Het was me het golfdagje wel voor de heren. Opnieuw een dag met fantastisch weer voor de tijd van het jaar. 's Ochtends eerst wat aan de frisse kant, maar later heerlijke temperaturen, een lekker briesje en geen drup regen.

Maar dat was niet het enige wat vandaag bijzonder was. Sinds lange tijd was de baan non-qualifying omdat deze week hole 2 (hole 11) hersteld wordt met o.a. nieuwe graszoden. Daarbij gaat het om een krappe 4000 m2! Hierdoor was de afslag de eerste ronde verplaatst naar ca. 40 voor de bunker en om onduidelijke redenen de tweede ronde naar ca. 40 m voorbij de bunker, waardoor de lengte van de hole nog maar een dikke 100 meter bedroeg. Ook was deze hole geen par 5 meer, maar aangepast naar altijd nog par 4. De stroke-index bleef hetzelfde. Geen wonder dat daar meerdere birdies, vele pars en zelfs een eagle werden geslagen. Deze werden echter door de wedstrijdleiding niet beloond. De resultaten op deze 2 holes deden wel mee voor de dagprijzen, maar niet voor de eclectic-stand.

Dat doorlopen c.q. kunnen doorlopen nog altijd een punt van aandacht is bleek wel toen op een gegeven moment tijdens de tweede ronde korte tijd 4 flights op hole 16 stonden te wachten om af te kunnen slaan! Het was daar best gezellig met weer de nodige speldenprikjes naar elkaar toe maar bevordert niet voor een ieder het spelniveau.

Weer meer dan 30 deelnemers aan de herendag is nauwelijks nog het vermelden waard, maar wel dat we vandaag weer een nieuwe deelnemer konden verwelkomen in de persoon van Wouter Willemse. Welkom Wouter!

 Ter afsluiting hieronder traditiegetrouw de voornaamste uitslagen, waarbij de relatief hoge totaalresultaten te danken waren aan de aangepaste holes 2 en 11, die daardoor meer punten opleverden dan gewoonlijk.

 

HEREN A

stablefordpunten

Exact hcp

1.      Dingeman Koreman

42

18,2

2.      Leo Sannen

41

23,5

3.      Dirk Engelkamp

John van Riel

36

36

20,2

24,8

5.      Jos Heeren

35

19,8

6.      Christian Tra

Ton Timmermans

Theo Jeurissen

Ad Verhoof

34

34

34

34

18,6

19,8

25,2

25,7

 

 

 

HEREN B

 

 

1.      Buddy Liem

37

31,9

2.      Wouter van Hengel

35

39,0

3.      Hans Lucas

Wilbert-Jan Karskens

34

34

27,6

28,1

       5.   Caspar Dumont

31

27,7

6.      Hans Brok

28

32,5

 

 

De neary werd geslagen door Peter Hillebrand, de greeny door John van Riel en de treeny (gesponsord door Ilario Borsoi) door Ed van den Donk.

Er werden 4 echte birdies geslagen en wel door Peter Hillebrand, Jac de Beer, Dirk Engelkamp en Dingeman Koreman. De aanmoedigingsprijs ging dit keer naar Guus van Dijk.

 

Ditmer Weertman

Verslag Herendag 13 februari 2019

De Herendag mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Vandaag waren het er 32: een leuk aantal. Wat het spelniveau betreft was het een wedstrijd met twee gezichten. Een aantal spelers speelde – naar eigen zeggen – allerbelabberdst, maar er waren er ook die er stevig op los scoorden. Het beste resultaat kwam op naam van Ton Teunissen: 36 stablefordpunten. Omdat de CBA – 1 was, heeft hij zijn handicap toch weer met één punt verlaagd. In de A-groep was het dringen geblazen rond de 5e plaats met  een vijfvoudige ex aequo! In de B-groep werd de vijfde plaats van Ruud Kuhlmann met applaus en gejuich begroet.  Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Theo Jeurissen

33

25,2

     Ad Verhoof

33

25,7

3. Ton Timmermans

31

20,2

    Dirk Engelkamp

31

20,2

5. Ad Berk

28

17,9

    Jac de Beer

28

20,0

    Ad van Gestel

28

21,1

    Peter Mauritsz

28

22,9

    Leo Sannen

28

23,4

Heren B

 

 

1. Ton Teunisen

36

52,0

2. Wouter van Hengelo

35

39,0

3. Caspar Dumont

32

27,7

4. Buddy Liem

31

31,9

5. Ruud Kuhlmann

30

39,0

De neary werd geslagen door Buddy Liem, de greeny door Jac de Beer en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ed van der Donk. Er waren birdies voor Dirk Engelkamp, Ad Verhoof, Peter Mauritsz en Buddy Liem. De aanmoedigingsprijs ging naar Ditmer Weertman.
Volgende week spelen we naar verwachting non qualifying, omdat hole 2 onderhanden wordt genomen en in verband daarmee fors ingekort.

Herman Rooney

Verslag Herendag 6 februari 2019

We mochten niet klagen. Dat zeiden we – in flight 5 – tegen elkaar. Achteraf waren de spelers in de latere flights dat waarschijnlijk niet met ons eens, want die kwamen drijfnat binnen. Zo kun je geluk of pech hebben.  Tussen hole 7 en 8 is een heel mooi bruggetje over het water gemaakt: complimenten aan Peter en Toine. Naar verluidt was Ad Verhoof de eerste die er overheen ging. Er werd mij – als lid van de H&R-commissie -ingefluisterd, dat er nu wel behoefte is aan een nieuwe (plaatselijke) regel: wat te doen wanneer je bal precies op dat bruggetje tot stilstand komt. Is er sprake van een vast obstakel in een hindernis? Zo ja, dan mag je wel spelen zoals de bal ligt, maar mag je het obstakel niet zonder straf ontwijken. Overigens: een hele prestatie om je bal precies op het bruggetje tot stilstand te laten komen! Bij de prijsuitreiking bleek, dat de CBA (computed buffer adjustment = berekende bufferaanpassing) – 2 aangaf. Hierdoor speelde een viertal heren alsnog in de buffer. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Theo Jeurissen

33

`25,2

2. Leo Sannen

30

23,4

3. Christian Traa

29

18,4

4. Ton Timmermans

28

19,7

    Dirk Engelkamp

28

20,1

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

30

27,5

2. Hans Brok

29

32,4

    Wouter van Hengel

29

39,0

4. Ton Teunissen

28

52,0

5. Han Rozenbrand

23

28,2

    Ditmer Weertman

23

30,5

De neary werd geslagen door Peter Mauritsz, de greeny door Ad Berk en de longest (gesponsord door Alfred van der Ende) door Christian Traa. Birdies werden geslagen door Hans Lucas (2x!), Peter Mauritsz en Ton Timmermans. De aanmoedigingsprijs was - na een spannende driestrijd! - voor Erick de Roon.

Herman Rooney

Verslag Herendag 30 januari 2019

Voor het hele land code GEEL. Dat kon dus nooit wat worden. Maar zie. . . de 22 positivo’s die zich hadden ingeschreven voor de Herendag werden beloond met alleszins acceptabele omstandigheden. De eerste serieuze (natte) sneeuw kwam pas helemaal aan het einde van de tweede ronde. Een aantal heren liep zelfs uitzonderlijk goed. Ton Teunissen (hcp 54) sloeg 38 stablefordpunten bij elkaar en is duidelijk op weg naar een aanzienlijk lagere handicap. Ook de prestaties van Dingeman Koreman en Theo Jeurissen mochten er zijn: 36 stablefordpunten, dit terwijl de meeste heren bleven steken op 24 punten of lager. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Dingeman Koreman

36

18,0

    Theo Jeurissen

36

25,2

3. Leo Sannen

34

23,4

    Ad Verhoof

34

25,6

5. André van Velsen

28

18,3

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

38

54,0

2. Arie van Empel

29

31,2

    Hans Brok

29

32,3

4. Ilario Borsoi

28

33,7

5. Hans Lucas

24

27,4

De neary werd geslagen door André van Velsen, de greeny door Dingeman Koreman en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) eveneens door Dingeman. Er waren birdies voor Jos Heeren, Caspar Dumont, Leo Sannen, Erick de Roon en Theo Jeurissen. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Ton Teunissen. De aanmoedigingsprijs was voor Ruud Kuhlmann.

Herman Rooney

Verslag Herendag 16 januari 2019

Het meest memorabele aan de wedstrijd van vandaag was het koffiedrinken tussen de beide ronden. Er stonden heerlijke (Limburgse?) vlaaien klaar: een traktatie van Hans Lucas ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Uiteraard werd Hans tijdens de prijsuitreiking door het complete gezelschap gefeliciteerd en toegezongen! Hieronder de belangrijkste resultaten, waarbij aangetekend dat de CBA -2 was:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Peter Naus

33

21,4

2. Ad Verhoof

32

25,6

3. John van Riel

31

24,4

4. Dingeman Koreman

30

17,9

5. Alfred van der Ende

29

17,6

    Ad Berk

29

17,7

    Jos Heeren

29

19,4

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

35

54,0

2. Buddy Liem

32

31,9

3. Hans Lucas

29

27,3

    Gerard van Glabbeek

29

41,0

5. Wouter van Hengel

28

39,0

De neary werd geslagen door André van Velsen en de greeny door Peter Mauritsz. Er waren birdies voor Herman Rooney, Christian Traa, Ab Veuger, Alfred van der Ende en Ad Verhoof. De aanmoedigingsprijs was voor Erick de Roon.
Na de reguliere prijsuitreiking volgde de prijsuitreiking voor de afgelopen eclectic-cyclus. Ruud Kuhlmann had de resultaten geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat die een perfecte weergave waren van de stroke-index van de baan. Op hole 2 bijvoorbeeld was er geen enkele par geslagen (op hole 11 drie). Dingeman Koreman speelde (na 10 weken) par met de baan: 72 stablefordpunten. Hieronder de beste 5 resultaten voor de heren A en B:

Heren A

slagen

Heren B

slagen

1. Dingeman Koreman

72

1. Arie van Empel

79

2. Ed van der Donk

73

    Caspar Dumont

79

3. Jac de Beer

75

3. Han Rozenbrand

80

4. Chrisitan Traa

76

     Hans Lucas

80

    Ab Veuger

75

5. Buddy Liem

82

De eerste drie in de twee categorieën ontvingen een fles wijn. Om het feest compleet te maken trakteerde het Comité ("van jullie eigen centen") op bitterballen.

Herman Rooney

Verslag Herendag 9 januari 2019

Er was weer een groot verschil tussen de omstandigheden van de Dames- en de Herendag. Waar de dames te kampen hadden met regen en een stormachtige wind, hadden de heren de hele dag zonneschijn (wel lastig bij de afslag van hole 1!)en een matige wind. Desondanks werd er slecht gespeeld, wat een CBA opleverde van -2. Slechts twee spelers leverden een goede score in: Gerard van Glabbeek met 20 stablefordpunten over 9 holes en onze nieuwe deelnemer, Ton Teunisssen met 34 stablefordpunten. Welkom Ton en hopelijk zul je het bij ons naar je zin hebben. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ton Timmermans

33

19,6

2. Peter Hillebrand

30

21,2

    Leo Sannen

30

23,3

4. André van Velsen

29

18,1

    Jos Heeren

29

19,3

Heren B

 

 

1. Ton Teunissen

34

54,0

2. Hans Lucas

31

27,3

3. Arie van Empel

28

31,1

4. Caspar Dumont

27

27,4

5. Han Rozenbrand

26

28,0

    Buddy Liem

26

31,8

9 Holes

 

 

1. Gerard van Glabb eek

20

43,0

De neary werd geslagen door Ab Veuger, de greeny door Ad Berk en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Peter Mauritsz. Er waren birdies voor Hans Lucas, Ab Veuger, Ed van der Donk en Jos Heeren. De aanmoedigingsprijs ging naar Ditmer Weertman.
Noot: vandaag was de tiende en laatste wedstrijd van de (eerste) eclectic. Volgende week is de prijsuitreiking.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 19 december 2018

Een eagle van Ad Verhoof op hole 9: dat was het belangrijkste wapenfeit van de Herendag van 19 december. Gefeliciteerd, Ad. Nog iemand die stevig in de bus blies was Han Rozenbrand, die maar liefst 42 stablefordpunten scoorde en daarmee voor het eerst zijn handicap (ruim) onder de 30 brengt. In de A-groep sprong Peter Mauritsz eruit met 39 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Exact hcp

1. Peter Mauritz

39

23,6

2. Peter Hillebrand

35

21,1

3. Jac de Beer

34

20,0

4. John van Riel

33

24,6

5. Ton Timmermans

32

19,9

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

42

31,0

2. Wouter van Hengel

34

39,0

3. Arie van Empel

33

31,0

4. Caspar Dumont

30

27,3

    Hans Brok

30

32,9

9 Holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

18

43,0

2. Frans Reuser

13

32,3

De neary werd geslagen door Gerard van Glabbeek, de greeny door Ad Verhoof, de treeny (gesponsord door Peter Hillebrand ) door de sponsor zelf(!) en de quatro (gesponsord door Ad van Gestel) door Ed van der Donk. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Han Rozenbrand en de aanmoedigingsprijs voor Ditmer Weertman. Er waren birdies van Ed van der Donk (2x), Dingeman Koreman, Caspar Dumont, Ad van Gestel en Han Rozenbrand. Na de prijsuitreiking had Erick de Roon nog een attentie voor de beide organisatoren van de Herendag, Jos Heeren en Ruud . Jos maakte in de nazit furore met een zeer hippe kersttrui. Hopelijk lukt het hiervan een foto in dit verslag op te nemen. De eerstvolgende wedstrijd is op woensdag 2 januari: oliebollenwedstrijd, samen met de dames.

Herman Rooney

Verslag Herendag 12 december 2018

Het gebeurt niet vaak, dat de Herendag van start gaat voordat greenkeeper Peter Bot aanwezig is, maar vandaag was dat het geval. Met als gevolg, dat de eerste drie flights hun eerste holes naar de zomergreens speelden. Maar toen kwam Peter vertellen, dat dit gezien de bevroren greens echt nog niet kon. En dus werden alle holes omgezet naar wintergreens. Er werden in die eerste ronde heel wat birdies gescoord, maar helaas konden die niet als volwaardig worden erkend en werden er geen vogeltjes uitgereikt. Dit was extra sneu voor Gerard van Glabbeek, die op hole 9 zijn allereerste birdie sloeg. In de tweede ronde waren de zomergreens weer open en konden er alsnog twee echte birdies worden genoteerd. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Peter Hillebrand

38

21,2

    Leo Sannen

38

23,2

3. Jos Heeren

36

19,2

    Jac de Beer

36

20,0

    Theo Jeurissen

36

24,9

Heren B

 

 

1. Hans Brok

33

33,0

2. Caspar Dumont

32

27,3

    Han Rozenbrand

32

31,0

    Ilario Borsoi

31

33,5

5. Hans Lucas

30

27,2

    Arie van Empel

30

31,1

    Buddy Liem

30

31,7

9 holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

18

43,0

2. Frans Reuser

12

32,4

    Jan Wiegmans

12

37,0

In de eerste ronde sloeg John van Riel op hole 8 zijn tweede slag in de hole. Helaas telde hij niet mee voor de treeny, die gesponsord werd door Ab Veuger. Alleen de verrichtingen gedurende de tweede ronde telden mee. De neary werd geslagen door Peter Mauritsz, de greeny door Peter Hillebrand en de treeny door Arie van Empel. Er waren winterbirdies (zie boven) voor John van Riel (2x), Gerard van Glabbeek, Dirk Engelkamp, Ditmer Weertman, Theo Jeurissen en Ad Verhoof. Echte birdies werden geslagen door Theo Jeurissen en Dingeman Koreman. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Peter Hillebrand en de aanmoedigingsprijs voor Erick de Roon. Bij de prijsuitreiking wees Ruud Kuhlmann erop, dat er ook op wintergreens moet worden uitgeholed!!

Herman Rooney

Verslag Herendag 5 december 2018

Opvallend vandaag was het geringe aantal spelers uit de B-groep. Het waren er maar 8, waarvan er nog één moest afhaken omdat hij halverwege de eerste ronde niet lekker werd. De A-groep was met 17 deelnemers aanzienlijk beter vertegenwoordigd. We zullen maar veronderstellen dat dit eenmalig was! We hadden geluk met het weer. Het was en bleef droog tot pal nadat de laatste flight binnen was. Maar we zaten nauwelijks met zijn allen aan de koffie (respectievelijk het bier) toen de hemelsluizen open gingen. Hieronder de voornaamste uitslagen (waarbij vermeld moet worden dat er een CBA uitrolde van -1):

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad van Gestel

34

20,7

2. Dingeman Koreman

32

17,7

3. Herman Rooney

31

24,6

4. Ton Timmermans

30

19,9

5. Peter Hillebrand

29

21,1

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

31

31,7

2. Arie van Empel

28

31,0

3. Ditmer Weertman

26

30,1

4. Ilario Borsoi

24

33,4

5. Hans Brok

20

32,9

9 Holes

 

 

1. Ruud Kuhlmann

18

36,0

2. Frans Reuser

17

32,3

De neary werd geslagen door Frans Reuser, de greeny door Christian Traa en de door Ab Veugers gesponsorde treeny werd geslagen door Ab zelf! Er waren birdies voor André van Velsen (2x),Dirk Engelkamp, Arie van Empel en Dingeman Koreman. De aanmoedigingsprijs ging naar Erick de Roon

Herman Rooney

Verslag Herendag 21 november 2018

Ondanks de recente discussie én het prikken van de baan werd er gewoon qualifying gespeeld. Ton Timmermans (hcp 19,9) sprak vooraf de hoop uit, dat hij dit keer niet in zijn buffer zou spelen om er op die manier één slag bij te krijgen en zo de winter in te gaan met speelhandicap 18 in plaats van 17. En dus – dat zul je bij golf altijd zien – speelde hij de sterren van de hemel en dreigde hij zelfs boven zijn buffer uit te komen. Het werden uiteindelijk 34 stablefordpunten, goed voor een eervolle tweede plaats (en handhaving van zijn handicap!). Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

speelhandicap

1. Ad Verhoof

35

25,3

2. Ton Timmermans

34

19,9

3. Dirk Engelkamp

33

19,6

4. Ad van Gestel

31

20,6

5. Jos Heeren

28

19,0

    Peter Hillebrand

28

21,0

    Peter Mauritsz

28

23,5

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

29

30,9

    Ilario Borsoi

29

33,3

3. Buddy Liem

27

31,6

4. Arie van Empel

26

30,9

5. Ditmer Weertman

23

30,0

    Guus van Dijk

23

36,0

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

14

32,2

2. Caspar Dumont

13

27,2

De neary werd geslagen door Peter Mauritsz, de greeny en de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Ton Timmermans en de greeny op 1 (gesponsord door Theo Jeurissen) door Dirk Engelkamp. Er waren birdies voor Peter Mauritsz en Tom Timmermans. De aanmoedigingsprijs was voor Ruud Kuhlmann.

Noot: volgende week woensdag, 28 november, is de Gemengde Dag, georganiseerd door de Heren.

Herman Rooney

Verslag Herendag 14 november 2018

Het is niet te geloven, maar Ruud was vergeten zijn koffer mee te nemen met daarin zijn laptop en de wedstrijdkaarten. En dat op een dag met 32 deelnemers. Ruud en Jos in allerijl aan het schrijven  (volgens Ruud heel wat meer werk dan het uitprinten van de stickers). Hans Brok trad op als redder in de nood. Dank zij zijn laptop én de computer van het centrum lukte het toch om alle uitslagen te registreren en te verwerken. Twee deelnemers wisten hun handicap te verbeteren: Caspar Dumont (38 stablefordpunten) en Martien de Wit (19 st.punten over 9 holes). Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

playing hcp

1. Theo Jeurissen

35

24,8

2. Dingeman Koreman

34

17,7

3. Jos Heeren

32

19,0

4. Ab Veuger

30

16,4

    Jac de Beer

30

19,9

Heren B

 

 

1. Caspar Dumont

38

28,2

2. Han Rozenbrand

30

30,8

3. Hans Lucas

28

27,0

4. Buddey Liem

27

31,5

5. Wilbert-Jan Karskens

26

28,0

    Guus van Dijk

26

36,0

9 holes

 

 

1. Martien de Wit

19

23,3

2. Frans Reuser

15

32,1

3. Gerard van Glabbeek

11

43,0

De neary werd geslagen door Ab Veuger en de greeny door Theo Jeurissen. Er waren birdies voor Caspar Dumont, Ab Veuger, Ed van der Donk en Jac de Beer. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon was voor Caspar Dumont. De aanmoedigingsprijs ging naar Ruud Kuhlmann. Na de prijsuitreiking werd op initiatief van John van Riel de vraag aan de orde gesteld of we, gezien de schade aan de baan op hole 2 (en enkele andere holes), vanaf volgende week non-qualifying gaan spelen. De toevallig aanwezige club-referee Sidney van den Berg  stelde, dat de NGF regels over handicapping dit niet toestaan. Dat kan alleen als er ofwel wezenlijke veranderingen zijn aan de lengte van de baan of het aantal wintergreens  ofwel  er gespeeld wordt met een aangepaste handicapverrekening (bijv. 3/ 4 of 7/8)of met een beperkt aantal stokken. Er ontstond een levendige (zeg maar gerust: felle) discussie over de vraag, of de vereniging (lees: de comités voor de dames- en herendag) de vrijheid heeft zelf te kiezen voor qualifying of non qualifying. Sidney bleef bij zijn standpunt, dat dit niet kan.
Noot: in overleg tussen de comités van de Heren- en de Damesdag is besloten dat de heren op woensdag 2 januari een wedstrijd voor dames én heren zullen organiseren, waarbij de dames zullen zorgen voor oliebollen. Op dinsdag 29 januari is de volgende Gemengde Dag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 7 november 2018

Twee deelnemers sprongen er bovenuit vandaag. In de A-groep scoorde Jac de Beer 38 stablefordpunten. Hem werd alle lof toegezwaaid. Maar vrijwel onopgemerkt sloeg Gerard van Glabbeek over 9 holes 20 stablefordpunten bij elkaar. Hij zou hiermee zijn handicap met twee volle punten verlagen, ware het niet dat het eclectic-reglement  voor hem over de tweede 9 holes fictief negen keer 10 slagen noteerde. Dus 20 stablefordpunten over 18 holes!! Ondergetekende is benieuwd, hoe hiermee wordt omgegaan. In ieder geval: hulde aan Gerard voor een mooie score! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Jac de Beer

38

20,7

2. Leo Sannen

36

23,1

3. Dirk Engelkamp

31

19,4

4. Jos Heeren

30

18,9

    John van Riel

30

24,3

    Theo Jeurissen

30

24,7

Heren B

  

 

1. Ilario Borsoi

34

33,2

2. Arie van Empel

32

30,8

3. Buddy Liem

30

31,4

    Jim Wiegmans

30

37,0

5. Han Rozenbrand

28

30,7

9 Holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

20

45,0

2. Frans Reuser

10

32,1

3. Chris van Vught

geen score bekend

34,5

De neary werd geslagen door Jos Heeren, de greeny door Peter Mauritsz, de treeny (gesponsord door Ed van der Donk) door Christian Traa en de quatro op hole 4 (gesponsord door Christian Traa) door Ab Veuger. Er waren birdies voor Dingeman Koreman, Christian Traa, Ab Veuger, Ton Timmermans, Dirk Engelkamp, Leo Sannen, Jac de Beer en Peter Mauritsz. De JENSZ ‘M ERIN PRIJS van Erick de Roon ging naar Jac de Beer. Ruud Kuhlmann mocht de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. Na afloop tracteerde het comité in een royale bui op bitterballen.

Ruud Kuhlmann stelde tot slot nog de volgende punten aan de orde:

  • Nu er eind december in verband met de kerstdagen geen Gemengde Dag kan worden georganiseerd, hebben de dames (Nel Rooney) voorgesteld op woensdag 2 januari een OLIEBOLLENWEDSTRIJD voor heren én dames te organiseren. Dit voorstel werd enthousiast ontvangen.
  • Ruud stelde voor de eclectic niet te beperken tot een serie van 10 weken, maar de competitie te laten doorlopen tot het moment waarop we weer qualifying gaan lopen. Hier was echter geen meerderheid voor. De eerste eclectic competitie bestaat dus uit 10 weken, de tweede uit zoveel weken als er daarna nog overblijven.

Herman Rooney

Verslag Herendag 31 oktober 2018.

 

Bijna niet meer te geloven, maar ook vandaag was het weer prima golfweer voor de tijd van het jaar: heerlijk zonnetje, lekker briesje, wel wat aan de frisse kant aan het begin en geen drup regen. Dit in tegenstelling tot de gemengde dag van gisteren. Desondanks waren de scores maar zeer matig te noemen, slechts 2 van de 30 heren die 18 holes liepen bleven net binnen hun buffer, te weten  Buddy Liem en Chris van Vught. Dit had tot gevolg dat voor het eerst sinds lange tijd de JENSZ ‘M ERIN-prijs (doosje balletjes wekelijks gesponsord door Erick de Roon voor de beste speler met een score van boven de 36 stablefordpunten) vandaag niet uitgereikt werd! Maar wat gedetailleerder

gekeken naar de diverse scores zijn er ook zeker positieve punten te benoemen: zo werden er maar liefst 9 birdies geslagen en waren er zelfs 2 personen (zie bij de uitslagen) die beiden met een birdie op de betreffende hole de treeny wisten te bemachtigen. Ook dat komt maar zelden voor.

Wat de laatste tijd bijna gebruikelijk lijkt te worden is dat we ook vandaag weer een nieuwe deelnemer konden verwelkomen in de persoon van Jim Wiegmans. Welkom Jim!

De herendag mag zich nog steeds verheugen in een groeiend aantal deelnemers. De ontspannen en gezelliger sfeer tijdens de gehele dag draagt daar zeker ook aan toe bij.

Na de prijsuitreiking nam tot slot  Ruud Kuhlmann nog het woord voor een drietal mededelingen.

In volgorde van toenemende belangrijkheid waren dat:

  1. Dat ondergetekende zich bereid had verklaard om deze keer bij afwezigheid van Herman Rooney voor het verslag te zorgen. Bij deze graag een keer gedaan.
  2. Dat zowel de gemengde dag op dinsdag 25 december als de herendag op woensdag 26 december komen te vervallen. Wat betreft de gemengde dag zal Ruud in overleg met de dames voorstellen om deze naar januari te verplaatsen. Wordt vervolgd.
  3. Verreweg de allerbelangrijkste mededeling was dat zich deze keer maar liefst 6 heren te laat hadden ingeschreven voor deze herendag! Erg vervelend want daardoor moest Ruud tot tweemaal toe bij het golfcentrum te biecht voor nog 2 extra flights! Omdat we dit Ruud niet weer willen aandoen en de organisatie van de herendag de nodige coulance wil blijven betrachten voor deze zondaars (!), bij deze nogmaals het dringende verzoek aan een ieder om zich tijdig (zo mogelijk voor meerdere keren, immers uitschrijven kan altijd nog) op te geven, dus uiterlijk de maandag vóór 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende herendag.

Ter afsluiting hieronder traditiegetrouw de voornaamste uitslagen.

 

Heren A                                              Stablefordpunten                          Exact hcp

Ton Timmermans                           31                                                          19,7

Ed van der Donk                              30                                                          9,1

Andre van Velzen                           30                                                          17,7

Ad van Gestel                                  30                                                          20,4

Christian Traa                                   29                                                          17,6

Jac de Beer                                        29                                                          20,6

 

Heren B

Buddy Liem                                       32                                                          31,4

Chris van Vught                                               31                                                          34,5

Hans Brok                                          30                                                          32,7

Jim Wiegmans                                  29                                                          37,0

Frans van Keulen                            26                                                          27,3

Ilario Borsoi                                       25                                                          33,1

 

9 holes

Gerard van Gladbeek                   18                                                          45,0

De neary werd geslagen door Ditmer Weertman, de greeny door Ed van der Donk en de treeny (gesponsord door Ad Veuger en de organisatie vanwege 2 prijswinnaars) door zowel Christian Traa als Chris van Vught.

Er werden maar liefst 9 birdies geslagen en wel door Christian Traa, Chris van Vught, Erick de Roon Jos Heeren, Ad van Gestel, Buddy Liem, Dingeman Koreman en Ed van der Donk (2 ×).

De aanmoedigingsprijs ging dit keer naar Wilbert-Jan Karstens en de CBA bedroeg -2.

 

Ditmer Weertman

                                              

Verslag Herendag 24 oktober 2018

Natte clubs en gladde vingers: dat waren we niet meer gewend! Vooral in de eerste ronde volgden de buien elkaar op. Dit leidde tot matig spel en lage scores en een CBA van -2. Des te knapper de prestaties van Leo Sannen en Buddy Liem, beiden met 39 stablefordpunten. Guus van Dijk had een avontuurlijke dag. Eerst probeerde Erick de Roon hem tot twee keer toe op de korrel te nemen: beide keren overigens zonder succes. Guus voelde zich bedreigd! Bovendien vloog bij de afslag van hole 2 zijn club uit zijn hand om boven in een boom te blijven hangen. Al met al een avontuurlijke dag. Tussen de eerste en de tweede ronde werden we getrakteerd op vlaai met slagroom vanwege de verjaardagen van Theo Jeurissen en Ilario Borsoi. Hieronder de voornaamste uitslagen, waarbij nog vermeld moet worden, dat dit de eerste dag was die meetelt voor de eclectic:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

39

25,0

2. Theo Jeurissen

32

24,7

3. Ab Veuger

31

17,1

4. Ad Berk

29

17,2

5. Dingeman Koreman

28

17,2

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

39

33,9

2. Hans Brok

34

32,7

3. Arie van Empel

33

30,7

4. Frans van Keulen

30

27,3

    Ilario Borsoi

30

33,0

9 holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

10

45,0


De neary werd geslagen door Cornel Edelbroek. Dingeman Koreman sloeg zowel de greeny als de treeny (gesponsord door Erick de Roon). Er waren birdies voor Cornel Edelbroek, John van Riel, Buddy Liem, Dingeman Koreman en Arie van Empel. De JENSZ ‘M ERIN prijs van Erick de Roon ging naar Leo Sannen. Ad Verhoof mocht de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen.

Na de reguliere prijsuitreiking werden de prijzen uitgereikt voor het tienwekenklassement. De voornaamste resultaten:

Heren A

Punten

Heren B

Punten

1. Erick de Roon

66

1. Ilario Borsoi

60

2. Herman Rooney

46

2. Arie van Empel

53

3. Ad van Gestel

44

3. Han Rozenbrand

50

    Cornel Edelbroek

44

4. Hans Brok

40

5. Christian Traa

40

5. Caspar Dumont

38


Noot: aanstaande dinsdag 30 oktober nodigen de Dames ons uit voor de maandelijkse Gemengde Dag!

Herman Rooney

Verslag Herendag 17 oktober 2018

Er was mist voorspeld en inderdaad, aan het begin van de ochtend was het zicht nog geen honderd meter. Toch werd er gestart, wat in het begin enkele gevaarlijke situaties opleverde. Naar verluidt, werd zelfs één van de heren door een van achteren geslagen bal geraakt! Gelukkig niet ernstig, zodat alle deelnemers gezond en wel de strijdperk konden verlaten. Een klein uur na de eerste start loste de mist op en werd het aangenaam en zonnig weer. Toch was de mist aanleiding om de wedstrijd niet qualifying te verklaren. We hadden één nieuwe deelnemer, Hans Mathijssen, die om te  beginnen maar negen holes liep. Welkom, Hans! Erick de Roon trok zich van de mist niets aan en leverde een kaart in met 40 stablefordpunten. Ook Ad van Gestel (39) en Gerard van Glabbeek (20 stablefordpunten over 9 holes) scoorden boven hun buffer. Zij konden hun kaart apart laten invoeren als qualifying en aldus hun handicap verbeteren. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Erick de Rooon

40

26,0

2. Ad van Gestel

39

20,3

3. Peter Mauritsz

36

23,2

4. Theo Jeurissen

34

24,7

5. Peter Naus

33

22,0

    John van Riel

33

24,1

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

35

30,5

2. Caspar Dumont

34

28,1

3. Arie van Empel

31

30,7

    Jan Hamers

31

32,0

    Buddy Liem

31

33,9

9 Holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

20

47,0

De neary en de greeny werden beide geslagen door Theo Jeurissen, de treeny (gesponsord door Ab Veuger) door Ad Berk en de longest (gesponsord door Christian Traa) door Jac de Beer. Er waren birdies voor Erick de Roon (2x), Theo Jeurissen, Arie van Empel, Peter Mauritsz, Ditmer Weertman en Ad Berk. De JENSZ ‘M ERIN prijs (Erick de Roon) was voor de sponsor zelf! De aanmoedigingsprijs was voor Frans Reuser.
Het is de bedoeling, dat we volgende week beginnen met de eclectic. Dan is ook de prijsuitreiking van het tienweken klassement.

Herman Rooney

Verslag Herendag 10 oktober 2018

Het aantal deelnemers aan de Herendag lijkt zich te stabiliseren op een niveau van 30 plus. Vandaag waren het er precies 30, waarmee we ook dit keer de dames achter ons laten! De zomer wil maar niet ophouden. Het was een mooie golfdag met zomerse temperaturen. Buddy Liem toonde iets van zijn oude vorm (uit Vossenholese tijden) en kwam met 38 stablefordpunten in het clubhuis. Hans Brok kon vanwege zakelijke beslommeringen maar 9 holes lopen, maar sloeg daarin wel 20 stablefordpunten bij elkaar. Ook voor hem een verlaging van zijn handicap. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Erick de Roon

36

26,0

2. André van Velsen

33

17,6

3. Ton Timmermans

31

19,5

    Theo Jeurisssen

31

24,6

5. Christian Traa

30

17,4

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

38

34,9

2. Han Rozenbrand

32

30,5

3. Frans van Keulen

30

27,2

    Caspar Dumont

30

28,0

    Wilbert-Jan Karskens

30

29,3

18 holes

 

 

1. Hans Brok

20

33,7

2. Gerard van Glabbeek

17

52,0

De neary werd geslagen door André van Velsen, de greeny door Leo Sannen, de quatro (gesponsord door André van Velsen) door John van Riel en de longest (gesponsord door Erick de Roon) door Dingeman Koreman. De JENSZ ‘M ERIN-prijs (Erick de Roon) ging naar Buddy Liem, de aanmoedigingsprijs naar Ilario Borsoi. Birdies werden geslagen door Erick de Roon (2x), Ad van Gestel, Dingeman Koreman, Cornel Edelbroek, André van Velsen en Leo Sannen.  Alle deelnemers ondertekenden een spoedige beterschap kaart voor Ad Verhoof, die bij de Europese Kampioenschappen badminton helaas een zweepslag (of was het een hamstringblessure?) heeft opgelopen. We hopen Ad snel weer op de baan te zien.

Herman Rooney

Verslag Herendag 3 oktober 2018

De herendag groeit gestaag: we waren deze week met 31 man. Niet voor het eerst hadden de heren meer geluk dan de dames. Die waren gisteren van de baan geregend. De heren daarentegen hadden een mooie, zij het ietwat winderige dag: bijna ideaal golfweer. Erick de Roon en Theo Jeurissen grepen de gelegenheid aan om boven hun buffer te spelen met 38 resp. 37 stablefordpunten. Erick keert hiermee terug in de A-groep. Gerard van Glabbeek, die 9 holes liep, scoorde maar liefst 23 stablefordpunten. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Theo Jeurissen

37

25,0

2. Ad van Gestel

35

20,2

3. Peter Hillebrand

34

20,8

4. Ab Veuger

33

17,0

5. Ad Berk

30

17,6

    Peter Mauritsz

30

23,0

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

38

26,9

2. Jan Hamers

35

31,9

3. Hans Brok

30

33,6

4. Ilario Borsoi

29

30,5

5. Hans Lucas

28

26,5

18 holes

 

 

1. Gerard van Glabbeek

23

52,0

2. Wilbert-Jan Karskens

13

29,3

De neary werd geslagen door Jac de Beer, de greeny door Ab Veuger, de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ad Berk en de longest (gesponsord door Erick de Roon) door Leo Sannen. Er waren birdies voor Cornel Edelbroek (2x), Ton Timmermans, Peter Naus, Hans Lucas, Dick Engelkamp en Jac de Beer. De aanmoedigingsprijs ging naar Frans Reuser en de JENSZ ‘m erin prijs (Erick de Roon) ging terug naar de sponsor! Na de eerste ronde stond er appeltaart met slagroom op tafel vanwege de 65e verjaardag van Han Rozenbrand. Uiteraard werd Han na afloop uit volle borst toegezongen.

Herman Rooney

Verslag Herendag 19 september 2018

Week in week uit mag ik schrijven over heren die de sterren van de hemel spelen en vaak heb ik me afgevraagd, wanneer ik nu eens zou mogen berichten over mijn eigen fantastische spel. Welnu: vandaag is dan eindelijk de dag. Twee ronden van 20 en 21: samen 41 stablefordpunten. Ondanks een toch wel hinderlijke wind lukte gewoon alles: de afslagen, de slagen door de baan, de approaches  en de putts. Wat is golf dan een heerlijke sport! Hopelijk zal ook onze nieuwe deelnemer, Rick Hesselink, dat zo ervaren. Welkom, Rick!
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Herman Rooney

41

25,9

2. André van Velsen

33

18,2

3. Cornel Edelbroek

31

23,2

4. Ab Veuger

30

16,7

    Theo Jeurissen

30

24,9

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

36

26,8

    Wouter van Hengel

36

39,0

3. Chris van Vught

32

34,5

4. Frans Reuser

30

31,7

5. Ilario Borsoi

29

32,4

De neary werd geslagen door Caspar Dumont, de greeny door Peter Mauritsz, de treeny (gesponsord door Jac de Beer) én de quatro (gesponsord door Ab Veuger) beide door Christian Traa. Er waren birdies voor Jos Heeren, Peter Mauritsz en Herman Rooney. De JENSZ ‘M ERIN prijs (Erick de Roon) ging naar Herman Rooney, de aanmoedigingsprijs naar Rick Hesselink.
Noot: volgende week woensdag, 26 september, is de Gemengde Dag, waarin wij gastheer zijn voor de dames!

Herman Rooney

Verslag Herendag 12 september 2018

Marco Verhoef had ons een droge dag beloofd, maar had geen rekening gehouden met een voor de radar onzichtbare miezerregen. Daar hadden we wel een paar keer last van! Maar verder waren de omstandigheden goed en was het een aangename dag. Er waren twee nieuwe deelnemers: Christ van Vught (een keer uitproberen, hopelijk leidend tot lidmaatschap van de vereniging en verdere deelname aan de Herendag) en Gerard van Glabbeek. Beide heren welkom op de Herendag! Grootverdiener vandaag was Jac de Beer, die met twee doosjes en drie losse ballen naar huis ging: zie de resultaten hieronder:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ton Timmermans

36

19,2

2. Jac de Beer

34

20,0

    Herman Rooney

34

25,9

4. Ab Veuger

33

17,0

5. Cornel Edelbroek

31

23,5

Heren B

 

 

1. Han Rozenbrand

33

30,2

2. Christ van Vught

31

34,5

3. Frans Reuser

30

31,6

4. Arie van Empel

29

30,2

5. Frans van Keulen

28

26,8

9 holes

 

 

1. André van Velsen

17

18,2

2. Gerard van Glabbeek

14

52,0

De neary werd geslagen door Frans van Keulen, de greeny op hole 1 (gesponsord door Ad Berk) door Jac de Beer, de greeny op hole 9 door Jac de Beer en de longest (gesponsord door Christian Traa) door Leo Sannen. Er waren birdies voor Ab Veuger, Ad Verhoof, Jos Heeren, Christ van Vught en Arie van Empel. De aanmoedigingsprijs ging naar Ruud Kuhlmann.

Herman Rooney

Verslag van de  Herendag 29 augustus 2018

Voor golfers is het belangrijk, dat er altijd IETS is waaraan ze de schuld kunnen geven, wanneer de zaken niet zo lopen als zou moeten. Vandaag was het excuus de staat van de greens. Ze waren gezand en doorsneden en dus waren er onverwachte vertragingen en afwijkingen. Alleen Dirk Jan Theunisse leek zich er niets van aan te trekken. Met zijn 39 stablefordpunten liep hij vér voor de troepen uit. De overgang naar de A-categorie lijkt slechts een kwestie van tijd! In de A-lijn was er een drievoudige ex aequo op de derde plaats, in de B-lijn een viervoudige ex aequo  voor plaats vier. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Exact hcp

1. Ad Berk

36

18,2

2. Christian Traa

35

16,9

3. Alfred van der Ende

34

17,5

    Cornel Edelbroek

34

24,3

    Ad Verhoof

34

24,7

Heren B

 

 

1. Dirk Jan Theunisse

39

29,5

2. Ilario Borsoi

36

32,3

3. Arie van Empel

28

30,0

4. Frans van Keulen

27

26,7

    Ditmer Weertman

27

29,2

    Han Rozenbrand

27

31,1

    Guus van Dijk

27

36,0

9 holes

 

 

1. André van Velsen

14

18,1

2. Frans Reuser

10

31,5

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny door Herman Rooney en de quatro (gesponsord door Christian Traa) door Leo Sannen. Er waren birdies voor Christian Traa (2x), Ab Veuger, Leo Sannen, Alfred van der Ende en Dirk Jan Theunisse. De JENSZ ‘m erin prijs (Erick de Roon) was voor Dirk Jan Theunisse en de aanmoedigingsprijs voor Ruud Kuhlmann.
Noot: volgende week is de Feestweek ter gelegenheid van het eerste lustrum van golfcentrum Dongen (tevens het vierde lustrum van de vereniging!). Op woensdag 5 september is er voor ons een funwedstrijd met als thema: Duitsland.

Herman Rooney

 

Verslag van de Vrienden- en Vriendinnendag 22 augustus 2018

Zoals te doen gebruikelijk hadden we tijdens de Vriendendag een stralende zomerdag. Om 8:30 uur werden de deelnemers ontvangen met koffie en gebak. Bij gebrek aan een shotgun gaf om 9:00 uur een sirene het sein dat iedereen kon afslaan. De spelvorm was best ball stableford op zijn Dongens, met ¾ handicap verrekening. Een birdie leverde een bonuspunt op. Er kon dus flink gescoord worden. Tijdens de tweede ronde zaten Tineke Kool en Nel Rooney bij de afslag van hole 3 met lekkere hapjes en een drankje. Dat werd zéér op prijs gesteld. Wel was een (groot) aantal spelers hier kennelijk zo beduusd van dat ze hun bal pardoes in de vijver sloegen.
Hieronder de tien hoogste scores:

Team

score

1. Ton Timmermans & Leo Sannen

50

2. Ad Berk & Gerard Verharen

48

    Hans Brok & Han Oomens

48

    Wilbert-Jan en (zoon) Xander Karskens

48

5. Ed van der Donk & Cor Verhoeven

46

    Erick de Roon & Han Rozenbrand

46

7. Herman & (broer) Chris Rooney

42

    Caspar Dumont & Theo Jeurissen

42

    Ilario Borsoi & Henry Spijkers

42

10. Rob van den Broek & Fred Leijten

41

       Frans Reuser & Jeroen van der Velde

41

De prijzen voor de top drie teams werden gesponsord door Erick de Roon van JENSZ “passie voor interieur en design” en John van Riel, vader van meesterbrouwer Hans van Riel met bierboxen van “’t Brabants Gevoel”. De neary werd geslagen door het team Ad Verhoof & Ruud Kuhlmann, de greeny door Robert de Jong & Jac de Beer, de treeny (gesponsord door Ilario Borsoi) ex aequo door Hans Brok & Harm Oomens en Ed van der Donk & Cor Verhoeven, de quatro (gesponsord door Ed van der Donk) door Ton Timmermans & Leo Sannen en de longest (gesponsord door Peter Naus) door Ed van der Donk. Na de prijsuitreiking was er applaus voor de organisatoren Jos Heeren en Ruud Kuhlmann en voor de vrijwilligsters Tineke Kool en Nel Rooney. De dag werd afgesloten met een voortreffelijke Mexicaanse maaltijd.

Noot: Volgende week dinsdag 28 augustus nodigen de Dames ons uit voor de Gemengde Dag!

Herman Rooney

Verslag Herendag 15 augustus 2018

Het aantal deelnemers aan de Herendag blijft zich gestaag uitbreiden. Vandaag waren het er 30. Nu we een aantal regenbuien hebben gehad en het weer enigszins normale vormen heeft aangenomen, is de baan niet meer zo snel en lijken de superscores voorbij. “Slechts” één speler wist zich te verbeteren: Ad van Gestel met 37 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad van Gestel

37

22,0

2. Leo Sannen

36

24,6

3. Ad Berk

34

18,2

4. Herman Rooney

33

25,8

5. Cornel Edelbroek

32

24,3

Heren B

 

 

1. Ilario Borsoi

35

32,3

2. Erick de Roon

34

26,8

    Caspar Dumont

34

27,8

4. Han Rozenbrand

32

31,1

5. Wilbert-Jan Karskens

31

29,2

De neary werd geslagen door Ilario Borsoi, de greeny door Ed van der Donk. Er waren birdies voor Cornel Edelbroek, Alfred van der Ende, Herman Rooney, Ed van der Donk, Ad van Gestel, Ilario Borsoi, John van Riel en Ad Berk. De JENSZ ‘M ERIN prijs  (Erick de Roon) ging naar Ad van Gestel, de aanmoedigingsprijs naar Guus van Dijk.
Laatste herinnering: de VRIENDENDAG is volgende week woensdag, 22 augustus. Er zijn tot op heden 44 deelnemers. We spelen best ball stableford met ¾ handicapverrekening en we starten om 9:00 met een shot gun start. Iedereen wordt verwacht uiterlijk 8:30 uur aanwezig te zijn

Herman Rooney

Verslag Herendag 8 augustus 2018

Na de langdurige tropische periode was een “gewone” zomerse dag een verademing. Wel stond er een stevige bries, waar vooral de heren B moeite mee hadden. Bij de heren A leverde Leo Sannen een puike prestatie met 40 stablefordpunten, op de voet gevolgd door Ad Verhoof  met 39. Ditmer Weertman trakteerde op bitterballen vanwege zijn verjaardag. Met een muzikale felicitatie gaven de verzamelde heren blijk van hun waardering. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Leo Sannen

40

26,2

2. Ad Verhoof

39

25,8

3. Christian Traa

36

16,9

    Ad van Gestel

36

22,0

5. John van Riel

35

25,1

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

32

26,8

2. Caspar Dumont

31

27,8

    Ilario Borsoi

31

32,2

4. Dirk Jan Theunisse

29

29,1

    Arie van Empel

29

29,8

    Han Rozenb rand

29

31,0

De neary werd geslagen door Jos Heeren, de greeny door Leo Sannen en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ad Verhoof. Er waren birdies voor Ad van Gestel (2x), Caspar Dumont, Hans Lucas, Ad Verhoof, Peter Hillebrand en Jac de Beer. De JENSZ  ‘m erin prijs (Erick de Roon) ging naar Leo Sannen en de aanmoedigingsprijs naar Ruud Kuhlmann.
Noot: graag aandacht voor de inschrijving voor de Vriendendag van 22 augustus. De inschrijving sluit op vrijdag 17 augustus!

Herman Rooney

Verslag Herendag 1 augustus 2018

Of augustus net zo tropisch wordt als juli moeten we afwachten, maar deze eerste dag van augustus steeg het kwik al snel richting  de 30 graden. Toch was het, met een aangenaam briesje, mooi golfweer. Dat vond in ieder geval Ton Timmermans, die onder het waakzaam oog van Ad Berk en Herman Rooney  42 stablefordpunten bij elkaar sloeg. Ook Jos Heeren en Ad van Gestel (beiden 39), Ditmer Weertman en Hans Brok (beiden 38) en Ilario Borsoi (37) wisten zich te verbeteren. Halverwege de wedstrijd werden we aangenaam verrast doordat John van Hooft met zijn buggy rondkwam met voor ieder van de heren een heerlijk koud ijsje. Dank je John en Toine! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ton Timmermans

42

21,3

2. Jos Heeren

39

18,4

    Ad van Gestel

39

23,2

4. Christian Traa

35

16,9

    Jac de Beer

35

20,9

Heren B

 

 

1. Ditmer Weertman

38

32,3

    Hans Brok

38

34,1

3. Ilario Borsoi

37

32,7

4. Han Rozenbrand

36

31,0

5. Hans Lucas

33

28,1

9 holes

 

 

1. Frans Reuser

15

31,5

2. Andre van Velsen

12

18,9

3. Peter Naus

12

22,0

De neary werd geslagen door Ilario Borsoi, de greeny door Ad Berk en de treeny (gesponsord door Jac de Beer) door Christian Traa. Er waren birdies voor Ad Berk en Jos Heeren (beiden 2x), Christian Traa, Ed van der Donk, Theo Jeurissen, Dingeman Koreman, Leo Sannen en Jac de Beer. De JENSZT UM ERIN prijs (Erick de Roon) ging naar Ton Timmermans en de aanmoedigingsprijs was voor Ruud Kuhlmann.
Na afloop vroeg Ruud nog eens de aandacht voor het inschrijven voor de VRIENDENDAG op 22 augustus.

Herman Rooney

Verslag Herendag 18 juli 2018

Wederom een prachtige dag om te golfen. En dus veel goede scores, waaronder de 39 van Arie van Empel en de 37 van Alfred van der Ende en Theo Jeurissen. Maar liefst 64% van de heren speelde in of boven de buffer. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Alfred van der Ende

37

17,5

    Theo Jeurissen

37

24,7

3. Leo Sannen

36

26,1

4. Jac de Beer

35

24,9

5. Ab Veuger

34

18,8

Heren B

 

 

1. Arie van Empel

39

33,7

2. Hans Lucas

35

29,6

3. Ilario Borsoi

33

33,1

4. Erick de Roon

31

26,6

    Dirk-Jan Theunisse

31

28,9

De neary werd geslagen door Dirk-Jan Theunissen, de greeny door Theo Jeurissen en de treeny (gesponsord door Ad van Gestel) door Caspar Dumont. Er waren birdies voor Caspar Dumont (2x), Ab Veuger, Theo Jeurissen en Arie van Empel. De aanmoedigingsprijs ging naar Ruud Kuhlmann. Er zijn weer tien weken gepasseerd, dus was er ook prijsuitreiking van het tienwekenklassement. Hieronder de beste 5 van de beide categorieën:

Heren A

punten

1. Tijmen Bink

127

2. Dingeman Koreman

114

3. Christian Traa

113

4. Jos Heeren

96

5. Herman Rooney

92

Heren B

 

1. Arie van Empel

133

2. Ilario Borsoi

87

3. Han Rozenbrand

83

4. Erick de Roon

76

5. Caspar Dumont

75

Na de prijsuitreiking deelde Ruud Kuhlmann mee, dat het organiserend comité heeft besloten de puntentelling van de Formule 1 los te laten en terug te keren naar het systeem 10 – 9 – 8 – 7 enz. Ook wees Ruud erop, dat er nog pas 3 inschrijvingen zijn voor de Vriendendag op 22 augustus!!! Noot: volgende week woensdag, 25 juli, is de Gemengde Dag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 11 juli 2018

Vandaag waren er twee nieuwe deelnemers: vader en zoon Peter en Tom Onzenoort. Allebei hartelijk welkom! Ze staan nog betrekkelijk aan het begin van hun golfcarrière, maar zijn overduidelijk getalenteerd. Zoon Tom (hcp 48) kwam met 44 stablefordpunten van de baan, waardoor hij meteen 8 slagen zakt naar hcp 40. Zo mogelijk nóg spectaculairder was de score van Dingeman Koreman. Startende van handicap 17,6 scoorde hij 41 stablefordpunten, waarmee hij omlaag gaat naar 16,1. Ook de volgende heren verbeterden hun handicap: Ad Berk, Erick de Roon en Han Rozenbrand (alle drie met 39), Peter Hillebrand (38), Ad van Gestel en Theo Jeurisssen (beiden 37). Hierbij moet vermeld worden, dat Erick de Roon de dag ervóór op Bergvliet enkele persoonlijke aanwijzingen in ontvangst had mogen nemen van niemand minder dan onze nationale grootheid Joost Luiten!

 

Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Dingeman Koreman

41

17,6

2. Ad Berk

39

19,7

3. Peter Hillebrand

38

23,6

4. Ad van Gestel

37

23,5

    Theo Jeurissen

37

25,1

Heren B

 

 

1. Tom van Onzenoort

44

48,0

2. Erick de Roon

39

28,1

    Han Rozenbrand

39

35,5

4. Peter van Onzenoort

35

54,0

5. Ditmer Weertman

33

33,1

    Arie van Empel

33

33,7

De neary werd geslagen door Herman Rooney, de greeny door Ad van Gestel. Er waren birdies voor Peter Mauritsz (2x), Peter Hillebrand, Ad Berk, Leo Sannen en Christian Traa. De Jensz em erin prijs (Erick de Roon) was voor Tom van Onzenoort, de aanmoedigingsprijs voor Dirk Jan Theunisse.  Na de prijsuitreiking wisselde Christian Traa 50 vogeltjes samen met een standaard voor 50 birdies in voor een door Herman Rooney vervaardigde gouden vogel voor 100 birdies. De vereniging is er weer goed mee.

Herman Rooney

Verslag Herendag 4 juli 2018

Door de aanhoudende droogte wordt het gras op onze baan niet alleen steeds bruiner maar ook steeds sneller. Ideale omstandigheden dus om je handicap te verbeteren. Dat vond met name Wouter van Hengel, die met 41 stablefordpunten van de baan kwam. Nog even en de magische grens van 36 is binnen bereik. Ook Han Rozenbrand (39), Theo Jeurissen (38), Dingeman Korreman (37) en Jos Heeren (37) scoorden boven hun buffer. In de A-categorie was er bovendien een drievoudige ex aequo op de 4e plaats met 36 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Theo Jeurissen

38

25,9

2. Dingeman Koreman

37

17,6

    Jos Heeren

37

20,1

4. Christian Traa

36

18,9

    John van Riel

36

24,9

    Herman Rooney

36

25,6

Heren B

 

 

1. Wouter van Hengel

41

45,0

2. Han Rozenbrand

39

35,5

3. Erick de Roon

35

28,1

4. Arie van Empel

33

33,6

5. Wilbert-Jan Karskens

32

29,0

De neary werd geslagen door Dingeman Koreman, de greeny door Christian Traa en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Erick de Roon (met een birdie!). Er waren birdies voor Dingeman Koreman (2x), Christian Traa, Ad van Gestel, John van Riel, Erick de Roon, Leo Sannen en Jos Heeren. De Jensz em erin prijs ging naar Wouter van Hengel, de aanmoedigingsprijs naar Guus van Dijk. (Guus kan er maar niet genoeg van krijgen, al die aanmoedigingen!) Na de prijsuitreiking waren er woorden van waardering en applaus voor de organisatoren van de Herendag, Ruud Kuhlmann en Jos Heren en voor de schrijver van de wekelijkse verslagen, Herman Rooney.

Herman Rooney

Verslag Herendag 27 juni 2018

Ons lid Tijmen Bink, die de laatste maanden als een komeet omhoog is geschoten (of correcter: omlaag is gedoken: van handicap 54 naar handicap 24,1) is weer terug in het arbeidsproces en zal in de nabije toekomst geen tijd meer hebben om deel te nemen aan de Herendag. Bij gelegenheid van zijn laatste wedstrijd stelde hij een aantal prijzen beschikbaar: voor de longest en de quatro, apart voor de heren A en de Heren B. Daar werd dus flink om gestreden. De omstandigheden waren goed en dus werd er flink gescoord. Er waren maar liefst drie scores van 39: Christian Traa, Ditmer Weertman en Herman Rooney. Daarnaast één van 38: Peter Naus en één van 37: Han Rozenbrand. Dit naast de vele deelnemers die in hun buffer speelden. De “gelukkigste” was zonder twijfel  Herman Rooney, die na een kortstondig verblijf in de Heren B terugkeert in de A-groep. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Christian Traa

39

20,1

2. Peter Naus

38

23,9

3. Jos Heeren

35

20,1

    Ton Timmermans

35

21,0

5. Dingeman Koreman

35

17,4

    Ab Veuger

35

19,0

  Leo  Sannen

35

26,0

Heren B

 

 

1. Herman rooney

39

27,0

    Ditmer Weertman

39

34,5

3. Han Rozenbrand

37

36,0

4. Caspar Dumont

34

27,6

5. Erick de Roon

33

28,1

De neary werd geslagen door Peter Naus, de greeny door Erick de Roon, de treeny (gesponsord door Peter Naus) door Ton Timmermans. Van de prijzen gesponsord door Tijmen Bink werd de longest bij de Heren A geslagen door Pieter Brands, bij de Heren B door Hans Lucas en de quatro bij de Heren A door Ab Veuger, bij de Heren B door Herman Rooney. De Jensz em erin (Erick de Roon) was voor Ditmer Weertman, de aanmoedigingsprijs voor Ruud Kuhlmann. Er waren birdies voor Christian Traa en Ton Timmermans (beiden 2x) en voor Hans Lucas en Ditmer Weertman.

Herman Rooney

Verslag Herendag 20 juni 2018

Op de op-een-na langste dag van het jaar speelden de heren een funwedstrijd in de vorm van een dubbele regenboogwedstrijd: zes keer van geel, zes keer van rood en zes keer van oranje. Met dien verstande dat men op dezelfde hole niet twee maal van dezelfde kleur mocht afslaan. Zoals te verwachten, rolden er enkele stevige scores uit, met Hans Lucas als absolute uitblinker met 45 stablefordpunten. We mochten weer een nieuwe deelnemer verwelkomen in de persoon van Leo Sannen. Leo, welkom! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Ab Veuger

41

19,0

2. Peter Naus

40

23,9

3. Jos Heeren

39

20,1

    Ton Timmermans

39

21,0

    Theo Jeurissen 

39

25,8

Heren B

 

 

1. Hans Lucassen

45

29,8

2. Jan Hamers

41

31,8

    Ilario Borsoi

41

35,3

    Han Rozenbrand

41

36,0

5. Herman Rooney

38

26,9

Ab Veuger sloeg op hole 17 een eagle. Jammer genoeg kreeg hij er geen adelaar voor. Ook de heren die een birdie sloegen moesten het stellen zonder de gebruikelijke vogeltjes. Dat waren Peter Mauritsz en Ad van Gestel (beiden 2x), Christian Traa, Caspar Dumont, Jan Hamers, Ad Verhoof en Ton Timmermans. De neary werde geslagen door Ton Timmermans en de greeny door Peter Mauritsz. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 13 juni 2018

Het was ideaal golfweer: niet te heet, niet te koud, een matig briesje en fairways waarop de ballen bléven lopen. Voor een aantal heren dé ideale omstandigheden om eens flink uit te halen. Peter Naus (41 stablefordpunten!), Tijmen Bink (37) en Wouter van Hengel (39) wisten hun handicap te verlagen. Aan de andere kant van het spectrum moest John van Riel al snel afhaken vanwege een vorige week opgelopen blessure: jammer John! Na de eerste ronde trakteerde Hans Brok vanwege zijn verjaardag op progres gebak met slagroom: heerlijk! Na de tweede ronde werd hij door alle heren uit volle borst toegezongen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Peter Naus

41

25,9

2. Tijmen Bink

37

25,5

3. Christian Traa

36

20,1

4. Ad Verhoof

33

25,4

5. Theo Jeurissen

32

25,8

Herfen B

 

 

1. Wouter van Hengel

39

48,0

2. Arie van Empel

34

37,0

3. Ditmer Weertman

32

37,0

4. Caspar Dumont

31

27,6

    Hans Brok

31

34,0

9 holes

 

 

Frans Reuser

14

31,9

De neary werd geslagen door Ditmer Weertman, de greeny door Theo Jeurissen en de treeny (gesponsord door Ad van Gestel) door Hans Brok. Er waren birdies voor Peter Naus en Theo Jeurissen. De prijs van Jensz em erin (Erick de Roon)was voor Peter Naus, de aanmoedigingsprijs voor Ruud Kuhlmann.
Noot: volgende week spelen we een funwedstrijd, dus niet qualifying.

Herman Rooney

Verslag Herendag 6 juni 2018

Het wordt bijna eentonig, maar . . . we hadden wéér een prachtige zomerse dag, ondanks het feit dat de zomer nog (lang) niet is begonnen. Omdat er niet al te veel wind stond, kon er flink op los gescoord worden. Dat deden vooral Tijmen Bink (intussen in de A-groep) en in de B-groep Hans Brok en Arie van Empel. We mochten weer een nieuwe deelnemer verwelkomen in de persoon van Karim Ressang. Overigens liep hij vandaag maar 9 holes en is hij de volgende vijf weken op vakantie. Niettemin heten wij hem van harte welkom! Bij de Heren B was er een ex aequo op de vijfde plaats tussen onze beide tachtigers, Jan Hamers en Herman Rooney. In het tienwekenklassement is er zowel in de A- als in de B-groep geen twijfel meer aan de uiteindelijke winnaar. Tijmen Bink in de A- en Arie van Empel in de B-groep staan beiden een straatlengte voor op hun concurrenten en kunnen niet meer worden ingehaald.  Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Tijmen Bink

39

26,3

2. Christian Traa

36

20,1

3. Peter Hillebrand

35

23,6

4. Theo Jeurissen

34

25,8

5, Ad van Gestel

33

23,2

Heren B

 

 

1. Hans Brok

37

36,0

   Arie van Empel

37

38,0

3. Han Rozenbrand

34

36,0

4. Caspar Dumont

33

27,6

5. Herman Rooney

31

26,8

    Jan Hamers

31

31,7

De neary werd geslagen door Cristian Traa, de greeny door Tijmen Bink en de treeny (gesponsord door Peter Naus) door Ad van Gestel. De Jensz em erin prijs ging naar Tijmen Bink en de aanmoedigingsprijs naar Ilario Borsoi. Er waren birdies voor Hans Brok en Peter Hillebrand (beiden 2x) en voor Tijmen Brink en Erick de Roon.

Herman Rooney

Verslag Herendag 23 mei 2018

Vorige week schreef ik, dat voor Tijmen Bink het doorbreken van de grens van exact handicap 30 eraan zit te komen. Welnu, een week later was het al zover. Door een prachtig resultaat van 45 stablefordpunten knalt Tijmen door de magische barrière en komt hij uit op een handicap van 28,1! Wie weet wat er de komende weken en maanden nog in het vat zit. In de A-groep scoorde Dingeman Koreman 37 stablefordpunten en dus een verdere verlaging van zijn handicap. Daarentegen steeg de handicap van wéér een A-speler (naam bij de redactie bekend) tot boven de fatale grens van 26,4. Het aantal B-spelers is inmiddels aanzienlijk groter dan het aantal A-spelers: een betreurenswaardige ontwikkeling! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Dingeman Koreman

37

18,5

2. Jos Heeren

35

20,1

3. Ab Veuger

33

19,2

4. Ad van Gestel

32

23,1

5. Ad Berk

31

19,6

Heren B

 

 

1. Tijmen Bink

45

32,6

2. Herman Rooney

34

26,7

3. Erick de Roon

33

27,8

    Arie van Empel

33

38,0

5. Hans Brok

32

36,0

 De neary werd geslagen door Cornel Edelbroek, de greeny door Han Rozenbrand, de treeny (gesponsord door Christian Traa) door de sponsor zelf! Er waren birdies voor Jos Heeren (2x), Erick de Roon en Dingeman Koreman. Het doosje balletjes van Jens em erin van Erick de Roon (beste verbetering van de handicap) was uiteraard voor Tijmen Bink. De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk.
Noot: volgende week woensdag, 30 mei, is de maandelijkse Gemengde Dag.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 16 mei 2018

Tijmen Bink zet zijn opmars voort. Na zijn 42 stablefordpunten van vorige week wist hij zich wederom te verbeteren, deze keer met een “bescheiden” 37 stablefordpunten. Een handicap van onder de 30 komt in het verschiet. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

exact hcp

1. Ad Verhoof

35

25,2

2. Ab Veuger

32

19,2

3. Ad van Gestel

31

23,1

    Jac de Beer

31

25,0

5. Sidney van den Berg

30

6,6

    Ad Berk

30

19,5

Heren B

 

 

1. Tijmen Bink

37

33,0

2. Arie van Empel

36

38,0

3. Frans Reuser

33

31,7

    Ilario Borsoi

33

34,9

    Han Rozenbrand

33

36,0

De neary werd geslagen door Frans Reuser, de greeny door John van Riel. Er waren birdies voor Frans Reuser, Christian Traa, Arie van Empel, Sidney van den Berg, Jac de Beer, Jos Heeren en Tijmen Bink. De prijs van Jenszem erin van Erick de Roon ging naar Tijmen Bink. De aanmoedigingsprijs was voor John van Riel. Na afloop van de wedstrijd trakteerde het organiserend comité op bitterballen. Noot 1: op 20 juni spelen we een Funwedstrijd. Noot 2: op 22 augustus is de jaarlijkse Vriendendag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 9 mei 2018 

Deze golfdag begon heel vroeg in de ochtend, kort na het ochtendgloren. Met het gebruikelijke, wat jammerlijk klinkende piepje dat de shotgun moest voorstellen werd het startsein gegeven van deze wedstrijd. Brabant is niet waar de donderbus met carbid is uitgevonden om met oudejaar luide knallen te produceren, dus doen wij  het heel bescheiden met het piepje. De baan was bij de start deels bedekt met een dunne ochtendnevel die samen met het heerlijke weer haast buitenlandse golfsferen opriep. Vogels raakten van slag van de erg vroege golfdrukte, op de omliggende boerenbedrijven was het nog stil, dit was een gouden golfmoment.
Gedurende de wedstrijd was het baanpersoneel druk om de baan te versieren met vlaggen en auto’s vanwege het bedrijfsgolftoernooi dat in de middag plaats vond; vooral de auto die bij hole zeven geparkeerd stond trok de aandacht, als lekkermaker voor wie van de genodigden die middag hier een hole-in-one kon scoren.

Ik denk dat de meeste heren het geen bezwaar vonden om zo vroeg op te staan want de beloning van het mooie weer maakte veel goed. En dat was ook te merken aan de goede scores die genoteerd werden:

      Heren A                   HCP     Score   
  1. Christian Traa                   20.2 37
  2. Dingeman Koreman 18.4 35
  3. Cornel Edelbroek 26.3 34
  4. John van Riel 25.8 32
  5. Jos Heeren 20.0 32
  Heren B    
  1. Tijmen Bink 36.0 42
  2. Arie van Empel 39.0 37
  3. Herman Rooney 26.4 34
  4. Frans Reuser 31.7 34
  5. Wouter van Hengel 48.0 34

 

De neary werd geslagen door Ton Timmermans, de greeny was voor Christian Traa en de treeny (gesponsord door Erick de Roon) werd door Dingeman Koreman gescoord.  Birdies werden geslagen door Herman Rooney op hole 16, Ab Veuger op hole 18, Dingeman Koreman sloeg maar liefst twee birdies op de holes 1 en 9 en tot slot scoorde  Christian Traa ook een birdie op hole 18.

Er was maar één speler die gebruik maakte van de optie om van de rode afslag te spelen, het voordeel van afstand moet daarbij wel betaald worden door een paar slagen in te leveren maar zo kan er wel sneller doorgespeeld worden. En dat is natuurlijk een extra voordeel voor het spel.

Tot slot een compliment weer voor de organisatie van deze prima verlopen herendag!

 Wouter van Hengel

 

Verslag Herendag 2 mei 2018

Na de overvloedige regenval van het weekend was de baan verrassend snel opgedroogd. De omstandigheden waren dan ook gunstig voor een goede score. Dat dit niet iedereen lukte had misschien te maken met de wind, die vervelend dwars over de baan stond. Arie van Empel trok zich er niets van aan en scoorde 36 stablefordpunten, jammer genoeg nét geen verbetering van zijn handicap: iets waar hij verlangend naar uitkijkt. Herman Rooney, voor het eerst in de B-groep, boekte een teleurstellend resultaat en zag daarin reden om aansluitend aan de prijsuitreiking een lesje bij Corina te nemen. Of het rendement oplevert zal moeten blijken. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ton Timmermans

34

21,0

2. Dingeman Koreman

33

18,4

3. Jac de Beer

31

24,9

4. Jos Heeren

30

19,9

    Peter Mauritsz

30

22,4

Heren B

 

 

1. Arie van Empel

36

39,0

2. Ilario Borsoi

33

34,8

3. Ruud Kuhlmann

31

40,0

4. Wouter van Hengel

30

48,0

5. Frans Reuser

29

31,6

    Tijmen Bink

29

36,0

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny door Dingeman Koreman, de quatro (op hole 4, gesponsord door Christian Traa) door Jac de Beer. Er waren birdies voor Dingeman Koreman en Ad Berk. De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk. Noot: volgende week beginnen we supervroeg met een shotgun start: om 8:30 uur. Om 12:00 uur is er een volgende wedstrijd, dus dan moeten we allemaal binnen zijn.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 25 april 2018

Een dag na een druk bezette Gemengde Dag was er voor de Herendag wat minder animo dan gebruikelijk. Zelfs het gegeven dat dit de eerste dag was voor het tienwekenklassement woog voor veel heren kennelijk niet zwaar genoeg om acte de présence te geven. Er stond een stevige wind, die holes 2 en 5 tot een genoegen, holes 4 en 6 tot een beproeving maakte. Slechts één deelnemer, nieuwkomer Ab Veuger, speelde in zijn buffer. Dat er desondanks een CBA van nul uitrolde is wellicht te verklaren doordat het aantal deelnemers te gering was voor een geldige berekening. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ab Veuger

33

19,1

2. John van Riel

30

25,7

3. Ad Berk

28

19,3

    Jos Heeren

28

19,7

    Peter Mauritsz

28

22,3

Heren B

 

 

1. Ilario Borsoi

29

34,6

2. Caspar Dumont

28

27,1

3. Frans Reuser

27

31,5

    Arie van Empel

27

39,0

5. Ruud Kuhlmann

25

40,0

De neary werd geslagen door Erick de Roon, de greeny door John van Riel. Erick de Roon vergaarde nog een tweede prijs: de aanmoedigingsprijs. Er werden geen birdies gescoord.

Herman Rooney

 

 

Verslag Herendag 18 april 2018

We mochten weer een nieuwe deelnemer verwelkomen: Tijmen Bink. We hopen dat hij het bij ons naar zijn zin zal hebben. Maar dat zal wel, want Tijmen kwam op zijn eerste dag al met de beste score van de dag in het clubhuis: 39 stablefordpunten. Het was een prachtige zomerse dag: bijna tropisch zelfs en dat in april! Het zal iedereen verder zijn opgevallen, dat de inrit naar de baan sinds deze week wordt geflankeerd door een fraaie rij esdoorns. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Jac de Beer

36

24,9

2. Ed van der Donk

35

10,4

    Christian Traa

35

20,1

4. Jos Heeren

33

19,6

5. Dingeman Koreman

31

18,3

Heren B

 

 

1. Tijmen Bink

39

39,0

2. Hans Lucas

37

30,8

3. Arie van Empel

33

39,0

4. Han Rozenbrand

32

36,0

5. Ditmer Weertman

31

37,0

De neary werd geslagen door Jos Heeren, de greeny – met een bijna eagle! – door Cornel Edelbroek. Er waren birdies voor Jos Heeren (3x), Ed van der Donk (2x), Cornel Edelbroek en Theo Jeurissen. De aanmoedigingsprijs ging naar Hans Brok. Volgende week beginnen we weer met het tienwekenklassement, met als noviteit de telling van de Formule 1: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. De beste 8 resultaten tellen. Noot: volgende week dinsdag, 24 april, is de Gemengde Dag!

Herman Rooney

Verslag Herendag 11 april 2018

We mochten weer een nieuwe deelnemer verwelkomen: Ab Veuger, handicap 19,0. Ab, van harte welkom! Na de stralende lentedagen van het weekeinde voelde het weer vandaag wat kiltjes aan, met zelfs een paar spetters regen. Maar toch . . . we mochten niet mopperen. Er werd redelijk gescoord, in de A-groep beter dan in de B-groep. In de A-groep een maar liefst viervoudige ex aequo voor de eerste plaats! Een zestal heren speelde van rood. Er was wat discussie vóór en vooral na de wedstrijd met betrekking tot de bijzondere verrichtingen (neary, greeny, treeny en birdies), die ontegenzeglijk makkelijker zijn vanaf rood. Vooralsnog maakt het comité (Jos en Ruud) geen onderscheid. Of dat zo blijft??? Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Christian Traa

34

20,1

    André van Velsen

34

21,5

    Ad Verhoof

34

24,8

    Cornel Edelbroek

34

26,0

5. Dingeman Koreman

32

18,1

    Ton Timmermans

32

20,7

Heren B

 

 

1. Hans Lucas

36

30,8

2. Buddy Liem

33

34,6

3. Ilario Borsoi

28

34,4

    Arie van Empel

28

39,0

5. Erick de Roon

27

27,2

    Ruud Kuhlmann

27

40,0

9 Holes

 

 

1. Frans Reuser

11

31,3

De neary werd geslagen door Jac de Beer, de greeny door Ad van Gestel, de treeny (gesponsord door Ton Timmermans) door Hans Lucas. Er waren birdies voor Jos Heeren, Ditmer Weertman, Hans Lucas, Herman Rooney, Ton Timmermans en Jac de Beer. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk.

Herman Rooney

Verslag Herendag 4 april 2018

Ondanks de ietwat sombere vooruitzichten werd het een prima dag, waarop het heel goed golfen was. Dat bleek ook uit de resultaten, want maar liefst vijf heren speelden boven hun buffer: Erick de Roon (39), André van Velsen (38), Ad van Gestel (38), Ilario Borsoi (38) en Peter Hillebrand (37). (Tussen haakjes niet hun leeftijden – mochten ze willen! - maar het aantal gescoorde stablefordpunten). Dat we geluk hadden gehad met het weer bleek, toen om 17:00 uur - althans in Udenhout - een stevig onweer losbarstte, vergezeld van een fikse hagelbui! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. André van Velsen

38

23,0

    Ad van Gestel

38

23,5

3. Peter Hillebrand

37

23,9

4. Herman Rooney

33

26,0

5. Ton Timmermans

32

20,7

    Ad Verhoof

32

24,8

Heren B

 

 

1. Erick de Roon

39

28,6

2. Ilario Borsoi

38

35,3

3. Caspar Dumont

31

27,0

    Frans Reuser

31

31,3

    Han Rozenbrand

31

36,0

De neary werd geslagen door Herman Rooney, de greeny door Ad Verhoof. Er waren birdies voor Theo Jeurissen, Ad Verhoof en Christian Traa. De aanmoedigingsprijs was voor Ruud Kuhlmann.

Herman Rooney

Verslag van de  Herendag 21 maart 2018

De lente is in aantocht. Vandaag konden we voor het eerst zonder jas de baan op. Of liever gezegd: na een aantal holes bleek, dat de jassen uit konden. In de B-groep profiteerden twee heren van de gunstige omstandigheden: Buddy Liem en Ditmer Weertman. Allebei scoorden ze 38 stablefordpunten, waardoor hun handicap wat meer in overeenstemming komt met wat ze in hun mars hebben. In de A-groep scoorde André van Velsen precies 36 stablefordpunten. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. André van Velsen

36

23,0

2. Jos Heeren

33

19,3

    John van Riel

33

25,4

4. Ad Verhoof

32

24,7

5. Christian Traa

31

19,9

Heren B

 

 

1. Buddy Liem

38

35,4

    Ditmer Weertman

38

39,0

3. Frans Reuser

35

31,3

4. Caspar Dumont

34

27,0

    Arie van Empel

34

39,0

De neary werd geslagen door Ditmer Weertman, de greeny door Caspar Dumont, de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Dingeman Koreman en de quatro (gesponsord door Ad Berk) door Buddy Liem. Er waren birdies voor Erick de Roon, Caspar Dumont, Ton Timmermans en Herman Rooney. De aanmoedigingsprijs was voor Dirk Engelkamp. Het spelen van rood is kennelijk geen garantie voor succes, Dirk! Er was een bloemetje voor Margaret, die onlangs Sarah heeft gezien.

Herman Rooney

Verslag van de Herendag 14 maart 2018

Mijn excuses voor het late verslag. Het is bijna niet voor te stellen, maar ik had even nog belangrijker activiteiten dan het maken van het verslag (ik hoor al mensen zeggen: dat kán toch niet!). Een dag nadat de dames volledig van de baan waren geregend hadden wij weer eens geluk: een hele mooie zonnige dag. Vooral Caspar Dumont genoot hier zichtbaar van. Met een score van 40 stablefordpunten toonde hij weer eens iets van de allure die hij als topspeler ooit heeft gehad. Nog één keer zo’n prestatie en je zit weer in de A-categorie. Ad Verhoof (dit weekend nog met foto in het Brabants Dagblad vanwege zijn topprestaties als badmintonner) sloeg een fraaie 37 punten bij elkaar. De tijd dat hij nog dreigde af te zakken naar de Heren B lijkt nu wel definitief voorbij! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ad Verhoof

37

25,1

2. Peter Hillebrand

34

23,7

3. Ad van Gestel

30

23,2

4. Alfred van der Ende

29

17,8

    Peter Mauritsz

29

22,0

    John van Riel

29

26,1

Heren B

 

 

1. Caspar Dumont

40

29,0

2. Ditmer Weertman

33

39,0

3. Arie van Empel

31

39,0

4. Ilario Borsoi

27

35,0

5. Hans Lucas

26

30,6

De neary werd geslagen door Christian Traa, de greeny door Peter Mauritsz en de quatro (gesponsord door André van Velsen) door Alfred van der Ende. Er waren birdies voor Alfred van der Ende (3x!) en Jac de Beer. De aanmoedigingsprijs was voor Ton Timmermans. Na de reguliere prijsuitreiking volgde nog de prijsuitreiking voor de Eclectic. Hieronder de beste 5 bij de Heren A en de Heren B:

Heren A

slagen

Heren B

slagen

1. Jos Heeren

74

1. Ilario Borsoi

82

2. André van Velsen

75

2. Caspar Dumont

84

    Dingeman Koreman

75

3. Han Rozenbrand

85

4. Peter Hillebrand

76

    Erick de Roon

85

    Ton Timmermans

76

5. Hans Brok

87

Herman Rooney

Verslag van de Herendag 7 maart 2018

Eén van de mooie kanten van golf is het genieten van de natuur. Nu de winter voorbij is en de lente in aantocht, begint ook de natuur weer tot ontwikkeling te komen. Flight 3, bestaande uit Theo Jeurissen, André van Velsen en Ruud Kuhlmann had vandaag wel een bijzondere natuurervaring: een ree die op volle snelheid over de baan sprintte. Verder was het heerlijk na de vorstperiode weer op een “normale” baan te kunnen spelen, inclusief zomergreens. Volgende week gaan we dan ook weer qualifying lopen (of Peter Hillebrand dan wéér zo goed zal lopen??). Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Peter Hillebrand

42

23,7

2. John van Riel

36

26,1

3. Christian Traa

34

19,8

    André van Velsen

34

22,9

5. Jos Heeren

32

19,2

Heren B

   

1. Caspar Dumont

36

29,0

2. Buddy Liem

33

35,4

3. Ruud Kuhlmann

31

40,0

4. Frans Reuser

29

31,2

5. Ditmer Weertman

28

39,0

De neary én de greeny werden geslagen door André van Velsen, de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ad Berk. Er waren weer echte birdies te verdienen. André van Velsen (2x), Ton Timmermans, Dick Engelkamp en Caspar Dumont tekenden hiervoor. Na afloop deelde Ruud Kuhlmann mee, dat de eclectic nu is afgesloten. Volgende week of de week erna de prijsuitreiking. Ruud wees er ook op, dat men vanaf nu zelf kan kiezen voor een andere afslag dan geel. Men moet dat dan expliciet melden bij het inschrijven. Als men geen voorkeur aangeeft, is het automatisch geel.

Herman Rooney

Verslag Herendag 28 februari 2018

Het is winter. Een harde wind en ettelijke graden onder nul zorgden voor een gevoelstemperatuur van min 10 graden! Omdat de grond inmiddels keihard bevroren is, is schade aan de greens vrijwel uitgesloten en dus mochten we beide ronden naar de zomergreens spelen. Na afloop werden aan de stamtafel sterke verhalen verteld over al die ballen die stuiterend over het ijs alsnog op wonderlijke wijze goed terecht kwamen. Maar ook klachten over de koude handen die goed spelen voor de meesten onmogelijk hadden gemaakt. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Jos Heeren

29

19,2

2. Alfred van der Ende

28

17,8

    Peter Mauritsz

28

22,0

    Theo Jeurissen

28

24,9

5. André van Velsen

24

22,9

Heren B

   

1. Ditmer Weertman

36

39,0

2. Frans Reuser

31

31,2

    Arie van Empel

31

39,0

4. Ruud Kuhlmann

30

40,0

5. Ilario Borsoi

28

35,0

De neary werd geslagen door Alfred van der Ende, de greeny door Cornel Edelbroek en de treeny door Ilario Borsoi. Er waren birdies voor Alfred van der Ende en Peter Muritsz. De aanmoedigingsprijs ging naar Erick de Roon.

Herman Rooney

Verslag Herendag 21 februari 2018

Het wordt zo langzamerhand een vertrouwde wedstrijdformule: de eerste negen holes wintergreens, de tweede ronde zomergreens. In de eerste ronde kun je lekker scoren, maar het komt aan op de veel moeilijkere tweede ronde! Vandaag deden in de B-groep Ditmer Weertman (38) en Frans Reuser (37) en in de A-groep André van Velsen (36) het ’t beste. Op de wintergreens zijn er twee regelvragen die voorgelegd zouden moeten worden aan de Handicap- & Regelcommissie. Beide hebben te maken met het uitholen. Doordat de holes wat ruim gestoken zijn ten opzichte van de kokers waarin de vlag staat, wil het nog wel eens gebeuren, dat een bal wel binnen de gestoken hole tot stilstand komt, maar op of tegen de rand van de koker. Volgens de meeste spelers is de bal dan nog niet in de hole en moet er nog een slag worden bijgeteld. Ik ga aan de commissie voorstellen een regeling te treffen waarin de bal in zo’n situatie wordt geacht te zijn uitgeholed. Het tweede punt is het verschil in handelwijze tussen de dames en de heren. De dames moeten altijd uitholen, de heren rapen hun bal op wanneer die binnen putterlengte van de hole ligt. Mijn standpunt  - voor te leggen aan de H&R commissie – zou zijn: altijd uitholen. Onderbouwing van dit standpunt: de holes zijn bewust extra breed en daarom is er geen reden om niet uit te holen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. André van Velsen

36

22,9

2. Ad van Gestel

33

23,2

    Ad Verhoof

33

25,1

4. Ad Berk

32

19,1

    Jac de Beer

32

24,6

Heren B

   

1. Ditmer Weertman

38

39,0

2. Frans Reuser

37

31,2

3. Caspar Dumont

34

29,0

    Hans Brok

34

36,0

5. Buddy Liem

33

35,4

De neary was voor Ilario Borsoei, de greeny voor Jac de Beer. Er waren slechts twee winterbirdies: voor Jos Heeren en Han Rozenbrand.

Noot: volgende week dinsdag organiseren de dames de Gemengde Dag! De heren zijn van harte uitgenodigd!

Herman Rooney

Verslag Herendag 14 februari 2018

Een eagle op hole 18: dat was het voornaamste wapenfeit van deze mooie winterdag. Het kwam op naam van Peter Mauritsz, die zijn afslag op hole 18 tot op 2 meter van de pin sloeg en de put vervolgens maakte. Gefeliciteerd, Peter. Een gebeurtenis van heel andere orde was een brandje in de vuilnisbak op hole 4. Ongetwijfeld veroorzaakt door het deponeren van een nog brandende sigaret (of sigaar). Een enorme rookwolk was het gevolg. Gelukkig was daar het kordate optreden van Dirk Engelkamp, die met enkele forse acties het vuur wist te blussen. Heeft hij dat geleerd tijdens zijn carrière op zee? Met zo iemand zou je met een gerust hart het ruime sop kiezen. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

hcp

1. Ton Timmermans

38

20,5

2. André van Velsen

37

22,9

3. Ad Berk

36

19,1

4. Theo Jeurissen

34

24,9

5. Herman Rooney

33

25,7

Heren B

   

1. Arie van Empel

41

39,0

2. Frans Reuser

34

31,2

3. Buddy Liem

32

35,4

    Han Rozenbrand

32

35,9

    Wouter van Hengel

32

54,0

Bij de bijzondere verrichtingen ging er het een en ander fout. Er was geen rekening gehouden met het feit dat we de eerste ronde winter- en de tweede ronde zomergreens hadden. Bovendien bleek in het busje voor de neary dat op de green van hole 3 stond geen naam te zijn opgeschreven. Daardoor kon de neary niet worden toegekend. De greeny was uiteraard (zie de eerste regel hierboven) voor Peter Mauritsz. De treeny (gesponsord door Hans Lucas) werd door Hans zelf geslagen! Er waren winterbirdies (gescoord op een wintergreen) voor Jos Heeren, Ton Timmermans, André van Velsen, Ad Berk, Dirk Engelkamp en Peter Hillebrand. Echte birdies kwamen op naam van Ton Timmermans, Peter Mauritsz, Arie van Empel, Buddy Liem en Ad Berk. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk, ex aequo met Cornel Edelbroek, die kennelijk zijn blessure nog niet helemaal te boven is. Na afloop deelde Ruud Kuhlmann mee, dat zodra we weer qualifying lopen,  iedere speler er voor kan kiezen van een andere tee af te slaan dan geel. Wel opgeven bij het inschrijven!

Herman Rooney

Verslag Herendag 7 februari 2018

Wellicht aangespoord door de bijzonder goede waardering van het te verwachten weer, voor het eerst dit jaar met een volle tien, schreven vijfentwintig heren zich via Online Golf Systems in voor de herendag. Daaronder vinden we natuurlijk de gevestigde orde, een enkele nieuwkomer en een paar namen die we een behoorlijke tijd hebben moeten missen. Zeker voor uw ad interim geschiedschrijver is in de laatste categorie die van Herman Rooney van belang. Herman lijkt zodanig van een vervelende blessure hersteld dat hij zich weer fit genoeg voelt, en blijkt te zijn, om aan de herendag deel te nemen. Daarmee komt er een eind aan het interregnum van ondergetekende. Na, op voorspraak van Ditmer Weertman en verzoek van Ruud Kuhlmann, sinds 20 december vorig jaar de wekelijkse herendag verslagen te hebben geeft uw tijdelijk chroniqueur graag de pen weer terug aan de enig rechthebbende. Het was een eer en een genoegen de wetenswaardigheden van die woensdagen aan papier en computerbestand toe te vertrouwen.              

Hans Brok

Na de bloemrijke verhandelingen van Hans zullen de heren het vanaf nu weer moeten doen met mijn meer zakelijke rapportages. Graag wil ik Hans bedanken voor het feit dat hij bereid was de pen op te pakken die ik – uit overmacht weliswaar – had laten liggen! Na twee maanden afwezigheid was het heerlijk om weer mee te kunnen doen met de herendag. Dat het meteen een mooie zonnige winterdag was, vrijwel zonder wind en op een al sterk opdrogende baan, maakte het genot alleen maar groter. De ballen bleven lopen. In beide rondes speelden we naar wintergreens. Dit alles droeg ertoe bij dat er bijzonder goed werd gescoord. In de B-groep was er een driedubbele ex aequo met 40 stablefordpunten: een unicum. Ook in de A-groep moest je 40 stablefordpunten scoren om te winnen. Het aantal scores net daaronder – 36 t/m 39 – was op één hand niet te tellen. Hieronder de belangrijkste uitslagen:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Ad van Gestel

40

23,2

2. Peter Hillebrand

39

23,7

    John van Riel

39

25,3

4. André van Velsen

38

22,9

5. Theo Jeurissen

37

24,9

Heren B

   

1. Ilario Borsoi

40

35,0

    Hans Brok

40

36,0

    Ditmer Weertman

40

39,0

4. Arie van Empel

39

39,0

5. Ruud Kuhlmann

38

40,0

De neary was voor Hans Lucas, de greeny voor Dirk Engelkamp. Winterbirdies werden geslagen door Ilario Borsoi, Alfred van der Ende, Peter Hillebrand en Peter Mauritsz. De aanmoedigingsprijs was voor Hans Lucas. Na afloop trakteerde het organiserend comité op bitterballen, die – zoals dat heet – gretig aftrek vonden.

Herman Rooney

Verslag herendag 24 januari 2018

Achttien deelnemers verschenen vandaag aan de start, gelijkelijk verdeeld over de A- en B-categorie.

De meesten klittenbandden de paraplu aan de trolley, daartoe aangezet door de dreiging van de grijze ochtend. Aan het eind van de dag bleek deze voorzorgsmaatregel gelukkig onnodig. Onder de bewolkte hemel streden slechts de Anemoi om de eer het hardst te kunnen blazen. De strijd tussen Notos en Zephyros ging ongeveer gelijk op zodat er een straffe zuidwesten wind stond, in de ochtend matig, ’s middags aanwakkerend tot krachtig, of, zoals de varensgezel het uitdrukt, van een frisse tot een stijve bries. De een ging dit verschijnsel te lijf met richtingscompensatie, de ander door de bal zo laag mogelijk onder de wind te houden. In elk geval moest er ook dikwijls een clubje extra genomen worden om de gewenste afstand te overbruggen.

De baan was in dezelfde conditie als de laatste weken. Er mocht nog steeds op de normale greens gespeeld worden, maar de meeste holes hadden op de inmiddels bekende plaatsen fors last van tijdelijk water en daardoor veroorzaakte modderpoelen. Zelfs een op de fairway gespeelde bal kon zomaar aan de rand spontaan verdwijnen door zich onmiddellijk en volledig in te bedden in de blubber. Er werd overigens tussen de green van een en de tee van negen door een ploegje externe veldwerkers, of staat u uw gelegenheidschroniqueur toe dit gezelschap verder te detailleren in twee werkers en drie opzichters, met een grondverzetmachine en pomp iets gedaan waarvan de strekking, zelfs na navraag door Theo Jeurissen, niet geheel duidelijk is geworden.

Afijn, het gezelschap ging in kort op elkaar volgende flights rond om dat, na een voor hete bouillonadepten te korte pauze, in de middag nog een keer te herhalen.

Verwaaid maar voldaan bevolkten de heren langzaamaan weer het clubhuis om onder de nog steeds eenhoofdige leiding maar nimmer aflatende geestdrift van Jos Heeren de scores af te stemmen en, met keurig 10 slagen voor een streep, in het computersysteem in te voeren.

De uitslag die daaruit gedestilleerd werd, luidt als volgt:

A-Groep

Stableford

Hcp

1

Jos Heeren

28

19,2

2

Ad van Gestel

27

23,2

 

Theo Jeurissen

27

24,9

 

Ad Verhoof

27

25,1

3

Peter Hillebrand

25

23,7

         

B-Groep

Stableford

Hcp

1

Ilario Borsoi

26

35,0

2

Ditmer Weertman

25

39

3

Caspar Dumont

23

29,0

4

Frans Reuser

22

31,2

5

Hans Brok

21

36

De birdies waren deze week voor Dingeman Koreman op hole 9 en Alfred van der Ende op hole 10. Twee van de drie speciale prijzen gingen naar Dingeman Koreman: de door Sydney van den Berg gesponsorde greeny en de treeny. De neary werd gewonnen door Jos Heeren. De aanmoedigingsprijs werd verdiend gewonnen door Hans Lucas.

Vanwege de eerder aangebrachte verbeteringen en de vandaag correct ingevoerde scores was de analyse van het verloop van de eclectic-competitie een fluitje van een cent.

In de A-groep blijft Dingeman Koreman onbetwist leider met 78 slagen. Hij wist zich, door twee slagen te verbeteren, één slag meer los te maken van nummer twee, Jos Heeren, die met één slag verbeterde naar 81. Ad van Gestel (85) en Alfred van der Ende ( 86) verbeterden zich drie slagen.

In de B-groep schitterde Wilbert-Jan Karskens door 15 slagen te verbeteren en zo van de laatste plaats op te klimmen naar plaats 12. Een forse verbetering was er ook voor Erick de Roon, zes slagen en daarmee naar plaats negen. Ditmer Weertman kwam met twee slagen minder net onder de honderd (99) en kroop omhoog naar plaats 6.

Volgende week is het de laatste woensdag van de maand, zodat de dames van Golfvereniging Dongen weer van harte uitgenodigd worden een ronde mee te lopen en de doorgaans toch al gezellige nazit door hun charmante gezelschap verder op te luisteren.

Met u allen hoopt op volgende week gunstig gestemde weergoden uw tijdelijke geschiedschrijver,

Hans Brok

Verslag herendag 17 januari 2018

Woensdagochtend liet het Online Golf System nog 14 inschrijvingen zien voor deze herendag. Aan het eind van die dag is het scherm op zwart gegaan, de herendag van 17 januari 2018 blijkt uit de geschiedschrijving verwijderd.

Daartoe geïnspireerd door de nog steeds eenhoofdige wedstrijdleiding trotseerden 5 flights regen- en hagelbuien, windkracht vijf, een zeer drassige, soms natte baan en dat alles bij slechts een paar graden boven nul.

Het zal u, argeloze lezer, dan ook niet verbazen dat na negen holes door de wedstrijdleiding met steun van nagenoeg het gehele gezelschap het volgende perscommuniqué werd vrijgegeven: “Op basis van voortschrijdend inzicht wordt wegens de barre weersomstandigheden en de slechte conditie van de baan ad hoc besloten de wedstrijd met terugwerkende kracht af te gelasten. Dit houdt in dat er geen scores zijn, ook niet voor de eclectic competitie.”

Frans Reuser stond er nog op dat in de formulering de toevoeging ‘ad hoc’ werd opgenomen. Ad van Gestel was op z’n zachtst gezegd teleurgesteld dat zijn ondanks de bizarre omstandigheden toch goede score hem werd afgenomen. Ad Vonk en Arie van Empel gaven aan niet voor de helft naar De Dongensche te zijn afgereisd en gingen toch weer de baan in voor de ‘back nine’.

En voorts ging ieder zijns weegs.

Hans Brok

Verslag Herendag 10 januari 2018

Met een dozijn aanmeldingen in elke categorie sloot de inschrijflijst op precies 24 medecompetitors. Helaas waren de weersvooruitzichten niet erg goed. Om hen moverende redenen verscheen een drietal aanmelders toch maar liever op voorhand niet aan de start. Na het updaten van de regenbuivoorspelsoftware op een aantal smartphones zakte de animo om te starten zodanig dat de wedstrijdleiding, deze week door afwezigheid wegens vakantie van Ruud Kuhlmann bestaande uit Jos Heeren, genoodzaakt was haar toevlucht te zoeken tot het uitspreken van bemoedigende en inspirerende woorden om tenminste nog een paar flights op de tee van de eerste hole te krijgen. Er werd zelfs geopperd dat vanwege de terreinomstandigheden in de baan opteeën wellicht toegestaan zou zijn: letterlijk een opsteker voor de eclectic-competitie! Helaas liet de om half tien verwachte greenkeeper met het mogelijk verlossende woord het afweten.  

Wel zat door de van het gezelschap bekende scherts en luim, het relativerend vermogen minstens gelijk aan dat van de kaasboer uit Gouda en, niet te vergeten, de door Margaret soepel geserveerde koffievarianten de stemming er al goed in. Gespeeld zou er worden, al was het maar alleen de eerste negen! Door de zorg van de wedstrijdleiding werden er op schrift gestelde instructies verspreid met het oog op verstandig gebruik van de baan, gericht op het ontzien van greens, fore greens, dijken en door het overvloedige water zeer kwetsbare plaatsen van de baan.

In een drassige baan maar puttend op de normale greens ging het gezelschap rond. De paraplu’s stonden meestal op om bescherming te bieden tegen wat regen, die, omdat er niet veel wind stond, zowat verticaal omlaag viel. Vanwege de redelijke temperatuur van een graad of vijf en de geringe wind chill factor was het goed te doen. Toch hield om verschillende redenen nog een viertal heren het in de pauze voor gezien.

Het scorebord zag er na afloop als volgt uit:

A-Groep

Stableford

Hcp

1

Peter Hillebrand

30

23,7

2

Ad van Gestel

29

23,2

3

André van Velsen

28

22,9

 

Theo Jeurissen

28

23,0

 

John van Riel

28

25,3

B-Groep

Stableford

Hcp

1

Hans Brok

34

36,0

2

Han Rozenbrand

32

35,9

3

Ditmer Weertman

30

36,0

4

Dirk-Jan Theunisse

28

34,8

5

Arie van Empel

23

39

         

Zeven birdies vonden deze week een nieuw thuis: twee voor Sidney van den Berg (op holes 8 en 17), en één elk voor Hans Brok (8), Alfred van der Ende (10), Ad van Gestel (10), Peter Hillebrand (9) en Han Rozenbrand (10). De speciale verrichtingen waren voor Han Rozenbrand (neary) en Sidney van den Berg. Laatstgenoemde scoorde zowel de traditionele greeny als de door André van Velsen gesponsorde quattro op, u raadt het al, hole vier. Omdat goed voorbeeld doet volgen stelde Sidney een van zijn prijzen meteen weer beschikbaar voor de volgende ronde.

Op zijn verzoek krijgt Sidney van den Berg het woord. Het erg grote aantal niet gerepareerde pitch marks heeft hem verbaasd en vandaag heeft hij helaas ook moeten constateren dat een groot aantal plaggen geslagen werd die niet werden teruggelegd. Hij doet een dringend beroep op het begrip en de medewerking van allen om deze ongewenste toestanden te voorkomen. Niet omdat hijzelf dat zo graag wil, maar omdat het de kwaliteit van de baan en daarmee het speelgenot van allen ten goede komt. Zijn oproep luidt dan ook: laat ons er allemaal voor zorgen dat de natuur in het voorjaar zo kort mogelijk nodig heeft om de baan weer in een optimale conditie te krijgen!

U een betrouwbaar inzicht te verschaffen in het verloop van de eclectic-competitie was deze week een bijzondere uitdaging. In hun ijver om de wedstrijdleiding, vanwege de geringe bezetting, te steunen vulden drie heren bij de holes waarop zij hun bal opnamen en niet uitspeelden een streep in, in plaats van, zoals verzocht was, het aantal tien. Het computersysteem dat de eclectic standen bijhoudt, telt voor deze hole(s) nul slagen. Het zal geen betoog behoeven, dat er zeer snelle stijgers met onwaarschijnlijke scores uit de computer kwamen rollen. Met wat noeste arbeid is inmiddels op papier, het computersysteem blijkt niet vanuit Kaapstad te bedienen, de actuele stand gecorrigeerd. De belangrijkste verschuivingen zijn : in de A-groep weten zich Alfred van der Ende met negen, André van Velsen met drie en Peter Hillebrand, Ad van Gestel, John van Riel en Ad Verhoof met elk twee slagen te verbeteren. Sidney van den Berg komt met 89 slagen op plaats 8 binnen. Dingeman Koreman (80 slagen) schuift op naar plaats één, omdat Koen van Besouw van de ledenlijst verdwijnt. In de B-groep klimmen Ad Vonk met tien, Ditmer Weertman en Hans Brok met elk acht en Wilbert-Jan Karskens met zes slagen omhoog. Caspar Dumont (91 slagen) handhaaft zich kranig op plaats één, op de voet gevolgd door Han Rozenbrand (93).

 Hans Brok

Verslag Herendag 3 januari 2018

De verwachting van het golfweer scoorde voor de eerste herendag van 2018 een een (1). Was het daarom dat de inschrijflijst slechts 12 deelnemers toonde, of was de een dag ervoor gehouden gemengde dag met oliebollen meer debet? Of, anders gezegd, was er sprake van voortschrijdend inzicht of moet de oorzaak eerder gezocht worden in een uit de hand gelopen bacchanaal aan het eind van de gemengde dag?

In elk geval waren de omstandigheden zodanig dat van het beperkte aantal aanmeldingen nog eens voor het bereiken van de eerste tee een kwart afviel. Slechts negen onverschrokkenen verschenen aan de start, vijf in de A-groep en dus vier in de B-groep. Onverschrokken? Een van de bikkels kwalificeerde het toch gaan spelen als ‘belachelijk’.

De weersomstandigheden waren met tot storm aanwakkerende wind in vlagen, regen en hagel bar en boos. De baan lag er ook niet meer echt acceptabel bij. Zie het verslag van de gemengde dag van 2 januari jl. voor meer informatie hierover.

Al met al haakten twee spelers na hole vier af. De overige zeven streden vermetel door tot en met hole negen.  

Zonder zich te wagen aan een geCalculeerde Buffer Aanpassing in verband met de weers- en baanomstandigheden noteerde uw kronikeur de volgende uitslag:

A-Groep

Stableford

Hcp

1

Martien de Wit

16

22,9

2

Jos Heeren

13

19,2

3

Dirk Engelkamp

11

19,9

 

André van Velsen

11

22,9

B-Groep

Stableford

Hcp

1

Caspar Dumont

11

29,0

2

Ilario Borsoi

11

35,0

3

Ruud Kuhlmann

9

40

Een aandachtig lezer zal opmerken dat alle spelers die de front-nine afrondden in de prijzen vielen. Dirk Engelkamp bleek daarbij als beste in staat de elementen te trotseren en met zijn club de bal toch met voldoende lengte enigszins in de juiste richting te dirigeren: hij ging naar huis met de neary én de greeny.

Ook in de Eclectic competitie vonden er verschuivingen plaats. In de A-Groep wist Martien de Wit zich toch maar liefst elf slagen te verbeteren (naar 95), André van Velsen twee (ook naar 95) en Jos Heeren één (naar 83). In de B-Groep verbeterde alleen Ruud Kuhlmann zich met twee slagen naar 112.

Hans Brok

 

Verslag Herendag 27 december 2017

 

De laatste herendag van 2017 werd bevolkt door 19 deelnemers. De A-groep was met 13 deelnemers (één minder dan vorige week) weer goed vertegenwoordigd, de B-groep bracht slechts 7 deelnemers in de baan (precies de helft van vorige week).
In de A-groep ontbrak Cornel Edelbroek, die het volgend medisch bulletin deed uitgaan om zijn afwezigheid te verklaren: “In mijn ijver om mijn schoondochter naar Schiphol te brengen ben ik bij haar huis in Amsterdam met een koffer van de portiektrap geschoven met als resultaat: 3 gebroken ribben en een elleboog met 3 hechtingen erin. Voorlopig leef ik op morfine etc. Fijne Feestdagen voor allemaal!” Uw kronikeur zal namens allen spreken als hij Cornel een voorspoedig herstel wenst.
Met een natje en een droogje waren de weersomstandigheden kenmerkend voor de meeste herendagen. Nog steeds waren de normale greens te bespelen. Op een enkele uitschieter na werd er gemiddeld gescoord. De belangrijkste resultaten luiden:

A-Groep

Stableford

Hcp

1. Dingeman Koreman

36

18,1

2. Ad van Gestel

30

23,2

3. Alfred van der Ende

27

17,8

4. André van Velsen

26

22,9

     Ad Verhoof

26

25,1

6. Jannes Vermeulen

25

8,7

    Martien de Wit

25

22,9

    John van Riel

25

25,3

B-groep

Stableford

Hcp

1. Ilario Borsoi

31

35,0

2. Caspar Dumont

27

39,0

3. Han Rozenbrand

26

35,9

4. Arie van Empel

25

39,0

5. Guus van Dijk

22

26,0

Bij de bijzondere verrichtingen was de neary weer voor John van Riel, Dingeman Koreman tekende voor de greeny en de, door Ton Timmermans gesponsorde, treeny viel in handen van Ad Verhoof. De zeldzame birdies waren deze week voor Jos Heeren op 18 en Alfred van der Ende op 12. De koers van de aanmoedigingsprijs was vandaag relatief hoog, 17 punten. Uit het strijdlustige triumviraat met deze score, bestaande uit Theo Jeurissen, Hans Lucas en Ruud Kuhlmann, mocht laatstgenoemde de fel begeerde bal de zijne noemen.
Over het verloop in de eclectic-stand valt het volgende te melden: - in de A-groep verbeterden zich André van Velsen (12 slagen), Jannes Vermeulen (10)  en Ad Verhoof (6) het meest. Koen van Besouw blijft met drie slagen boven par aan de leiding, gevolgd door Dingeman Koreman (+8) en Jos Heeren (+12). - in de B-groep waren de drie besten Han Rozenbrand, die zich met vijf slagen verbeterde, en Ilario Borsoi en Hans Lucas met ieder vier slagen. Bovenaan blijft Caspar Dumont staan (+19) en is Han Rozenbrand inmiddels opgeklommen tot de tweede plaats met 23 slagen boven par.
Het zal niemand verbazen dat het natje en droogje ook na de gelopen ronden weer op tafel kwamen, ditmaal nog versterkt door een rondje bitterballen van Peter Hillebrand om in dit uitgelezen gezelschap zijn verjaardag te vieren en de gebeurtenis van het voor de tweede maal opa worden te gedenken.
Onder verwijzing naar de eerder al aangekondigde gemengde dag op dinsdag 2 januari 2018, naar verluidt met oliebollen, sluit ik het logboek van de herendagen 2017 onder dankzegging voor de ervaren aandacht en allen graag een prettige jaarwisseling toewensend in het vooruitzicht van een voorspoedig nieuw jaar in blijvend goede gezondheid.

Hans Brok

Verslag Herendag 20 december 2017

Waarschijnlijk dankzij de afgelaste herendag van vorige week was het aantal deelnemers groot. Het aantal inschrijvingen bedroeg 28, het scoreoverzicht komt op 13 deelnemers in de A-groep en 14 in de B-groep. Erick de Roon moest wegens ziekte het bed houden, maar zijn partner gelukkig ook: zo vernam uw gelegenheidskronikeur uit eerste hand. Inderdaad, uw gelegenheidskronikeur: ook Herman Rooney moest tot zijn spijt afzeggen wegens overbelasting van spieren ‘waarvan hij niet wist dat hij ze had’ en die hem kennelijk ook het geschiedschrijven naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de herendag onmogelijk maakt. Ondanks de sneeuw van vorige week en de daarop intredende dooi lag de baan er redelijk bij. Rekening houdend met de omstandigheid dat de flights snel door de baan moesten om voor het donker op deze zowat kortste dag van het jaar weer binnen te zijn, was het aangenaam nog steeds op de normale greens te kunnen spelen en de aanwezigheid van tijdelijk water eigenlijk alleen rondom de waterpartijen optrad vanwege de hoge waterstand. Wel waren de sporen van de voertuigen van de greenkeepers duidelijk waarneembaar en was goed te zien dat het gras niet meer in staat is zich te herstellen. In wat laaghangende mist en soms lichte motregen gingen de deelnemers in een beste stemming door de baan. Er werd redelijk gescoord, hetgeen wellicht, het is al eerder opgemerkt, mede te danken is aan de omstandigheid dat er non-qualifying gespeeld wordt. De snelheid zat er in bijna alle flights goed in. Al doende werd het scorebord als volgt volgehangen:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Koen van Besouw

38

13,3

2. Dingeman Koreman

35

18,1

     Christian Traa

35

19,8

4. Ton Timmermans

33

20,5

5. Theo Jeurissen

32

23,0

     Peter Hillebrand

32

23,7

Heren B

   

1. Hans Brok

35

36,0

2. Arie van Empel

32

39,0

3. Caspar Dumont

31

29,0

4. Ilario Borsoi

30

35,0

5. Hans Rozenbrand

29

35,9

De Neary werd vandaag geslagen door John van Riel, de Greeny door Koen van Besouw (die onmiddellijk zijn prijs weer beschikbaar stelde) en de Treeny, gesponsord door Koen van Besouw, door Dingeman Koreman. De strijd om de aanmoedigingsprijs eindigde ex aequo, maar ging op basis van de laagste handicap naar Wilbert-Jan Karskens. Zou het favoriete systeem, ‘wie kreeg de meeste slagen mee?’, van uw incidentele schrijver te velde zijn gevolgd, dan was Hans Lucas in de prijzen gevallen. Er konden weer vijf birdies uitgereikt worden: één voor Dingeman Koreman, één voor Christian Traa en drie voor Koen van Besouw. Ook nog even aandacht voor het verloop in de eclectic-stand. In de A-groep verbeterden zich het meest met alle drie 11 slagen: Koen van Besouw, Mari van Spijk en Dirk Engelkamp. In de B-groep waren de drie besten Wouter van Hengel, Arie van Empel en Hans Brok die zich met respectievelijk 17, 15 en 14 slagen verbeterden. In de loop van de dag tekenden alle aanwezige deelnemers een Van Harte Beterschap kaart voor de normaliter trouw aanwezige René Hems die herstellende is van een medische ingreep om voorgoed af te zijn van zijn (ge)zicht(s)klachten. Natuurlijk allemaal in het kader van ‘Je beste vrienden zitten bij Golfvereniging Dongen’! Volgende week houden we de laatste herendag van het jaar. Rest nog te vermelden dat de gemengde dag van de laatste dinsdag in december verplaatst is naar 2 januari 2018.

Hans Brok    

Verslag Herendag 6 december 2017

Op de verjaardag van de goed heiligman stonden er bakjes met pepernoten op de stamtafel . Niet iedereen was zich ervan bewust dat dit een traktatie was van de dames. Waarvoor onze dank! De heren speelden voor de eerste keer niet qualifying. Het kán niet toevallig zijn, dat een uitzonderlijk hoog aantal heren (bijna 40%) in de buffer speelde. Als de druk eraf is, wordt er kennelijk beter gepresteerd! Het was tevens de eerste dag die meetelt voor de eclectic. Door het hoge aantal birdies hebben verschillende heren meteen al een aantal holes gescoord waarop ze zich nog (nauwelijks!) kunnen verbeteren. Er was enige kritiek op de kwaliteit van de holes. In de flight van schrijver dezes werden verschillende putts gemist doordat de grond rond een aantal holes ietwat bol stond. Maar dat was dan ook het enige minpuntje, want verder ligt de baan er werkelijk uitstekend bij. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Cornel Edelbroek

35

25,6

2. Ton Timmermans

34

20,5

     Peter Hillebrand

34

23,7

     John van Riel

34

25,3

5. Koen van Besouw

33

13,3

    Ad van Gestel

33

23,2

Heren B

   

1. Caspar Dumont

34

29,0

    Ilario Borsoi

34

35,0

3. Frans Reuser

32

30,8

4. Han Rozenbrand

31

35,9

5. Erick de Roon

28

28,6

De neary werd geslagen door Caspar Dumont, de greeny en de door Ton Timmermans gesponsorde treeny door Koen van Besouw en een extra greeny op hole 1 (gesponsord door Dingeman Koreman) door Mari van Spijk. Er waren birdies voor Cornel Edelbroek en Koen van Besouw (ieder 2x) en voor Mari van Spijk, Caspar Dumont, René Hems, Peter Hillebrand, Ad Verhoof en Ad van Gestel. De aanmoedigingsprijs ging naar André van Velsen (nog wat aangeslagen door zijn avonturen op Bali?). Ruud Kuhlmann wees er nog eens op, dat de gemengde dag van december wordt verplaatst naar dinsdag 2 januari.

Herman Rooney

Verslag Herendag 21 november 2017

Wat zijn wij heren toch bofkonten. Gisteren zijn de dames van de baan geregend, maar vandaag was het een superdag met zon en een aangename temperatuur. Vreemd toch, dat onder deze “ideale” omstandigheden de prestaties dermate beneden de maat bleven dat er een CBA van -1 uit rolde. Met inachtneming van deze CBA speelden slechts drie heren in hun buffer. De laaghangende herfstzon maakte pijnlijk duidelijk dat de greens zijn vergeven van de pitchmarks. Jos Heren wees erop dat slechts weinig heren hier iets aan doen. Hij verzocht alle heren in het vervolg hun pitchvork in de zak te hebben en te gebruiken! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Ad Verhoof

34

25,0

2. Herman Rooney

31

25,3

3. Jos Heeren

30

19,0

    Ton Timmermans

30

20,4

5. Koen van Besouw

28

13,2

Heren B

   

1. Caspar Dumont

30

28,9

2. Wilbert-Jan Karskens

28

27,1

3. Frans Reuser

24

30,6

4. Hans Brok

23

36,0

5. Hans Lucas

21

30,4

9 Holes

   

1. Wouter van Hengel

14

48,0

De neary werd geslagen door John van Riel, de greeny door Koen van Besouw, de treeny (gesponsord door Hans Brok) door Dingeman Koreman en de quatro (gesponsord door Christian Traa) door Jannes Vermeulen. Er waren slechts twee birdies, voor Koen van Besouw en Hans Lucas.

Herman Rooney

Verslag Herendag 15 november 2017

Het was een wedstrijd met twee gezichten. Een aantal heren had er helemaal geen moeite mee om in de buffer te spelen, maar evenveel heren bakten er niks van! Hoe dat kan. . . dat zijn de mysterieuze krachten in de sport. Oftewel: dat is nou golf! Herman Rooney sloeg op hole 9 bijna een eagle, maar kon op de andere holes niet imponeren. Bij de heren A was Jos Heeren de beste met 36 stablefordpunten, op de voet gevolgd door Koen van Besouw met 35 punten. In de categorie heren B eindigden René Hems en Ilario Borsoi ex aequo op de eerste plaats met 34 stablefordpunten. Er werden maar liefst 8 birdies geslagen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Jos Heeren

36

19,0

2. Koen van Besouw

35

13,2

3. Christian Traa

33

19,7

4. Ad van Gestel

32

23,1

    Peter Hillebrand

32

23,6

Heren B

   

1. René Hems

34

28,3

    Ilario Borsoi

34

34,9

3. Erick de Roon

33

28,5

4. Hans Lucas

32

30,4

5. Caspar Dumont

30

28,8

De neary werd geslagen door Caspar Dumont, de greeny door Herman Rooney. Er waren birdies voor Theo Jeurissen (2x), Ilario Borsoi, Herman Rooney, Koen van Besouw, Peter Hillebrand Jannes Vermeulen en Dirk Engelkamp. De aanmoedigingsprijs was voor Wilbert Jan Karskens.

Herman Rooney

Verslag Herendag 8 november 2017

Hier had eigenlijk een verslag moeten staan van de geplande funwedstrijd. Maar – wat niemand voor mogelijk had gehouden – Ruud was het vergeten! Dus toch gewoon een qualifying wedstrijd. Ondanks redelijk goede omstandigheden werd er niet goed gescoord. Op het moment van schrijven van dit verslag is de wedstrijd nog niet in OGS afgesloten, dus is nog niet duidelijk, of er een CBA van -1 of -2 uitrolt. Waarschijnlijk wel. Bij het binnenkomen van de diverse flights was er enige consternatie, toen bleek dat er een flight ontbrak. Alle flights waren binnen, gevolgd door een aantal groepen greenfeeërs. Maar van de laatste groep van twee (namen bekend bij de redactie) ontbrak elk spoor. Gevreesd werd dat ze waren verdwaald  of verongelukt. Die vrees bleek ongegrond, toen ze uiteindelijk op hole 18 arriveerden. Een standje voor langzaam spel was wel verdiend. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Peter Hillebrand

36

23,6

2. Dingeman Koreman

33

18,0

     André van Velsen

33

22,9

4. Christian Traa

32

19,7

     Cornel Edelbroek

32

25,3

Heren B

   

1. Jan Hamers

31

30,9

    Dirkjan Theunisse

31

34,7

3. Frans Reuser

29

30,5

4. Wouter van Hengel

28

48,0

5. René Hems

27

28,2

De neary werd geslagen door Cornel Edelbroek, de greeny door Hans Brok en de treeny (gesponsord door Herman Rooney) door Dirkjan Theunisse. Birdies werden geslagen door Jos Heeren (2x), Jan Hamers, Ad Verhoof, André van Velsen en Jannes Vermeulen. De aanmoedigingsprijs ging naar Hans Lucas. Tijdens het (lange) wachten – zie boven – trakteerde het comité op bitterballen, die gretig aftrek vonden.

Herman Rooney

Verslag Herendag 1 november 2017

Het was een feestelijke dag, niet alleen vanwege Allerheiligen, maar ook vanwege de verjaardag van Ruud Kuhlmann (70!) en de traktatie, die bij iedereen in de smaak viel. Ruud (of alle heiligen?) hadden gezorgd voor een uitzonderlijk mooie dag, waarbij de jassen de tas in konden. De nakende winter lijkt nog ver weg. We hebben afscheid genomen van Robert de Jong, tot op heden een trouwe deelnemer aan de Herendag en bovendien “invaller” voor het maken van de verslagen. Robert, we hopen je in de toekomst weer als deelnemer te mogen verwelkomen! Christian Traa slaagde er als enige in zijn handicap te verlagen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Christian Traa

37

20,1

2. Dirk Engelkamp

32

19,4

3. Peter Hillebrand

31

23,4

4. Ad Verhoof

30

24,7

    Herman Rooney

30

25,0

Heren B

   

1. Frans Reuser

35

30,5

2. Hans Lucas

32

30,3

3. Dirk Jan Theunisse

30

34,6

4. Ilario Borsoi

29

34,6

    Han Rozenbrand

29

35,5

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny door Dirk Jan Theunisse en de treeny (gesponsord door Christian Traa) door Ton Timmermans (in 3 slagen in de hole!). Er waren birdies voor Jannes Vermeulen (2x), Frans Reuser, John van Riel en Ton Timmermans. De aanmoedigingsprijs ging naar Ditmer Weertman

Herman Rooney

Verslag Herendag 25 Oktober 2017

Een record aantal deelnemers van maar liefst 33 mannen waren vandaag aanwezig om te proberen het groene gras te bedwingen.
Daarbij waren weer 2 nieuwe herendag spelers te weten Koen en Wouter.
Niet iedereen was daarin even succesvol, de hoogste score was voor nieuwkomer
Koen van Besouw met 38 punten en de minst succesvolle (veteraan) kwam niet verder dan 10.
Het leverde deze persoon nog wel een balletje op als troostprijs.
Zoals altijd ging het golfen voor de rest van de kliek met ups en downs gepaard.
Adje van Gestel moest het zelfs bij hole 6 bijna opgeven nadat hij per ongeluk op het knopje forward had gedrukt en zijn kar met tas en al het water inreden
Gelukkig is het daar niet diep en kon hij na enig vissen zijn golfronde vervolgen.
Tijdens de gebruikelijke korte interval werden wij allen getrakteerd op gebak van Ilario vanwege zijn verjaardag.
Ilario van harte gefeliciteerd namens alle deelnemers het gebak was heerlijk.
Rest mij alleen nog te zeggen dat dit mijn laatste Herendag was, de meeste van jullie zijn op de hoogte van mijn situatie.
Ik wil een ieder bedanken voor de gezellige tijd en ik hoop zodra het kan weer terug te keren op het golfnest.

Tot ziens

Robert de Jong

De Uitslag

Cat. A

Naam

Hcp

Score

1

Koen van Besouw

14,1

38

2

Peter Hillebrand

23,4

33

3

Andre van Velsen

22,7

31

4

Jac de Beer

24,3

31

5

Jos Heeren

18,7

30

6

Robert de Jong

18,8

30

7

Ton Timmermans

20,1

29

8

Ad van Gestel

22,8

29

9

Ad Verhoof

24,6

29

10

Frans van Keulen

23,7

27

11

Herman Rooney

24,8

27

12

Alfred van der Ende

17,5

25

13

Dingeman Koreman

17,9

25

14

Peter Naus

25,1

22

15

John van Riel

24,7

20

16

Cornel Edelbroek

25,0

17

Cat. B

Naam

Hcp

Score

1

Han Rozenbrand

35,5

32

2

Ruud Kuhlman

40,0

32

3

Erick de Roon

28,2

29

4

Dirkjan Theunisse

35,5

29

5

Hans Brok

36,0

28

6

Wouter van Hengel

48,0

28

7

Rene Hems

28,0

25

8

Casper Dumont

28,5

25

9

Frans Reuser

30,4

23

10

Jan Hamers

30,8

23

11

Arie van Empel

39,0

22

12

Hans Lucas

30,1

20

13

Ditmer Weertman

35,6

10

1e 9 holes

Naam

   

1

Ad Berk

18,9

17

2

Mari van Spijk

24,0

14

3

Guus van Dijk

36,0

12

4

Ilario Borsoi

34,6

4

Er waren 3 Birdies : Koen van Besouw op hole 4, Erick de Roon op hole 9

en Robert de Jong op hole 18

De Neary is gewonnen door Rene Hems

De Greeny door Erick de Roon

en de Treeny gesponsord door Erick de Roon met een fles wijn is gewonnen

door Koen van Besouw.

Verslag Herendag 18 oktober 2017 op Golfpark De Efteling

Maar liefst 32 heren hadden zich ingeschreven voor deze speciale Herendag. André van Velsen, tevens marshal op de Efteling, had bemiddeld bij de reservering en een gunstig tarief bedongen, inclusief de mogelijkheid van een warme hap na afloop. Het weer was fantastisch en de baan lag er uitstekend bij, dus werd het een mooie dag. Er was een nieuwe deelnemer, Koen van Besouw, handicap 14,1. Sommigen van ons kenden hem nog van zijn lidmaatschap bij de “oude” Vossenhole. Welcome back, Koen! Tiny Kolsters was de man van de dag: hij had niet alleen de hoogste score, maar sloeg ook de neary, greeny en treeny. Hij ging dus met een forse lading ballen naar huis. Na de wedstrijd trakteerde het organiserend comité op warme hapjes, die gretig aftrek vonden. Al met al een zeer geslaagde dag! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Tiny Kolsters

35

15,0

2. Koen van Besouw

30

14,1

    Dingeman Koreman

30

17,9

4. John van Riel

29

24,7

5. Mari van Spijk

27

24,0

Heren B

   

1. Caspar Dumont

32

28,5

2. Ilario Borsoi

29

34,6

3. Jan Hamers

27

30,8

     Han Rozenbrand

27

35,5

5. Ditmer Weertman

23

35,6

Zoals vermeld, werden de neary, greeny en treeny geslagen door Tiny Kolsters. De longest was voor Jannes Vermeulen. Er werden twee birdies geslagen, door Mari van Spijk en Koen van Besouw. De aanmoedigingsprijs ging bij de heren A naar Dirk Engelkamp, bij de heren B naar Erick de Roon.

Herman Rooney

Verslag Herendag 11 oktober 2017

Om maar met de deur in huis te vallen: het was de dag van Han Rozenbrand. Met een score van 45 stablefordpunten liep hij ver vóór de troepen uit. Als je dan leest, dat er een CBA was van -2, betekent dat dat hij maar liefst 11 slagen boven zijn buffer speelde. Een rekensommetje wijst uit, dat hij zijn volgende wedstrijd zal spelen met een nieuwe handicap van 35,5. Petje af! En de andere heren? We zullen maar zeggen, dat ze hun kruit droog hielden voor de wedstrijd van volgende week op de Efteling. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Jac de Beer

33

24,2

2. Peter Hillebrand

31

23,8

3. Jos Heeren

30

18,7

    Ton Timmermans

30

20,1

    Ad van Gestel

30

22,8

    Herman Rooney

30

24,8

Heren B

   

1. Han Rozenbrand

45

46,0

2. Caspar Dumont

35

28,5

3. Frans Reuser

31

30,3

4. Erick de Roon

30

28,2

    Ilario Borsoi

30

34,6

De neary werd geslagen door Ad van Gestel, de greeny door André van Velsen en de treeny (gesponsord door Frans Reuser) door Christian Traa. Birdies werden geslagen door Erick de Roon, Mari van Spijk, Ilario Borsoi en Herman Rooney. De aanmoedigingsprijs was voor Peter Naus. Noot: volgende week woensdag spelen we op golfpark De Efteling!!

Herman Rooney

Verslag Herendag 4 oktober 2017

Het aantal deelnemers aan de Herendag groeit gestaag. Waren we nog niet zo lang geleden al blij met 20 deelnemers, tegenwoordig zitten we rond de 30. De splitsing in een A- en B-categorie is dan ook al enige tijd gemeengoed. Ook jongere senioren melden zich aan: mannen die nog deelnemen aan het arbeidsproces en echt vrij moeten nemen voor de Herendag. Vandaag werden we daaraan herinnerd toen Han Rozenbrand trakteerde voor zijn verjaardag: 64 jaar. Vooraf had het Comité een aantal handvatten toegezonden met betrekking tot het fenomeen ready golf. Kernbegrip: niet degene die de eer heeft of die het dichtste bij de hole ligt slaat, maar degene die op enig moment in de beste positie is om te slaan.  Een straffe wind drukte de resultaten. Slechts 7 heren (24%) speelden in hun buffer. Jannes Vermeulen deed zijn naam als longhitter eer aan door zowel de longest als de leary (in twee slagen het verste op de fairway) te winnen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Christian Traa

35

19,9

2. Ton Timmermans

32

20,0

     Piet Vermeulen

32

25,1

4. André van Velsen

31

22,4

5. Peter Hillebrand

30

23,7

Heren B

   

1. René Hems

34

27,8

2. Erick de Roon

33

28,2

3. Ilario Borsoi

32

34,6

4. Han Rozenbrand

30

46,0

5. Arie van Empel

28

39,0

De neary werd geslagen door Hans Lucas, de greeny door André van Velsen, de treeny (gesponsord door Peter Naus) door Ad Verhoof, de longest (gesponsord door Christian Traa) en de leary (gesponsord door André van Velsen) beide door Jannes Vermeulen. Er waren birdies voor Christian Traa (2x), Mari van Spijk, Jos Heeren en Ton Timmermans. De aanmoedigingsprijs was voor Peter Naus.

Herman Rooney

Verslag Herendag 20 september 2017

We zijn wederom verblijd met twee nieuwe deelnemers aan de Herendag: Petro Verschuren en Koen van Besouw. Deze laatste kwam, op een “ingeschatte” handicap van 14,0 en buiten mededinging binnen met 32 stablefordpunten. Dus dat wordt een hele goeie! Bij de Heren B knalde Han Rozenbrand eruit met een score van 44 stablefordpunten. Daarmee gaat zijn handicap maar liefst 8 volle punten omlaag! Dat wordt ook een goeie! Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Peter Hillebrand

33

23,7

2. Koen van Besouw

32

14,0

    Peter Naus

32

24,9

4. Christian Traa

29

19,8

    Ad Verhoof

29

24,3

    Herman Rooney

29

25,3

Heren B

   

1. Han Rozenbrand

44

55,0

2. Ilario Borsoi

35

34,5

3. René Hems

34

27,7

    Hans Brok

34

36,0

5. Ruud Kuhlmann

32

40,0

9 Holes

   

Ad van Gestel

17

22,6

De neary werd geslagen door Petro Verschuren, de greeny door Robert de Jong (wie anders!), de treeny (gesponsord door een vriend van Erick de Roon) door Koen van Besouw en de longest (gesponsord door Cornel Edelbroek) door Christian Traa. Birdies werden geslagen door Robert de Jong (2x), Theo Jeurissen, Peter Hillebrand, Koen van Besouw, Hans Lucas en Piet Vermeulen.  De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk. Frans Reuser trakteerde op vlaai met slagroom vanwege zijn verjaardag. Herman Rooney kon verheugd meedelen, dat tijdens de wedstrijd in het veraf gelegen Londen een kleindochter ter wereld was gekomen!
Noot: volgende woensdag 27 september is de maandelijkse Gemengde Dag. Warm aanbevolen!

Herman Rooney

Verslag Herendag 13 september 2017

Kun je eigenlijk wel golfen in een stormachtige wind (code oranje in het Noorden des lands!). Ad van Gestel vindt van wel, getuige zijn 37 stablefordpunten. Nee, echt niet, vindt Cornel Edelbroek (zijn score bij de redactie bekend!). Opvallend, dat noch in de A- noch in de B-groep ook maar iemand erin slaagde in zijn buffer te spelen, behalve dus Ad van Gestel. Door de lage scores kreeg deze wedstrijd  een CBA van -2/RO. Rara, wat is dat?  Na enig googelen vinden we het antwoord: Computed Buffer Adjustment -2 Reduction Only. Dus alleen gevolgen voor degene wiens handicap omlaag gaat? We zullen het wel merken aan onze handicaps. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ad van Gestel

37

23,8

2. Jos Heeren

28

18,4

3. Ad Berk

27

18,6

    Peter Hillebrand

27

23,7

    André van Velsen

27

24,4

    Herman Rooney

27

25,3

Heren B

   

1. Han Rozenbrand

30

55,0

2. René Hems

28

27,7

3. Ilario Borsoi

25

34,3

    Arie van Empel

25

39,0

5. Caspar Dumont

21

28,3

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny door André van Velsen en de treeny (gesponsord door een vriend van Erick de Roon) door Hans Lucas. Er werden geen birdies geslagen. De aanmoedigingsprijs was voor Cornel Edelbroek.

Herman Rooney

Verslag Herendag 6 september 2017

Op de eerste dag van de meteorologische herfst hebben we toch nog geboft. Het waaide stevig, maar verder was het vrijwel ideaal golfweer. Dat vond althans Herman Rooney, die de sterren van de hemel speelde (nou ja, met enige overdrijving!). Na een kort verblijf in de B-groep was zijn score van 39 stablefordpunten ruimschoots voldoende om hem weer in de A-groep te doen terugkeren. Christian Traa scoorde in de A-groep het hoogste met 36 punten. Met 29 stablefordpunten was er een driedubbele ex aequo voor de derde plaats. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

Hcp

1. Christian Traa

36

19,8

2. John van Riel 34

34

25,9

3. Ad Berk

29

18,5

    Ton Timmermans

29

20,2

    Ad van Gestel

29

23,7

Heren B

   

1. Herman Rooney

39

26,6

2. Caspar Dumont

33

28,3

3. Ilario Borsoi

29

34,3

4. René Hems

27

27,5

5. Ruud Kuhlmann

26

40,0

    Han Rozenbrand

26

55,0

De neary werd geslagen door Ad van Gestel, de greeny door Robert de Jong en de treeny (gesponsord door William van der Laak) door Cornel Edelbroek. Er werd slechts één birdie geslagen, door Christian Traa. De aanmoedigingsprijs was voor Cornel Edelbroek (die vóór de prijsuitreiking een strategische aftocht had geblazen). Na de prijsuitreiking sprak Ruud Kuhlmann ons aller Margret toe om haar te feliciteren met haar 25-jarige bruiloft (Ruud: “Ze moet 14 geweest zijn, toen ze trouwde!!”). Namens de Herendag werd er een kaart overhandigd, getekend door alle aanwezige heren, en een bloemetje.

Herman Rooney

Verslag Herendag 30 augustus 2017

Hoe onbetrouwbaar kunnen weersvoorspellingen zijn! Na de zomerse dag van de Gemengde Dag zou de woensdag de hele dag regen geven. Op een schaal van 1 tot 10 kreeg het golf een 1. Maar ziet: om kwart over tien klaarde het op en kregen we een hele mooie zomerse dag. Herman Rooney speelde een wel heel bijzondere hole 3. Zijn afslag stuiterde over het water (een zogenaamde Jezusbal) en bleef vlak achter de vijver liggen midden tussen de zwanenfamilie. Onder heftig geblaas lieten ze zich verjagen, zodat Herman alsnog zijn chip naar de green kon maken: pardoes in de hole voor een birdie! In hun verbouwereerdheid verzuimden Herman en zijn flightgenoten om de koker voor de neary naast de green te zetten, met als gevolg dat alle spelers pas in de tweede ronde konden wedijveren om de neary. Tot overmaat van ramp werd ook vergeten om het busje voor de treeny te plaatsen, met hetzelfde gevolg. Conclusie: Herman nooit meer in de eerste flight indelen! In de A-lijn deed Robert de Jong weer eens van zich spreken met een score van 38 stablefordpunten. Heel bijzonder als je bedenkt, dat geen van de overige heren A in de buffer speelde! Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Robert de Jong

38

19,1

2. André van Velsen

31

24,0

    Ad Verhoof

31

24,1

4. Theo Jeurissen

30

21,8

5. Ad van Gestel

29

23,6

Heren B

   

1. Hans Lucas

36

32,2

2. Ilario Borsoi

33

34,1

    Han Rozenbrand

33

55,0

4. Erick de Roon

31

28,1

5. Jan Hamers

`30

30,7

De neary werd geslagen door Ilario Borsoi, de greeny door Caspar Dumont, de greeny voor de heren B (gesponsord door Frans Reuser) door Herman Rooney en de treeny (nog gesponsord door William van der Laak) door Cornel Edelbroek. Er waren birdies voor Robert de Jong (2x), Herman Rooney, Ilario Borsoi, Jos Heeren, Ad Verhoof, Arie van Empel, Hans Lucas en Caspar Dumont. De aanmoedigingsprijs was eigenlijk een ex aequo , maar werd uitgereikt aan Arie van Empel.

Herman Rooney

Verslag Herendag 23 augustus 2017

We konden vandaag twee nieuwe deelnemers verwelkomen: Ad Vonk (hcp 36,0) en Han Rozenbrand (hcp 54,0). We hopen dat de eerste ervaringen zijn bevallen! Ad sloeg al meteen de longest, maar omdat hij van oranje afsloeg, moest hij genoegen nemen met een symbolisch prijsje. Cor Korteweg, die wegens lichamelijke ongemakken niet meer kan golfen, had een vijftal doosjes balletjes aan Toine Berkelmans gegeven, met het verzoek ze door te geleiden naar de Herendag. Cor, bedankt en beste wensen voor de toekomst!
Er waren vandaag twee uitschieters: Hans Lucas in de B-groep met 39 stablefordpunten en Christian Traa in de A-groep met 37 punten.
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Christian Traa

37

20,2

2. Tiny Kolsters

36

15,0

3. Ad Verhoof

34

24,1

4. Cornel Edelbroek

33

24,3

5. John van Riel

32

25,9

Heren B

   

1. Hans Lucas

39

33,7

2. Frans Reuser

35

30,0

   Ilario Borsoi

35

34,1

4. Caspar Dumont

29

28,0

5. Hans Brok

28

36,0

De neary werd geslagen door Herman Rooney, de greeny door Jannes Vermeulen, de treeny ( gesponsord door Erick de Roon) door John van Riel en de longest (gesponsord door Christian Traa) door de sponsor zelf! De aanmoedigingsprijs ging naar nieuw lid Ad Vonk. Er waren birdies voor John van Riel en Jannes Vermeulen.
Na de gewone prijsuitreiking waren er flessen wijn voor de beste spelers in het tienweken-klassement. Hieronder de beste vijf in beide categorieën:

Heren A

punten

 

Heren B

punten

1. Jos Heeren

60

 

1. Mari van Spijk

69

2. Ad Verhoof

57

 

2. Caspar Dumont

67

3. Cornel Edelbroek

49

 

3. René Hems

62

4. André van Velsen

44

 

4. Hans Brok

51

5. Herman Rooney

37

 

5. Erick de Roon

38


Tot slot: opgevangen na afloop: Cornel Edelbroek (clubsecretaris en voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie) heeft onlangs zijn 65e verjaardag gevierd. Cornel, gefeliciteerd!

Herman Rooney

 

Verslag Vriendendag 16 augustus 2017

Eigenlijk begin ik al meteen verkeerd. Hierboven moet staan: verslag van de Vrienden- en Vriendinnendag. Want vandaag is er een belangrijke stap gezet op het pad van de emancipatie. Waar voorheen uitsluitend heren konden worden uitgenodigd, stond deelname dit jaar ook open voor dames. Aan Wil Hamers en Ursuls Beerens de eer als pioniers dit nieuwe tijdperk te mogen betreden.
De omstandigheden waren vrijwel ideaal: het weer was heerlijk en de baan lag er prima bij. Dat er desondanks geen hoge scores uitrolden had onder andere te maken met het feit dat de handicaps (de gezamenlijke handicap per koppel) slechts voor 7/16 werden verrekend. We speelden foursome, waardoor de vriendenparen gedwongen werden tot zo goed mogelijke samenwerking.
De wedstrijd werd verrijkt door een maximaal aantal prijzen voor bijzondere verrichtingen, mede mogelijk gemaakt door ruime sponsoring van William van der Laak.
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Deelnemers

speelhandicap

stablefordpunten

1. Robert de Jong & William van der Laak

15

32

2. Caspar Dumont & Ton Nicaise

21

30

3. Cornel Edelbroek & Jan Klavers

16

29

   Peter Hillebrand & Leo Kuijk

19

29

5. Anton Bosch & Mari van Ee

7

28

   Ed van der Donk & Ursuls Beerens

16

28

7. Ilario Borsoi & Hans Pruyssers

20

27

   Erick de Roon & Han Rozenbrand

33

27

9. Chris & Herman Rooney

17

26

   Jan & Wil Hamers

36

26


De neary en de greeny werden geslagen door Robert de Jong & William van der Laak, de treeny door Henk Somers & Karel Bruins (met 3 slagen in de hole van 8!) en de quatro door Mari van Ee & Anton Bosch. De longest was voor Mari van Ee (of was het partner Anton Bosch?). Aanmoedigingsprijzen werden toegekend aan Hans Rozenbrand en aan John van Riel & Christian Traa (die vanwege last-minute verhindering van hun flightgenoten alleen moesten spelen) en tot slot was de inzetprijs voor Ad Verhoof & Fred de Jong. Na de prijsuitreiking werd een greenfee verloot voor golfbaan Weilerseind, gesponsord door John van Riel, met Henk Somers (woonplaats Herkenbosch!) als gelukkige winnaar. Frans Reuser vroeg het woord om Jos en Ruud te bedanken voor het vele werk dat zij belangeloos verzetten bij de wekelijkse organisatie van de Herendag. Als blijk van waardering overhandigde hij hun een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld voor de Vriendendag. Met een applaus betoogden alle aanwezigen hun instemming met deze geste. De dag werd afgesloten met het nuttigen van de nodige consumpties en een voortreffelijke barbecue.

Herman Rooney

Verslag Herendag 9 augustus 2017

We hadden (wederom) meer geluk dan de dames. Waar de dames de middag nog moesten vullen met een spelletje bridge, konden de heren genieten van een dag die gaandeweg alleen maar mooier werd. Verrassend was, dat ondanks de gunstige weersomstandigheden niemand erin slaagde boven zijn buffer te spelen. Misschien waren we wat vadsig door de vlaai waarop Ad Berk vanwege zijn verjaardag trakteerde? Flights 8 en 9 werden na afloop door Ruud Kuhlmann vermanend toegesproken vanwege hun super-langzame spel. Bij de Heren A was er een viervoudige ex aequo op de eerste plaats. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ad van Gestel

33

23,6

   Peter Hillebrand

33

23,7

   Cornel Edelbroek

33

24,2

   John van Riel

33

25,9

5. Jos Heeren

32

19,5

   Ad Verhoof

32

24,1

Heren B

   

1. Mari van Spijk

35

28,4

2. Caspar Dumont

34

28,0

3. René Hems

30

27,6

   Erick de Roon

30

27,8

5. Ilaario Borsoi

29

33,9

   Hans Lucas

29

35,1


De neary werd geslagen door Mari van Spijk, de greeny door Ad Berk. Er waren birdies voor Ad van Gestel (2x) en Peter Naus. Na de prijsuitreiking wees Ruud Kuhlmann nog maar eens op de inschrijving voor de Vriendendag op 16 augustus en voor de speciale dag op golfpark de Efteling op 18 oktober. Hij vroeg ook suggesties voor een alternatief op het traditionele tienwekenklassement.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 2 augustus 2017

Vandaag bleek weer eens dat golf een gevaarlijke sport kan zijn. Dirk Engelkamp ervoer dit (bijna) aan den lijve toen plots een metalen projectiel langs zijn oor suisde. Wat was het geval? Ilario Borsoi had zich een gloednieuwe driver aangeschaft en ging er meteen mee aan de slag. Edoch, als gevolg van de (enorme?) krachten van Ilario’s swing vloog de kop eraf, rakelings langs het hoofd van zijn flightgenoot. Van heel andere orde was de uitzonderlijke score van Ad Berk. Uitgaande van een handicap van 21,1 sloeg Ad 43 stablefordpunten bij elkaar. Daarbij maar liefst drie birdies. Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Ad Berk

43

21,1

2. Cornel Edelbroek

37

24,5

3. Jos Heeren

35

19,4

   Herman Rooney

35

26,2

5. Robert de Jong

32

18,9

   Peter Hillebrand

32

23,6

Heren B

   

1. Caspar Dumont

36

28,0

2. Erick de Roon

35

27,8

3. Mari van Spijk

33

28,4

   Ilario Borsoi

33

33,7

5. Hans Lucas

32

35,1


De neary werd geslagen door Caspar Dumont, de greeny door Ad Berk en de door Christian Traa gesponsorde treeny door Piet Vermeulen. Er werden heel wat birdies gescoord, door Ad Berk (3x), Jos Heeren, Caspar Dumont, Hans Lucas, Cornel Edelbroek, Christian Traa, Ton Timmermans en Jannes Vermeulen. De aanmoedigingsprijs was voor Guus van Dijk, die mij na afloop meedeelde dat hij het abonnement hierop gaat opzeggen!
Na afloop vroeg Jos nog aandacht voor de Vriendendag van 16 augustus. Het aantal inschrijvingen hiervoor is tot nu toe teleurstellend!

Herman Rooney

Verslag Herendag 19 juli 2017

Volgens de vooruitzichten zou het op deze Herendag pas gaan regenen aan het einde van de middag. Dus geen centje pijn! Maar na de eerste ronde heerste er in het clubhuis en op he terras plotseling paniek. De diverse buienradars en buitenalarm gaven aan, dat er een enorme regenbui met onweer op het punt stond los te barsten boven Dongen. Reden voor een groot aantal deelnemers om niet aan een tweede ronde te beginnen. Edoch . . de bui kwam er niet en na de nodige aarzeling ging het merendeel van de spelers toch weer van start. En terecht, want er viel geen spettertje!
Vooral Ad Verhoof zal blij zijn, dat hij zich had laten overhalen om weer af te slaan, want hij leverde een prachtige kaart in: 42 stablefordpunten. Ook Piet Vermeulen (39) en Christian Traa (37) wisten zichzelf te verbeteren. In de B-groep komt Hans Brok (37 stablefordpunten) steeds dichter bij een handicap onder de 40.
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

hcp

1. Ad Verhoof

42

26,3

2. Piet Vermeulen

39

26,1

3. Christian Traa

37

20,5

4. Jos Heeren

35

19,3

5. Robert de Jong

33

18,9

Heren B

   

1. Hans Brok

37

42,0

2. Ad de Laat

30

52,0

3. Frans Reuser

29

29,6

4. Mari van Sp;ijk

25

28,2

5. René Hems

24

27,0


De neary en de treeny (gesponsord door Jos Heeren) werden geslagen door Christian Traa, de greeny door Piet Vermeulen. Er waren birdies voor Jos Heeren (2x), Piet Vermeulen, Ad Berk, Cornel Edelbroek, Peter Hillebrand, Ad Verhoof, Christian Traa en Mari van Spijk. De aanmoedigingsprijs ging naar Guus van Dijk
Noot: volgende week woensdag (26 juli) zijn wij gastheer voor de Gemengde Dag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 5 juli 2017

Misschien zijn er tijdens de herendag van 5 juli heel spannende dingen gebeurd, maar helaas . . ik heb er geen weet van. Vanwege de verjaardag van een kleinzoon moest ik eerder weg. Ik heb dus de gebruikelijke kleine wetenswaardigheden moeten missen die een verslag juist interessant maken. Ik moet dus volstaan met te zeggen, dat het een mooie dag was, met een baan in topconditie waarop goed gescoord kon worden. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

hcp

1. Jos Heeren

36

19,3

2. Ad Verhoof

35

26,3

3. André van Velsen

34

23,3

4. Ton Timmermans

30

20,0

    Ad Berk

30

21,0

Heren B

   

1. Hans Brok

37

43,0

2. Caspar Dumont

36

28,0

3. Buddy Liem

35

34,8

4. Mari van Spijk

34

28,2

5. René Hems

33

27,0

    Erick de Roon

33

27,5

De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny en de treeny door Jos Heeren. Er was slechts één birdie, geslagen door Jos Heeren.

Herman Rooney

Verslag Herendag 28 juni 2017

Het aantal deelnemers aan deze dag was heel bescheiden. De slechte weersvooruitzichten waren hier vermoedelijk debet aan. Bovendien was de dag ervóór de Gemengde Dag en niet alle heren willen resp. kunnen twee dagen achter elkaar 18 holes lopen. De regen bleef uit tot aan de tweede ronde maar toen was het raak, met veel natte pakken en gladde handen als gevolg. Topresultaten bleven dan ook uit. Alleen André van Velsen trok zich van al die nattigheid niets aan en leverde een kaart in van 37 stablefordpunten. In de A-lijn was er een viervoudige ex aequo op de tweede plaats. Cornel Edelbroek was het eerste aan ons gerapporteerde slachtoffer van de dongense huiskraaien, die er op hole 2 met zijn bal vandoor gingen. Aan zijn score te zien (die we met de mantel der liefde zullen bedekken) raakte Cornel hiervan heel erg van streek!
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. André van Velsen

37

23,6

2. Dingeman Koreman

31

17,3

   Jos Heeren

31

19,2

   Ad Berk

31

20,9

   Ad van Gestel

31

24,5

Heren B

   

1. René Hems

32

26,9

2. Mari van Spijk

31

28,2

3. Guus van Dijk

30

36,0

4. Hans Lucas

27

34,8

5. Ruud Kuhlmann

26

40,0


De neary werd geslagen door René Hems, de greeny door André van Velsen en de treeny (gesponsord door Ad van Gestel) door Jos Heeren. Er werden birdies geslagen door Jos Heeren, André van Velsen, Dingeman Koreman, Alfred van der Ende en Robert de Jong. De aanmoedigingsprijs was voor Arie van Empel. Na de prijsuitreiking leverde Herman Rooney 50 vogeltjes in (voor reeds de derde keer!), met als kanttekening dat het een co-productie betreft van Nel en Herman Rooney. Als tegenprestatie ontving het echtpaar een – door Herman zelf vervaardigde – standaard voor 50 birdies.

Herman Rooney

 

Verslag Herendag 21 juni 2017

De langste dag van het jaar en de derde achtereenvolgende tropische dag. We beginnen eraan te wennen. Toch durfde maar een beperkt aantal heren het aan. De thuisblijvers kregen ongelijk. Een aangenaam windje zorgde voor verkoeling en er werden geen gevallen gerapporteerd van zonnesteek of oververhitting. Erick de Roon liep nog het meeste risico, want hij had wel zijn gloednieuwe elektrische trolley bij zich, maar had de batterij vergeten mee te nemen. Maar . . zelfs Erick overleefde het. René Hems was de beste van de dag met 39 stablefordpunten.
Hieronder de belangrijkste resultaten:

Heren A

stablefordpunten

Hcp

1. Cornel Edelbroek

36

24,1

2. Herman Rooney

34

25,7

   Ad Verhoof

34

26,2

4. André van Velsen

32

23,6

5. Jos Heeren

31

19,1

   Ton Timmermans

31

19,7

   Christian Traa

31

20,3

Heren B

   

1. René Hems

39

28,4

2. Erick de Roon

37

27,9

3. Caspar Dumont

35

27,8

4. Ruud Kuhlmann

34

40,0

5. Frans Reuser

30

29,4


De neary werd geslagen door Dirk Engelkamp, de greeny door Ton Timmermans en de longest (gesponsord door Ad Berk) door Cornel Edelbroek. Er werden birdies geslagen door Cornel Edelbroek, Herman Rooney, Dirk Engelkamp en Ton Timmermans. De aanmoedigingsprijs ging naar Ilario Borsoi.
Noot: op dinsdag 27 juni nodigen de dames ons uit voor de Gemengde Dag.

Herman Rooney

Verslag Herendag 14 juni 2017

Quatorze Juin: een datum die ik in mijn geheugen heb opgeslagen als de dag waarop Jan Hamers zijn 80e verjaardag viert. Jan, gefeliciteerd! Het was ook één van de dagen die we hebben aangemerkt als een fun-dag. Het comité van de Herendag had bepaald, dat we het met 4 stokken moesten redden. Koortsachtig overleg dus, welke 4 stokken (inclusief putter) in de tas mee mochten. Er was vandaag wederom  een “nieuwe” deelnemer: Arie van Empel. Nieuw tussen aanhalingstekens, want hij was er al op de oude Vossenhole en is na de nodige omzwervingen terug op het oude nest, oftewel terug van weggeweest. Hij drukte meteen al zijn stempel op de wedstrijd, want met slechts 4 clubs sloeg hij 40 stablefordpunten bij elkaar! Ruud Kuhlmann wordt beschouwd als het brein achter deze funwedstrijd en we snappen nu waarom: met 38 punten speelde hij de sterren van de hemel. Naar verluidt overweegt Ruud serieus om in het vervolg de andere 10 toegestane clubs thuis te laten.
Hieronder de voornaamste resultaten:

Heren A

Stablefordpunten

Hcp

1. Cornel Edelbroek

36

24,1

2. Jos Heeren

30

19,0

3. Theo Jeurissen

28

21,5

4. Christian Traa

27

20,3

5. Ad Berk

26

20,9

    John van Riel

26

25,5

    Herman Rooney

26

25,7

Heren B

   

1. Arie van Empel

40

43,0

2. Ruud Kuhlmann

38

40,0

3. Caspar Dumont

29

27,8

4. René Hems

26

28,4

5. Guus van Dijk

23

36,0

9 holes

   

1. Frans Reuser

17

29,4

2. Erick de Roon

15

27,9


De neary werd geslagen door Ad Berk, de greeny door Frans Reuser en de treeny door Jos Heeren. Er waren birdies voor Guus van Dijk (bijna een hole-in-one!), Christian Traa, Frans Reuser, Peter Hillebrand en Theo Jeurissen. De aanmoedigingsprijs was voor Cees Barel.

Herman Rooney

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME